У статті досліджуються та максимально повно узагальнюються події Української революції 1917–1921 рр. у Глухові. Описані здатність і спроможність глухівської інтелігенції до національного державотворення. Показана діяльність більшовиків у місті за часи революції та боротьба його захисників з агресією радянської Росії на Глухівщині. Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2018. - Вип. 11. - С.  273-276.
У статті на основі опублікованих спогадів та усних свідчень сумчан розглядається повсякденне життя мешканців Сум та деяких інших регіонів в період німецько-радянської війни та нацистської окупації 1941–1943 рр. Аналізуються альтернативні джерела вивчення воєнної доби (спогади та усні свідчення). Розглянуто особливості евакуації цивільного населення у тилові райони країни, стратегії виживання на окупованій території, взаємовідносини між цивільним населенням та військовою адміністрацією.  Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2018. - Вип. 11. - С. 337-341.
На основі документальних джерел історико-біографічний нарис розповідає про першого полковника Сумського слобідського полку Гарасима Кондратьєва та його нащадків - ратоборців, церковних і світських благодійників, найбільших землевласників свого часу.  
Пам’ятаю, як уперше проїздила потягом через станцію Крути в 1970–х роках. На лавках дрімали пасажири, хтось байдуже дивився у вікно. Поряд зі мною біля вікна сидів дідусь. «Крути, ті самі Крути», — намагався він привернути увагу. Згадався цей епізод пізніше, коли почали з’являтись публікації про ті драматичні події, а на полі біля станції був встановлений хрест. Майже щороку їду туди, щоб вшанувати пам’ять про полеглих у нерівному бою з окупантами. В одній із перших поїздок, чекаючи на потяг до Конотопа,…
Публікація відображає різні сторони існування Миропольській приватної жіночої гімназії (підвищення статусу, фінансування та матеріальне забезпечення, розміщення закладу, управління і кадрова політика, постановка навчально-виховної діяльності) - унікального за умовами своєї освіти і соціальним складом навчального закладу. Акцентований народний характер його створення, підкреслена роль його засновників, особливо, завідуючої гімназії Марії Іванівни Михайличенко, вказано н можливості продовження освіти і працевлаштування випускниць, простежено трудовий шлях окремих педагогів, наведено їх перелік. Охарактеризована джерельна база і перспектива подальшого дослідження минулого Миропольської «селянської школи».  Опубліковано: Zhurnal ministerstva narodnogo…
У статті висвітлено діяльність Івана Кавалерідзе як режисера в Ромнах у 10–20-х рр. ХХ ст. в контексті складних суспільно-політичних та історичних процесів. Джерело: Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2013. - Вип. 13. - С. 49-66.
Радянська влада характеризувала легендарного Нестора Махна і так званумахновщину як "куркульський контрреволюційний анархічний рух, якийборовся проти пролетарської держави". Ім'ям ватажка повстанців матері в рокисовдепу лякали дітей, а червоні командири своїх солдатів. Та минули роки,змінилася епоха й у істориків, які не переписують сталінсько-комуністичніпостулати, а досліджують минуле в закритих раніше МГБ-вських схронах підгрифом "надзвичайно секретно", вивчають особистість Нестора Івановичаоб'єктивно, не зважаючи на ідеологічні стереотипи.
Ця публікація є першою спробою дослідження історії Роменської «Просвіти» 1917-1924 років, її значного внеску в національне і культурне відродження Роменщини в перші пореволюційні роки.
Опубліковано: Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : матер. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. : у 2 част. (Суми, 19 травня 2017 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – C. 22-26.
У публікації розкриваються причини утворення першого середнього жіночого навчального закладу в м. Суми, а також особливості його подальшого розвитку. Окремими блоками дослідження постають питання формування і розвитку матеріально-технічної бази гімназії, її керівного та педагогічного складу, комплектації штату учнів, організації навчально-виховної діяльності, дидактичних і дисциплінарних вимог до учнів. З метою ілюстрації професійного вибору абітурієнтів наведені короткі біографічні дані деяких випускниць гімназії. Опубліковано: Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya. - 2016. - Vol.(9). Is. 3. - P. 103-132.