Та нічого. Тільки от що. На пронизливих вітрах Облетіло наше листя, Облетіло його страх. Ліна Костенко
У статті на основі документальних джерел розповідається про єврейські погроми, що проходили в Глухові в 1918–1919 роках. Наведені повні списки загиблих у цих погромах євреїв, а також відмічені нещодавно виявлені на єврейському цвинтарі міста Глухова могили жертв цих кривавих подій. Джерело: Сіверянський літопис. - 2019. - № 1. - С. 178-185.
Міжвоєнна українська політична еміграція в Європі виникла внаслідок  Першої світової війни та революційних подій 1917-1921 рр. на території колишніх Австро-Угорської та Російської імперій. Поза межами Батьківщини опинилося декілька сотень тисяч українців. Під політичною еміграцією ми розуміємо ту її частину, яка була політично вмотивована, ідеологічно визначена й організаційно структурована та сповідувала ідею української державності в різних її формах. В Європі сформувалися політичні центри еміграції. Вони діяли в Австрії, Німеччині, Польщі, Франції та Чехословаччині. У решті країн перебування еміграції сформувалися її  периферійні…
Стаття присвячена діяльності організації Всеросійського селянського союзу в Сумському повіті в період найвищого підйому революції 1905-1907 рр. Союз тоді виступив каталізатором революційних подій і демократичних перетворень в повіті. Джерело: Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Одеса, 2008. – Вип. 11. Серія: історія. – С. 44-53.
Реєстр словника охоплює понад 1700 одиниць. У словнику подано історичні відомості про обставини та час заснування населених пунктів, фіксації в історико-статистичних джерелах та пояснення походження сучасних і старих назв поселень. Для істориків, філологів, краєзнавців. Зміст Передмова Скорочення Словничок ономастичних термінів Вступ Словник ойконімів Бібліографія
Стаття підготовлена до 130 річчя з дня народження діяча української революції 1917-1921 рр. Тита Васильовича Ковбаси (1889–1931), політичного в’язня (1908–1917), який в 27-річному віці був обраний 12 (25) листопада 1917 р. по списку від Української партії соціалістів-революціонерів та Української селянської спілки депутатом Всеросійських установчих зборів від Чернігівської губернії.
В статті розглядаються причини та перебіг селянського повстанського руху в північних районах сучасної Сумської області часів української революції. Джерело: Спадщина Сіверщини. Збірник історико-краєзнавчих праць. - Шостка, 2010. - С. 52-58.
Праця Сергія Подолинського (1850-1891) — природознавця, економіста, соціолога, громадського діяча соціал-демократичного напрямку "Ремесла і хвабрики на Україні", становить науковий інтерес передусім тим, що створена саме в період розвитку капіталізму в Україні і представляє "свіжий" погляд сучасника. В книзі помітний вплив економічних та суспільних поглядів К.Маркса, з яким автор був не лише знайомий, а й брав участь в V Конгресі І Інтернаціоналу (Гаага, 1872 р.). Дослідження вийшло друком в Женеві 1880 р. у видавництві "H.Georg Libraire". Оригінал видання зберігається в Українському…
Неділя, 24 березня 2019 18:42

Баня А. Ю. З історії Білопілля

Автор
Щодо заснування Білопілля маємо наступні дані. Філарет (Гумілевський), посилаючись на документ, написаний у 1774 р. білопільським комісаром Терентовським, зазначав, що місто було збудоване за царським указом у 1672 р. “на диких землях, на старом Вырском городище, которые земли заняты были Татарами, и называлось оное место Татарскою сакмою или кочевьем… От вышедших разного звания с Польского Варшавского повету, называемого Белополья, людей назван сей город Белопольем а с начала построения оный город, по текущей мимо его р.Крыги именовался Крыгою” [1].
Краєзнавча розвідка про молоду команду керівників Охтирського повітового відділу народної освіти, які в 1920-1921 роках творили українську Охтирку.