Монографію присвячено подіям 1658 - 1659 рр. на території північно-східних районів Гетьманщини і північно-західних районів Слобожанщини. Робота спирається на археологічні дані, із залученням картографічних матеріалів та писемних джерел; здійснювалось вивчення колекцій музеїв, пам'яток археології, городищ та їх укріплень. Теаггри воєнних дій українсько-російської війни 1658 -1659 рр. і 1708 - 1709 рр. (Північної війни) в основному співпадають, тому наведені у роботі дані можуть залучатися для вивчення обох історичних подій. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ДЖЕРЕЛА РОЗДІЛ 2. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З…
У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської імперії, Армії УНР, участь у військових формуваннях і боях за незалежність України, інтернування та еміграцію.   Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2019. - Вип. 12. - С. 281-284.
В статті здійснена спроба  ґрунтовно і детально, на основі аналізу великї кількості різних джерел і літератури, дослідити весь спектр діяльності суспільно-політичних неформальних товариств в Сумській області доби перестройки. Джерело: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - 2018. - № 4. - С. 39-42.
Як і ким, якими людьми здобувалася незалежність України? Які труднощі і перешкоди були на цьому шляху? Відповідь на ці запитання містить ця книга. В ній розкриваються зміст та етапи розвитку українського визвольного руху в період, що передував цій незалежності в контексті антитоталітарних рухів в Центральній і Східній Европі. Використовуючи малодоступні і невідомі документи, автор показав масштаби, рівень, організацію і проблеми цього руху. В роботі висвітлена діяльність як підпільної течії руху у вигляді груп, гуртків, так і більш відкриті форми боротьби…
Після лютневої революції, прагнення української інтелігенції відродити національну культуру висунуло потребу гуртуватися в громадські організації.
Та нічого. Тільки от що. На пронизливих вітрах Облетіло наше листя, Облетіло його страх. Ліна Костенко
У статті на основі документальних джерел розповідається про єврейські погроми, що проходили в Глухові в 1918–1919 роках. Наведені повні списки загиблих у цих погромах євреїв, а також відмічені нещодавно виявлені на єврейському цвинтарі міста Глухова могили жертв цих кривавих подій. Джерело: Сіверянський літопис. - 2019. - № 1. - С. 178-185.
Міжвоєнна українська політична еміграція в Європі виникла внаслідок  Першої світової війни та революційних подій 1917-1921 рр. на території колишніх Австро-Угорської та Російської імперій. Поза межами Батьківщини опинилося декілька сотень тисяч українців. Під політичною еміграцією ми розуміємо ту її частину, яка була політично вмотивована, ідеологічно визначена й організаційно структурована та сповідувала ідею української державності в різних її формах. В Європі сформувалися політичні центри еміграції. Вони діяли в Австрії, Німеччині, Польщі, Франції та Чехословаччині. У решті країн перебування еміграції сформувалися її  периферійні…
Стаття присвячена діяльності організації Всеросійського селянського союзу в Сумському повіті в період найвищого підйому революції 1905-1907 рр. Союз тоді виступив каталізатором революційних подій і демократичних перетворень в повіті. Джерело: Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Одеса, 2008. – Вип. 11. Серія: історія. – С. 44-53.