Субота, 08 грудня 2018 05:34

Коцур Анатолій. І. К. Абаровський - фундатор Недригайлівського краєзнавчого музею

Анатолій Коцур, доктор історичних наук, професор (м. Київ)
Коцур Анатолій. І. К. Абаровський - фундатор Недригайлівського краєзнавчого музею

У розвідці простежено найважливіші віхи життя та діяльності І.  Абаровського – фундатора Недригайлівського краєзнавчого музею (Сумщина), з’ясовано питання формування світоглядних орієнтирів краєзнавця. Розглянено постать І.  Абаровського через призму його пошукової, краєзнавчої, дослідницької, наукової, журналістської, просвітницької, громадської роботи. Акцентується увага на діяльності Недригайлівського краєзнавчого музею, його фондах, експозиціях, виставках, завдяки подвижницькій роботі І. Абаровського цей заклад став провідним історико-просвітницьким, краєзнавчо-туристичний центром Посулля. Матеріал даної статті може бути використаний музейними працівниками інших областей України, сприятиме комплексному вивченню особливостей розбудови музейної справи, її популяризації.

Джерело: Науковий вісник Національного музею історії України. - 2018. -  №3. - С. 384-387.