Розглядається історія пропагандистських політичних утворень на Сумщині в період кінця XIX - початку XX ст. Подається значення їх діяльності для регіону та країни в цілому. Визначаються характерні риси українського політичного руху міжреволюційного десятиліття. Джерело: Сумська старовина.  - 2005. - № XVI-XVII. - С. 111-118.
Розминулися в часі, але не в історії - так можна з повним правом сказати, досліджуючи біографічні й творчі шляхи двох геніїв української та російської літератур. Не раз і не два могли вони зустрітися в часопросторі, але не судилося. Проте неодноразово зустрічалися під час духовних пошуків, висловлюючи схожі думки та почуття як безпосередньо в листах, так і вустами героїв своїх творів. У матеріалі зроблена спроба показати, яку роль - звісно, латентно - відіграла в світогляді обох митців духовна атмосфера України й…
На початку 1930-х років в Україні відбулося посилення репресій з боку комуністичної влади проти українського селянства. У відповідь на примусову колективізацію розгортається хвиля протестів, заворушень, збройних повстань. У 1931-1932 роках на території Зіньківського, Охтирського та Краснокутськогорайонів (територія сучасних Полтавської, Харківської та Сумської областей) діє підпільна антикомуністична селянська організація. Повстанці ставлять за мету визволення України, упровадження демократичного політичного ладу. У 1933 р. частина підпільників була страчена, інші члени організації були ув’язнені на різні терміни. Джерело:  Сумський краєзнавчий збірник. - Суми: ВВП "Мрія",…
У статті розглянуто доробок  відомого сумського вченого-гуманітарія Юрія Ступака (1911-1979), у якому особливе місце посідає дослідження творчої спадщини Тараса Шевченка у широкому історико-літературному контексті, а також аналіз її фольклорного, педагогічного та краєзнавчого аспектів. Окрему увагу науковець приділив малярській спадщині Т. Шевченка.
В Україну повернувся ще один видатний і багатогранний працівник вільної української науки – ще маловідомий вчений-універсаліст, родом із Чернігова, Василь Дубровський (1897-1966). Під час 2-ої Світової війни учений і громадський діяч, як «неблагонадійний» науковець і ворог комунізму, був змушений покинути рідну землю й емігрувати. Скитальський шлях почався у вересні 1943 року і вів його з Києва – через Львів і Криницю – до Мюнхену. Однак, міграційна мандрівка привела його 1956 р. до США, де він проживав у м.Річмонд, а у…