Понеділок, 03 серпня 2020 18:05

Вшанування пам'яті журналіста, члена Конотопської "Просвіти" Анатолія Соболєва

Володимир Садівничий
Вшанування пам'яті журналіста, члена Конотопської "Просвіти" Анатолія Соболєва

У селі Попівка та місті Конотоп вшановували пам’ять журналіста, патріота, громадянина Анатолія Соболєва з нагоди його 80-річчя. До заходів долучилася кафедра журналістики та філології факультету ІФСК СумДУ

Анатолій Соболєв (27.07.1940–17.11.1999) зібрав біля могили (похований він у Попівці на Омелівському кладовищі) переважно тих, кому в часи радянського режиму розпахував двері до українства, відкривав вхід до власної оселі, прохиляв шпаринку своєї душі, кого запалював на творчість і добродіяння в ім’я України.

Вдячно та шанобливо, добрим словом та маловідомими фактами з життя, з непідробними емоціями говорили про Анатолія Соболєва Ольга Банитюк – членкиня Конотопської міської організації ВУТ «Просвіта»; Василь Білецький – член Національної спілки журналістів України, багаторічний фотокореспондент конотопських газет; Ніна Обертас – громадська діячка з Києва, членкиня Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод, учасниця хору «Гомін»; Олег Калиняк – лікар, голова бахмацького осередку ВУТ «Просвіта»; Маргарита Чепурна – учителька Попівської ЗОШ І–ІІІ ступенів, державна діячка; Олександр Вертіль – поет, член Національної спілки письменників України, власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» по Сумській області; Володимир Садівничий – доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, інші присутні.

Зокрема Володимир Садівничий презентував учасникам заходу довідкове видання «Соболєв Анатолій : матеріали до бібліографічного покажчика». Книжку впорядкували та підготували до друку студенти-бакалаври спеціальності 061 «Журналістика» факультету ІФСК СумДУ під час практичних занять. Також він зауважив, що робота з підготовки повноцінної бібліографії журналіста з Конотопа, душа якого прагла огорнути всю Україну, триває.

Глибоко символічно й заклично прозвучали того дня над могилою Анатолія Соболєва – журналіста, патріота, громадянина – поетичні рядки Віктора Женченка у виконанні учня Конотопської ЗОШ № 13 Даніїла Калінського:

Як важко підніматися з колін!

Ще важче – рабство з пам’яті зітерти...

Цей страх,

ця ницість,

як собаки злі,

готові й душу на шматки роздерти,

а треба – встати!..

Джерело: Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету

 

ДОДАТКИ

 Витяг

рішення закритих партійних зборів філологічного факультету Харківського державного університету щодо «буржуазно-націоналістичних» збочень Анатолія Соболєва та деяких інших студентів

27 січня 1964 року

 [...] Ще недостатня увага приділяється в студентів почуттям радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму... Особливо на вечірньому і заочному відділах, в результаті чого на факультеті мають місце прояви українського буржуазного націоналізму як з боку ворожих елементів, які туди проникли, так і з боку окремих нестійких студентів, які виявили глибоко помилкові, шкідливі погляди. Так, на вечірнє відділення нашого факультету обманним шляхом проник колишній служака націоналістичного військового формування, створеного німецькими окупантами, і активний співробітник німецько-фашистської розвідки Халимонов В. М., який був засуджений на 15 років за боротьбу зі зброєю в руках проти Радянської армії і антирадянську підривну діяльність. Пройшовши велику школу антирадянського виховання в німецьких розвідорганах фашистських загарбників і серед заклятих ворогів українського народу, українських буржуазних націоналістів, в виправних таборах, Халимонов і після повернення з заслання і вступу обманним шляхом в університет починає антирадянську націоналістичну діяльність, поширюючи серед студентів наклепницькі твердження націоналістів і підбираючи тільки негативні факти з життя нашого суспільства для антирадянських випадів.

На жаль, ніхто з студентів нашого факультету, ні агітатор групи, ні викладачі, які там працюють, не розпізнали справжнього морального обличчя Халимонова, не розкрили його, не дали справжньої відсічі його шкідливій діяльності, не поставили питання про виключення його з університету.

Серед здорового студентського колективу ще зустрічаються окремі студенти, які через недомислення і відсутність потрібної політичної підготовки стають по суті на один шлях з нашими ворогами, українськими буржуазними націоналістами, подібними Халимонову. Студент VI курсу заочного відділу, Пасічник В. М., написав і поширював серед молоді вірші, в яких у завуальованій формі чи й відкрито протаскував антирадянські націоналістичні ідеї і допускав антирадянські, націоналістичні виступи серед студентів групи. В рефераті про І. Я. Франка Пасічник характеризує видатного поета з націоналістичних позицій, свідомо фальсифікуючи спадщину великого Каменяра.

Студенти II курсу відділення української мови і літератури, член КПРС Соболев А. Б. і член ВЛКСМ Шилов І. Я. та Балабуха А. Х. допускають помилкові і шкідливі висловлювання з питань розвитку національних мов, зокрема української мови в Радянській Україні.

Шилов і Балабуха виступали з віршами про українську мову, написаними в націоналістичному дусі. Шилов написав і намагався надіслати листа на ім’я конференції мовознавців в Алма-Аті з тенденційними, неправильними твердженнями про розвиток української мови в радянський час, зібравши підписи студентів під цим листом. Всі ці неправильні і шкідливі виступи студентів, на превеликий жаль, не зустріли достатнього осуду з боку комуністів і самих комсомольців тих курсів, на яких вчаться вказані студенти.

Виходячи з усього сказаного, закриті партійні збори філологічного факультету постановляють:

Рішуче засудити поведінку студентів Пасічника В. М., Соболева А. Б., Шилова І. Я., Балабухи А. Х., як політично шкідливу і ворожу, антипартійну.

Зазначити, що партгрупа II курсу відділення української мови та літератури не проявила достатньої партійної принциповості по відношенню до проявів українського буржуазного націоналізму з боку студентів Соболева А. Б., Шилова І. Я., Балабухи А. Х.

Зобов’язати партбюро і партійні групи посилити вивчення та пропаганду матеріалів ХXІІ партійного з’їзду, Програми КПРС, рішень червневого та грудневого Пленумів ЦК КПРС і липневого та грудневого пленумів ЦК КП України. […]

Враховуючи те, що студент II курсу відділення української мови та літератури, член КПРС, Соболев А. Б., не дав політичної оцінки своєї поведінки, доручити партбюро в найближчий час розглянути персональну справу члена КПРС тов. Соболева А. Б., який припустив збочення буржуазно-націоналістичного характеру.

Запропонувати комсомольському бюро факультету розглянути персональну справу Шилова І. Я. та Балабухи А. Х., які виявили помилкові і шкідливі погляди в національному питанні, які виступали на літературній студії харківського відділу Спілки письменників з віршами, написаними в націоналістичному дусі.

Зобов’язати партійне бюро факультету на основі партзборів розробити план конкретних заходів до активізації і поліпшення політико-виховної роботи на філологічному факультеті.

Председатель партсобрания /Підпис/ Коломиец Г. Ф.

Секретарь партсобрания /Підпис/ Корж П. Я.

Джерело: ДАХО. – Ф. 854. – Оп. 1. – Спр. 467. – Арк. 18–21.

Опубліковано: Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – С. 431–432.

 

Зі спеціального повідомлення КДБ при РМ УРСР до ЦК КПУ про організацію груп для проведення колядок і щедрівок у Києві, серед яких значиться і група Анатолія Соболєва

20 грудня 1972 р.

Цілком таємно Прим. № 1

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

товаришеві ЩЕРБИЦЬКОМУ В. В.

СПЕЦІАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Комітетом держбезпеки при РМ УРСР отримано oпeративні дані про те, що за прикладом минулих років окремі націоналістично налаштовані особи, в основному із числа колишніх учасників хору «Гомін», вживають заходів до проведення т. зв. «колядок» і «щедрівок».

Відомо, що націоналістичні елементи у своїй ворожій діяльності раніше використовували «колядки» і «щедрівки» як одну з легальних форм залучення нових учасників в «український рух» і в інтересах збору т. зв. «громадських коштів».

Як установлено, ініціатором створення однієї з груп «колядників» є однодумець заарештованого у справі «Блок»

РУСИН Іван Іванович, 1937 року народження, уродженець Львівської області, українець, безпартійний, інженер-геодезист «Діпроцивільпромбуду», проживає в м. Києві...

У минулому судимий за антирадянську діяльність. У 1971 році він уже очолював таку групу.

Разом з РУСИНИМ підготовкою до «колядок» займається також

БІРЮКОВИЧ Валентина Дмитрівна, 1946 року народження, уродженка м. Києва, українка, безпартійна, архітектор НДІП «Містобудування», проживає в м. Києві...

На квартирі останньої проводяться репетиції учасників, розучуються тексти «колядок», в основному релігійного й обрядового характеру. У той же час текст однієї з «колядок» містить фразу:

«Боже, волю Україні дай!», (*}

що, на думку багатьох учасників, відображає справжній зміст «колядок».

Іншу аналогічну групу очолює

СОБОЛЄВ Анатолій Борисович, 1940 року народження, уродженець с. Попівка Конотопського району Сумської області, українець, безпартійний (в 1969 р. виключений з лав КПРС за націоналістичні прояви), проживає в м. Конотопі, однак більшу частину вільного часу проводить у однодумців у Києві.

У колі близьких зв’язків СОБОЛЄВ продовжує припускатися націоналістичних суджень.

Для репетицій його групи використовується квартира ТВЕРДОХЛІБА Миколи Карповича, 1941 року народження, уродженця Чуднівського району Житомирської області, українця, безпартійного, контролера заводу «Радіоприлад» (навчається на вечірньому відділенні філологічного факультету Київського держуніверситету), проживає в м. Києві...

ТВЕРДОХЛІБ проявляє себе як націоналістично налаштована особа і підозрюється у зберіганні документів «самвидаву».

Отримано дані про те, що для зборищ і підготовки учасників «колядок» планується використання квартири їхньої однодумниці

САБЧЕНКО Людмили Іванівни, 1927 року народження, уродженки м. Бердичева Житомирської області, українки, безпартійної, інженера-технолога фабрики фотопаперу...

Є також дані про намір студента консерваторії ДОВГОГО організувати групу із числа студентів для проведення «КОЛЯДОК».

У кожну із груп входить по 15-20 осіб, однак установчі дані на більшість із них, а також на всіх осіб, яких вони мають намір відвідати, поки невідомі.

З’ясовано, що учасники групи СОБОЛЄВА мають намір відвідати квартиру письменника СТЕЛЬМАХА, що торік нібито не прийняв «колядників». Цього разу у випадку, якщо СТЕЛЬМАХ вчинить аналогічно, учасники групи мають намір на дверях його квартири повісити табличку з написом «Ганьба!»

«Колядники» цієї групи мають намір також відвідати екзарха України митрополита Філарета, який торік вручив їм сто рублів.

За оперативними даними, організатори «колядок» вживають заходів обережності, рекомендують своїм учасникам поки не привертати до себе уваги, не з’являтися групами, дотримуватися лояльної лінії поводження й не робити «маскараду», вважаючи, що в костюмах і масках співробітники КДБ легко можуть їх затримати у дні «колядок». У цьому зв’язку висловлюється думка, що найбезпечніше бувати тільки на околиці міста.

Комітет держбезпеки при РМ УРСР вживає заходів до попередження можливих спроб використання «колядок» українськими націоналістами у ворожих цілях.

Зам. Голова

Комітету держбезпеки

при Раді міністрів Української РСР С. Крикун

На першому аркуші документа штамп: «ЦК КП України. Загальний відділ. IV сектор. Вх. № 757с “4” арк. “20” грудня 1972 р. ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ»; резолюція: «Озн[айомити] секр[етарів] ЦК. В. Щербицький. 26.12.72»;

нижче на полях - підписи секретарів ЦК КПУ.

Джерело: ГДА СБУ. - Ф. 16. - Oп. З (1976 р.). - Спр. 1. - Арк. 74-77.

Оригінал. Машинопис на бланку.

 

Новини

Презентація книги Віктора Рога

28-09-2020

Шановні друзі, 2 жовтня, у п'ятницю, о 16:00 в Конгрес-центрі СумДУ (зала "Нью-Йорк") відбудеться презентація книги Віктора Рога "Пробудження". За...

Книга про Лохвицю Анни Коршунової

08-09-2020

Новим здобутком відомої української письменниці стала історична книга для дітей про м.Лохвиця. "Ось вона, нова книжка про ще одне українське місто...

Нова книга Віктора Рога

08-09-2020

Вийшла друком нова книга нашого земляка, засновника й багаторічного голови Спілки Української Молоді "Сумщина", відомого історика, публіциста й видавця, а...

Знайдено скарб з монетами Володимира Святого та Святополка Ярополковича

28-08-2020

Про історичну знахідку Національного значення щойно повідомив відомий український історик, науковий співробітник Інституту історії України Олександр Алфьоров на своїй сторінці у мережі Facebook.  

На Театральній площі Сум знайшли скарб

13-08-2020

"Цікаві знахідки прямо в самому центрі міста Суми. Щойно під час прогулянки Театральною площею помітив металевий предмет схожий на монету. Підійшовши...

18-ті Затуливітрівські Читання

08-08-2020

Як завжди, Читання пам'яті відомого українського поета Володимира Затуливітра приурочуються до дня Св. Володимира і відбуваються в останні вихідні липня...