28 липня 1919-го голова Харківського губвиконкому Павло Кін відправив до сумського земельно-житлового відділу довірену особу з мандатом.
Професійне дошкільне виховання як частина суспільного життя виникає у відповідь на зміни в організації виробничих сил та трансформації сімейних відносин. Зростання ролі жінки у виробництві й громадській діяльності, її фахова зайнятість, обмеженість можливостей материнського виховання в умовах збільшення соціально значущих вимог до памолоді, ускладнення суспільного організму в період ствердження капіталістичної формації, а також нові пропозиції практичної педагогіки зумовили необхідність спеціального догляду за дитиною, нового підходу до її розвитку, ґрунтовної підготовки до школи, якісного формування майбутнього свідомого громадянина, засвоєння ним культурних…
У буремні роки Української революції (1917-1921) та перші роки совєтської влади територія сучасного Липоводолинського району Сумської області обіймала північ Гадяцького повіту Полтавської губернії.
Розглядається участь працівників станцій Суми й Баси в страйках Сумської лінії Харківсько-Миколаївської залізниці в жовтні - грудні 1905 р. як типовий для другорядних ліній епізод страйкового руху (з мирним порядком виступу). Вказуються загальні із залізничниками Росії економічні причини виникнення хвилюваннь. Відновлена ​​хронологія страйкового руху, вказуються імена найактивніших його учасників, досліджується їхня доля після арештів. Особливу увагу звернуто на дії залізничників з розвитку революційного руху в Сумському повіті, спільних спробах з організацією Селянської спілки встановити контроль над регіоном. Джерело: The History of Land Transport. - 2015. -…
Основною спорудою, що відповідала запитам в сфері цивільного захисту населення в добу пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу була міська фортеця.
У статті означено уродженців Сіверщини, які брали активну участь у національно-визвольних змаганнях упродовж 1917–1921 рр. Виявлено їхнє місце народження, походження, родини, здобута освіта. Вказано на займані посади та звання у військах Російської імперії, Армії УНР, участь у військових формуваннях і боях за незалежність України, інтернування та еміграцію.   Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2019. - Вип. 12. - С. 281-284.
В статті здійснена спроба  ґрунтовно і детально, на основі аналізу великї кількості різних джерел і літератури, дослідити весь спектр діяльності суспільно-політичних неформальних товариств в Сумській області доби перестройки. Джерело: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. - 2018. - № 4. - С. 39-42.
Після лютневої революції, прагнення української інтелігенції відродити національну культуру висунуло потребу гуртуватися в громадські організації.
Та нічого. Тільки от що. На пронизливих вітрах Облетіло наше листя, Облетіло його страх. Ліна Костенко