Професійне дошкільне виховання як частина суспільного життя виникає у відповідь на зміни в організації виробничих сил та трансформації сімейних відносин. Зростання ролі жінки у виробництві й громадській діяльності, її фахова зайнятість, обмеженість можливостей материнського виховання в умовах збільшення соціально значущих вимог до памолоді, ускладнення суспільного організму в період ствердження капіталістичної формації, а також нові пропозиції практичної педагогіки зумовили необхідність спеціального догляду за дитиною, нового підходу до її розвитку, ґрунтовної підготовки до школи, якісного формування майбутнього свідомого громадянина, засвоєння ним культурних…
У буремні роки Української революції (1917-1921) та перші роки совєтської влади територія сучасного Липоводолинського району Сумської області обіймала північ Гадяцького повіту Полтавської губернії.
Розглядається участь працівників станцій Суми й Баси в страйках Сумської лінії Харківсько-Миколаївської залізниці в жовтні - грудні 1905 р. як типовий для другорядних ліній епізод страйкового руху (з мирним порядком виступу). Вказуються загальні із залізничниками Росії економічні причини виникнення хвилюваннь. Відновлена ​​хронологія страйкового руху, вказуються імена найактивніших його учасників, досліджується їхня доля після арештів. Особливу увагу звернуто на дії залізничників з розвитку революційного руху в Сумському повіті, спільних спробах з організацією Селянської спілки встановити контроль над регіоном. Джерело: The History of Land Transport. - 2015. -…
Основною спорудою, що відповідала запитам в сфері цивільного захисту населення в добу пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу була міська фортеця.
Монографію присвячено подіям 1658 - 1659 рр. на території північно-східних районів Гетьманщини і північно-західних районів Слобожанщини. Робота спирається на археологічні дані, із залученням картографічних матеріалів та писемних джерел; здійснювалось вивчення колекцій музеїв, пам'яток археології, городищ та їх укріплень. Теаггри воєнних дій українсько-російської війни 1658 -1659 рр. і 1708 - 1709 рр. (Північної війни) в основному співпадають, тому наведені у роботі дані можуть залучатися для вивчення обох історичних подій. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ДЖЕРЕЛА РОЗДІЛ 2. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З…
У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської імперії, Армії УНР, участь у військових формуваннях і боях за незалежність України, інтернування та еміграцію.   Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2019. - Вип. 12. - С. 281-284.
В статті здійснена спроба  ґрунтовно і детально, на основі аналізу великї кількості різних джерел і літератури, дослідити весь спектр діяльності суспільно-політичних неформальних товариств в Сумській області доби перестройки. Джерело: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - 2018. - № 4. - С. 39-42.
Як і ким, якими людьми здобувалася незалежність України? Які труднощі і перешкоди були на цьому шляху? Відповідь на ці запитання містить ця книга. В ній розкриваються зміст та етапи розвитку українського визвольного руху в період, що передував цій незалежності в контексті антитоталітарних рухів в Центральній і Східній Европі. Використовуючи малодоступні і невідомі документи, автор показав масштаби, рівень, організацію і проблеми цього руху. В роботі висвітлена діяльність як підпільної течії руху у вигляді груп, гуртків, так і більш відкриті форми боротьби…
Після лютневої революції, прагнення української інтелігенції відродити національну культуру висунуло потребу гуртуватися в громадські організації.