У статті досліджуються основні віхи біографії та наукової діяльності ученого, відомого шевченкознавця, публіциста, редактора, громадсько-політичного діяча, уродженця м. Суми Павла Івановича Зайцева. Особлива увага приділена його праці «Життя Тараса Шевченка». Джерело:  Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2018. - Вип. 11. - С. 353-257.
Розглядається історія пропагандистських політичних утворень на Сумщині в період кінця XIX - початку XX ст. Подається значення їх діяльності для регіону та країни в цілому. Визначаються характерні риси українського політичного руху міжреволюційного десятиліття. Джерело: Сумська старовина.  - 2005. - № XVI-XVII. - С. 111-118.
Розминулися в часі, але не в історії - так можна з повним правом сказати, досліджуючи біографічні й творчі шляхи двох геніїв української та російської літератур. Не раз і не два могли вони зустрітися в часопросторі, але не судилося. Проте неодноразово зустрічалися під час духовних пошуків, висловлюючи схожі думки та почуття як безпосередньо в листах, так і вустами героїв своїх творів. У матеріалі зроблена спроба показати, яку роль - звісно, латентно - відіграла в світогляді обох митців духовна атмосфера України й…
На початку 1930-х років в Україні відбулося посилення репресій з боку комуністичної влади проти українського селянства. У відповідь на примусову колективізацію розгортається хвиля протестів, заворушень, збройних повстань. У 1931-1932 роках на території Зіньківського, Охтирського та Краснокутськогорайонів (територія сучасних Полтавської, Харківської та Сумської областей) діє підпільна антикомуністична селянська організація. Повстанці ставлять за мету визволення України, упровадження демократичного політичного ладу. У 1933 р. частина підпільників була страчена, інші члени організації були ув’язнені на різні терміни. Джерело:  Сумський краєзнавчий збірник. - Суми: ВВП "Мрія",…
У статті розглянуто доробок  відомого сумського вченого-гуманітарія Юрія Ступака (1911-1979), у якому особливе місце посідає дослідження творчої спадщини Тараса Шевченка у широкому історико-літературному контексті, а також аналіз її фольклорного, педагогічного та краєзнавчого аспектів. Окрему увагу науковець приділив малярській спадщині Т. Шевченка.