У цій розвідці розкривається розуміння Пантелеймоном Кулішем змісту понять «українська ідея», «русский мир» та «двуединая Русь».
Здійснений аналіз процесів формування та діяльності навчального закладу підвищення кваліфікації педагогів у м. Суми протягом 1939–1959 рр. Виділені основні форми його роботи, висвітлені просвітницько-пропагандистські функції, означена залежність змісту діяльності інституту від державної політики в сфері освіти, ідеологічних змін в країні також.  
Одне з перших досліджень про життєвий шлях та діяльність Андрія Шукатки («Шрама», «Гліба», «Савченка») як керівника Дрогобицького та одного з керівників Сумського обласних проводів Організації Українських Націоналістів.  Андрій Шукатка у 1941 році був один з 16 делегатів-крайовиків на ІІ Великому Зборі ОУН, який проходив у Кракові.
У статті розкрито особливості діяльності ОУН та УПА на території Сумської області. Опубліковано: Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (6). – С. 82-85.
Стаття присвячена аналізу фольклорного матеріалу, зібраного Борисом Грінченком у 1884-1885 роках у селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії. Ці матеріали разом із записами з інших регіонів були опубліковані у збірниках «Етнографічні матеріали» (1895-1899) та «З вуст народу» (1901), які з того часу стали бібліографічною рідкістю і не доступні масовому читачеві. Увага до регіональних аспектів аналізованих збірників продиктована необхідністю глибшого осмислення регіональних аспектів народної традиційної культури та пов’язана із активізацією процесів національного самоусвідомлення населення сучасної Слобожанщини. Активну допомогу у збиранні…
«Пасіка – священне місце, куди не повинна ступати нога жінки»         (народна мудрість) Історія бджоли така ж древня, як і історія людства. Існує декілька версій походження слова «бджола». За однією з них давньоєврейська назва бджоли «дебора» означає істоту, «добродетели которой составляют поддержание порядка и образцового управления» . Смакові і цілющі якості меду людина взнала ще в глибоку давнину, випадково знайшовши мед диких бджіл. Підтвердженням цього є слова з Біблії: «И вошел народ в лес, говоря: вот течет мед… Иоан протянул…
У статті висвітлено основні аспекти дисидентського руху на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр. Автор акцентує увагу на регіональних особливостях дисидентського руху. Проаналізовано творчість письменників-«шістдесятників» як явища національно-культурного та суспільнополітичного життя, їхній внесок у правозахисний рух. Визначено напрями та ідеологію дисидентського руху, зокрема ідеологічну спрямованість творчості «шістдесятників» Сумщини. Досліджено форми діяльності дисидентів на теренах Сумщини. Охарактеризовано участь уродженців Сумщини у діяльності українських та загальносоюзних правозахисних організацій. Розглянуто, яким чином реагували на діяльність дисидентів керівництво обласної організації Компартії України…
Стаття історика Олександра Грушевського (1877-1942)  (брата Михайла Грушевського) про репресії проти мазепинців в 1708-1709 рр. на території сучасної Сумщини. Опубліковано: Записки товариства імені Шевченка: вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. – Львів: Накладом Т-ва імені Шевченка, 1909.  Т. 92. Кн. 6. C. 21-65.
Стаття творця ідеології "чинного" націоналізму Дмитра Донцова (1883-1973) про політичні погляди та трагічну життєву і творчу долю націонал-комуніста Миколи Хвильвого (1893-1933), уродженця м. Тростянець. Вперше опубліковано: Вісник. - 1933. - № 7-8. - С. 591-609.