У статті висвітлено діяльність Івана Кавалерідзе як режисера в Ромнах у 10–20-х рр. ХХ ст. в контексті складних суспільно-політичних та історичних процесів. Джерело: Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2013. - Вип. 13. - С. 49-66.
Радянська влада характеризувала легендарного Нестора Махна і так званумахновщину як "куркульський контрреволюційний анархічний рух, якийборовся проти пролетарської держави". Ім'ям ватажка повстанців матері в рокисовдепу лякали дітей, а червоні командири своїх солдатів. Та минули роки,змінилася епоха й у істориків, які не переписують сталінсько-комуністичніпостулати, а досліджують минуле в закритих раніше МГБ-вських схронах підгрифом "надзвичайно секретно", вивчають особистість Нестора Івановичаоб'єктивно, не зважаючи на ідеологічні стереотипи.
Ця публікація є першою спробою дослідження історії Роменської «Просвіти» 1917-1924 років, її значного внеску в національне і культурне відродження Роменщини в перші пореволюційні роки.
Опубліковано: Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : матер. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. : у 2 част. (Суми, 19 травня 2017 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – C. 22-26.
У публікації розкриваються причини утворення першого середнього жіночого навчального закладу в м. Суми, а також особливості його подальшого розвитку. Окремими блоками дослідження постають питання формування і розвитку матеріально-технічної бази гімназії, її керівного та педагогічного складу, комплектації штату учнів, організації навчально-виховної діяльності, дидактичних і дисциплінарних вимог до учнів. З метою ілюстрації професійного вибору абітурієнтів наведені короткі біографічні дані деяких випускниць гімназії. Опубліковано: Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya. - 2016. - Vol.(9). Is. 3. - P. 103-132.  
Проведення такої конференції в 100-ліття Української Революції – це добра нагода обмінятися дослідницькою інформацією про ту епоху. Бо пройшло 100 років, а багато подій сьогодення нагадують ті часи, наче йдемо по колу: знову війна і знову ворог той самий і так само гинуть наші захисники... А все тому, що не було зроблено висновків з тих подій. Не було засвоєно уроків історії. Та й про які уроки історії може йти мова без історичних джерел? Навіть сьогодні, реконструюючи окремі військово-політичні події 1917-1920…
Пропаганда завжди була і залишається невід’ємною частиною війни. Її розвиток у ХХ ст. тісно пов’язаний з розвитком технологій і засобів масової інформації. Яскравим прикладом її досить ефективного використання стала нацистська Німеччина. Напередодні нападу на СРСР були розроблені засади купаційної політики на його території, які включали методи й засоби пропагандистського впливу на населення з урахуванням регіональних та національних особливостей. А. Розенберг пропонував розвивати національну самосвідомість українців, зокрема, шляхом викриття злочинів радянського режиму. Одним із найжахливіших був Голодомор 1932-1933 рр. В статті аналізуються матеріали преси Сумщини періоду німецької окупації присвячені темі Голодомору.…
Стаття присвячена історії розвитку фортифікації укріплення Боромля. На основі письмових і картографічних джерел реконструюється історія розвитку населеного пункту. За допомогою використання сучасних карт і даних натурних обстежень локалізується місце розташування фортеці в сучасному селі Боромля. Наводяться дані про тип укріплень, озброєння, кількість козаків гарнізону. Опубліковано: Gardarika. - 2017. - № 4(1). - С. 35-49.
У статті йдеться про першого сумського полковника Герасима Кондратьєва (?-1701 рр.). Походження полковника невідоме, проте він повсякчас згадується як керівник сумської громади (1655-1701 рр.). Описується заснування міста Сум, утворення слобідських полків, початок утворення родинного клану Кондратьєвих, зв'язки слобідських старшин із Гетьманщиною, уявлення про родоначальника значного слобідського роду в історіографії. Опубліковано: Український історичний журнал. - 2006. - №4. - С. 77-86.
У статті аналізується проблема діяльності Української Автокефальної Православної Церкви у м. Глухові у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. Виокремлюються питання функціонування її Глухівської округової організації та підпорядкування церковних громад міста означеній конфесії.  Ключові слова: Глухівська округа, автокефальна громада, Трьох-Святська церква, старослов’янська орієнтація.  Опубліковано: Сіверщина в історії України. - 2017. - Вип. 10. - С. 364-368.