Це збірник творів відомого правого інтелектуала Олега Ольжича (Кандиби) (1907-1944), сина Олександра Олеся. Зміст Олекса Стефанович. Молитва Curriculum vitae Проза Поезія Публіцистика Політика Листування Леонід Череватенко. " Я камінь з Божої пращі" Примітки
Ма­ло­ві­до­мою сто­рі­н­кою по­лі­тич­ної іс­то­рії Укра­ї­ни кі­н­ця 50-х рр. XVII ст. є пе­ре­біг во­єн­них дій укра­ї­н­сь­ко-­ро­сій­сь­кої вій­ни 1658—1659 рр.1 на Сі­ве­р­щи­ні та мі­с­це Глу­хо­ва й глу­хів­сь­ких ко­за­ків у тих по­ді­ях.
Один з найрізкіших текстів Пантелеймона Куліша проти поневолення України російським царатом. Опубліковано: Україна. - 1995. - № 14. - С. 10-13.
У статті розглянуто внесок відомого вченого, уродженця Роменщини Григорія Нудьги у дослідження народного героїчного епосу. З’ясовано погляди науковця на природу жанру думи. Схарактеризовано міркування дослідника стосовно зв’язку з іншими жанрами народної творчості. Обґрунтовано масштабність наукової розвідки дослідника. Опубліковано: Народознавчі зошити. - 2013. - № 4. - С. 693-695.
Біобібліографічний покажчик «Валерій Власенко: до 60-річчя від дня народження» присвячений науково-дослідному та науково-педагогічному доробку відомого сумського краєзнавця, науковця, педагога, кандидата історичних наук, доцента Сумського державного університету, головного редактора наукових журналів «Сумська старовина» (Сумський державний університет) та «Європейські історичні студії» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), члена Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин, лауреата премій Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету у Нью-Йорку та Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької, переможця Всеукраїнських конкурсів науково-пошукових робіт Валерія Миколайовича Власенка, уродженця м. Суми.
У статті розглянуто антицерковну політику радянської влади у Сумському регіоні в 1919-1988 рр. Увагу приділено обставинам закриття та руйнації православних храмів Конотопщини. Визначено основні етапи закриття культових будівель. Уточнено час та обставини часткового руйнування, переобладнання під різні установи або знищення храмів Конотопщини. З’ясовано, що основні заходи антирелігійної політики визначалися всесоюзною та республіканською владою, проте їх реалізація залежала, у значній мірі, від місцевого партійно-державного керівництва. Наслідком такої політики було закриття в 1920-30-ті рр. всіх храмів у регіоні. Опубліковано: Емінак. - 2018. - № 3.…
У цьому збірнику вміщено 120 біографій козаків і старшин Армії УНР, що народилися на території сучасної Сумської області, а також понад 50 спогадів про їхню участь у Визвольній боротьбі. Серед них було чимало творців української культури - письменників, художників, композиторів, музикантів, акторів, журналістів, редакторів, кооператорів, інженерів, спортсменів, державних, громадських і театральних діячів. Рекомендовано Історичним клубом "Холодний Яр” для вивчення у вищих і середніх навчальних закладах України. Книжку “Сумщина в боротьбі” можна придбати через “Нову пошту”, попередньо переказавши 200 грн. на…
Вирішальною подією військової кампанії Речі Посполнтой на завершальній стадії російсько-польської війни 1654-1667 рр. стала невдала облога Глухова. Вона закінчилася важкою поразкою польських військ, що означало провал останньої спроби Польсько-Литовської держави повернути під свою владу землі Лівобережної України. Незважаючи на чималу кількість досліджень, присвячених походу короля Яна Казимира, в цілому ця кампанія вивчена ще дуже недостатньо. Джерельну основу статті склали матеріали Розрядного приказу, досить добре збереглися в Російському державному архіві давніх актів (РГАДА). Значна частина використаних джерел вперше введена до наукового…
Ілюстроване видання «Конотоп на перехресті шляхів» є своєрідним краєзнавчим літописом Міста з берегів Єзуча. Краєзнавці Конотопа у нарисах відтворили унікальну історію нашого міста та його славних жителів від часів минулих і до кінця ХХ століття. Книга широко проілюстрована старими фотографіями з приватних колекцій конотопців. Видання призначене для широкого кола читачів, шанувальників історії і культури рідного краю, і, насамперед, Конотопа, Сумщини, України. Зміст І все те — Конотоп На берегах Єзуча (від найдавніших часів до XVІ століття) Козацька слава Конотопа (XVІІ-XVІІІ століття) Конотоп — повітовий (ХІХ століття) Місто у буревії…
В книжці розповідається про історію Сумської прикордонної служби. Зміст Вступ Сумське прикордоння за "Історичною хронікою Харківської губернії" К.П. Щєлкова Сумське прикордоння в період Української революції 1917-1921 року Державна прикордонна служба в Україні Історія Сумського прикордонного загону Сумський кадетський корпус і прикордонна служба України Додатки