У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської імперії, Армії УНР, участь у військових формуваннях і боях за незалежність України, інтернування та еміграцію.   Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2019. - Вип. 12. - С. 281-284.
В статті здійснена спроба  ґрунтовно і детально, на основі аналізу великї кількості різних джерел і літератури, дослідити весь спектр діяльності суспільно-політичних неформальних товариств в Сумській області доби перестройки. Джерело: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - 2018. - № 4. - С. 39-42.
Після лютневої революції, прагнення української інтелігенції відродити національну культуру висунуло потребу гуртуватися в громадські організації.
Та нічого. Тільки от що. На пронизливих вітрах Облетіло наше листя, Облетіло його страх. Ліна Костенко
У статті на основі документальних джерел розповідається про єврейські погроми, що проходили в Глухові в 1918–1919 роках. Наведені повні списки загиблих у цих погромах євреїв, а також відмічені нещодавно виявлені на єврейському цвинтарі міста Глухова могили жертв цих кривавих подій. Джерело: Сіверянський літопис. - 2019. - № 1. - С. 178-185.
Міжвоєнна українська політична еміграція в Європі виникла внаслідок  Першої світової війни та революційних подій 1917-1921 рр. на території колишніх Австро-Угорської та Російської імперій. Поза межами Батьківщини опинилося декілька сотень тисяч українців. Під політичною еміграцією ми розуміємо ту її частину, яка була політично вмотивована, ідеологічно визначена й організаційно структурована та сповідувала ідею української державності в різних її формах. В Європі сформувалися політичні центри еміграції. Вони діяли в Австрії, Німеччині, Польщі, Франції та Чехословаччині. У решті країн перебування еміграції сформувалися її  периферійні…
Стаття присвячена діяльності організації Всеросійського селянського союзу в Сумському повіті в період найвищого підйому революції 1905-1907 рр. Союз тоді виступив каталізатором революційних подій і демократичних перетворень в повіті. Джерело: Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Одеса, 2008. – Вип. 11. Серія: історія. – С. 44-53.
Стаття підготовлена до 130 річчя з дня народження діяча української революції 1917-1921 рр. Тита Васильовича Ковбаси (1889–1931), політичного в’язня (1908–1917), який в 27-річному віці був обраний 12 (25) листопада 1917 р. по списку від Української партії соціалістів-революціонерів та Української селянської спілки депутатом Всеросійських установчих зборів від Чернігівської губернії.
В статті розглядаються причини та перебіг селянського повстанського руху в північних районах сучасної Сумської області часів української революції. Джерело: Спадщина Сіверщини. Збірник історико-краєзнавчих праць. - Шостка, 2010. - С. 52-58.