Вівторок, 15 жовтня 2019 18:30

Вітаємо Валерія Власенка!

Олег Корнієнко
Вітаємо Валерія Власенка!

Сьогодні, 15 жовтня виповнюється 60 років з дня народження Валерія Миколайовича Власенка – без перебільшення видатного сумського історика, краєзнавця та педагога вищої школи, кандидата історичних наук, доцента.

Сумська обласна організація Національної спілки краєзнавців України щиросердно вітає пана Валерія зі святом і бажає йому крицевого козацького здоров’я та довголіття, родинного щастя й добробуту та подальших здобутків на історично-краєнавчій науковій ниві!
У 2003-2009, 2014-2016 рр. він був завідувачем кафедри історії (згодом теорії та історії держави і права), з 2016 р. – завідувачем секції історії кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. У 2012 р. закінчив докторантуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одночасно був співробітником центру (лабораторії) історичного краєзнавства СумДУ. Член Національної спілки краєзнавців України (з 2010 р.), Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин (з 2016 р.). Має тривалий досвід історико-краєзнавчої роботи. У 1994 р. з’явилася його перша розвідка про уродженця Охтирки, професора кількох російських, українських вузів, Паризького університету і Міжнародної академії в Брюсселі, заступника міністра торгу і промисловості Української Держави 1918 р. (П. Скоропадського) Сергія Васильовича Бородаєвського, опублікована у сумській газеті «Червоний промінь». Наступного року розлога стаття Власенка В.М. про цього громадського діяча і науковця була надрукована вже в Німеччині.
Валерій Миколайович є автором близько 280 наукових і навчально-методичних праць, 650 статей в енциклопедично-довідкових виданнях, численних публікацій у зарубіжній, центральній і місцевій пресі. Коло його наукових інтересів – українська політична еміграція в Європі, історія кооперації, регіональна історія, краєзнавство Сумщини. Він є автором наукових розвідок про уродженців та жителів Сумщини О. Анциферова, О. Білоуса, С. Бородаєвського, М. Василенка, О. Греківа, П. Зайцева, Б. Іваницького, О. Коваленка, М. Ковенка, В. Косинського, І. Мірного, О. Олеся, Т. Осадчого, І. Подольського, братів Тимошенків, В. Филоновича та багатьох інших.
Брав участь у підготовці всеукраїнських видань: «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Сумська область» (2008), «Звід пам’яток історії та культури України. Сумська область: Матеріали до багатотомного «Зводу пам’яток історії та культури України» (2017), «Реабілітовані історією. Сумська область». Вагомим є його вклад у написання та видання регіональних енциклопедій, альбомів, історико-документальних збірників: «Сумщина в іменах: енциклопедичний довідник» (2003); «Суми. Вулицями старого міста: Історико-архітектурний альбом» (2006); «Прокуратура Сумщини: історія та сучасність» (2006).
В.Власенко є автором, співавтором й упорядником книг про уродженців Сумщини: «Я ще вернусь…» Олександр Олесь і Білопільщина» (2008); «Василь Филонович. Березневі дні Карпатської України» – упорядник, автор вступної статті та коментарів; «Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920-1923 рр.). – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2009); «Уродженці Сумщини – учасники Української революції 1917-1921 рр. (2016); «Бородаєвський Сергій Васильович: короткий біобібліографічний покажчик» (2009). Власенко В.М. – співавтор книги: Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene din România în dosarele SBU, 1944-1947 [Enquired by SMERSH: The Ace of the SSI and the Leader of Ukrainian Emigration in Romania in the SBU files, 1944-1947]. - Cluj-Napoca: Editura Argonaut, (2016).
Валерій Миколайович є автором низки статей про уродженців Сумщини, місцеві інституції та пресу в Енциклопедії Сучасної України (С. Бородаєвський, Г. Дашутін, Б. Іваницький, Є. Лапін та інших).
Роботи Власенка В.М. з історико-краєзнавчої тематики були опубліковані у зарубіжних та спільних виданнях. Публікації історико-краєзнавчого характеру у таких вітчизняних виданнях, як «Вісник Львівської комерційної академії», «Українська кооперація», «Українські кооператори» (Львів), «Зовнішні справи», «Історія науки і біографістика», «Наука і суспільство», «Пам’ятки: археографічний щорічник», «Політика і час», «Проблеми історії України ХІХ х початку ХХ ст.», «Студії з архівної справи та документознавства», «Україна дипломатична», «Український світ», «Український історичний журнал», «Ucraina magna» (Київ), «Вісник Сумського державного університету», «Земляки: Альманах Сумського земляцтва в Києві», «Сумська старовина», «Сумський історико-архівний журнал» (Суми), «Сіверянський літопис» (Чернігів), «Український засів» (Харків), «Український селянин» (Черкаси) та інші.
Член науково-методичної ради Державного архіву Сумської області, Сумського історичного порталу. Член редколегії фахового журналу «Сумська старовина» (з 1996 р.). Головний редактор фахового журналу «Сумський історико-архівний журнал» (2005-2012). Член оргкомітету, заступник голови журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних із воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу (2008). Член журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, голова журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (обласний тур, 2005-2008), заступник голови журі Сумської обласної історико-краєзнавчої вікторини (2008).