Із здобуттям Україною незалежності інтерес до міжвоєнної української політич­ної еміграції в Європі посилився. Це було пов’язано з тим, що, незважаючи на строка­тість політичних течій та партій в еміграції, вона сповідувала альтернативні радянській (УСРР/УРСР) форми державного устрою України. З’явилися збірники документів, ме­муари, епістолярії провідників еміграції, документальні публікації, монографії, статті у науковій періодиці, навчальні посібники, довідково-бібліографічні видання тощо. У науковій літературі знайшли відображення різноманітні сторони життя еміграції як на рівні континенту, так і окремих країн. Проте основна увага дослідників зосереджувалася переважно на…
Треті «Петровські читання» присвячені 80-річчю від дня народження відомого сумського журналіста-краєзнавця, дослідника Г. Т. Петрова (1936–1996) і містять спогади про Геннадія Терентійовича сумських науковців, краєзнавців, архівістів, освітян, журналістів, музейних і бібліотечних працівників. Опубліковані роботи будуть цікавими науковцям для подальшого дослідження життя і творчості Г. Т. Петрова.       Зміст Передмова Сапухіна Л. П. Неперевершений дослідник, ерудит, патріот Покидченко Л. А. Належить вічності – заповіт Геннадія Петрова Гризун А. П. Довічна любов і шана Кислиця П. М. Майстер часу Геннадій Петров­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ярова А. Г. Колега по світогляду Ткаченко Б. І.…
У збірнику статей “Сумчани в боротьбі за волю. 10 біографій” йдеться про героїв і подвижників Українського визвольного руху – уродженців Сумщини. Розраховано на істориків, краєзнавців, вихователів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю. Зміст Передмова: Кого немає в цій книзі? 1. Олександр Коваленко 2. Павло Зайцев 3. Олександр Греков 4. Михайло Ковенко 5. Василь Филонович 6-7. Настя Гудимович і Марія Тарасенко 8. Іван Литвиненко 9. Семен Сапун 10. Олекса Калиник  Про автора
Вагоме значення в дослідженні вітчизняної історичної науки має вивчення діяльності її регіональних інститутів. Такими у 1920-ті роки були місцеві відділи Комісії з історії української революції та комуністичної партії при ВУЦВК (Істпарт), що зосереджувалися на питаннях розвитку революційного руху в Україні, перебігу подій Першої російської та Жовтневої революцій (процеси останньої в сучасній українські історіографії розглядаються в контексті розгортання Української національнодемократичної революції в якості більшовицької інтервенції), діяльності лівих політичних організацій, профспілок, самої комуністичної партії та її молодіжного крила. Дане дослідження конкретизує зміст…
У статті досліджуються основні віхи біографії та наукової діяльності ученого, відомого шевченкознавця, публіциста, редактора, громадсько-політичного діяча, уродженця м. Суми Павла Івановича Зайцева. Особлива увага приділена його праці «Життя Тараса Шевченка». Джерело:  Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2018. - Вип. 11. - С. 353-257.
Розглядається історія пропагандистських політичних утворень на Сумщині в період кінця XIX - початку XX ст. Подається значення їх діяльності для регіону та країни в цілому. Визначаються характерні риси українського політичного руху міжреволюційного десятиліття. Джерело: Сумська старовина.  - 2005. - № XVI-XVII. - С. 111-118.
Розминулися в часі, але не в історії - так можна з повним правом сказати, досліджуючи біографічні й творчі шляхи двох геніїв української та російської літератур. Не раз і не два могли вони зустрітися в часопросторі, але не судилося. Проте неодноразово зустрічалися під час духовних пошуків, висловлюючи схожі думки та почуття як безпосередньо в листах, так і вустами героїв своїх творів. У матеріалі зроблена спроба показати, яку роль - звісно, латентно - відіграла в світогляді обох митців духовна атмосфера України й…