Стаття підготовлена до 130 річчя з дня народження діяча української революції 1917-1921 рр. Тита Васильовича Ковбаси (1889–1931), політичного в’язня (1908–1917), який в 27-річному віці був обраний 12 (25) листопада 1917 р. по списку від Української партії соціалістів-революціонерів та Української селянської спілки депутатом Всеросійських установчих зборів від Чернігівської губернії.
В статті розглядаються причини та перебіг селянського повстанського руху в північних районах сучасної Сумської області часів української революції. Джерело: Спадщина Сіверщини. Збірник історико-краєзнавчих праць. - Шостка, 2010. - С. 52-58.
Неділя, 24 березня 2019 18:42

Баня А. Ю. З історії Білопілля

Автор
Щодо заснування Білопілля маємо наступні дані. Філарет (Гумілевський), посилаючись на документ, написаний у 1774 р. білопільським комісаром Терентовським, зазначав, що місто було збудоване за царським указом у 1672 р. “на диких землях, на старом Вырском городище, которые земли заняты были Татарами, и называлось оное место Татарскою сакмою или кочевьем… От вышедших разного звания с Польского Варшавского повету, называемого Белополья, людей назван сей город Белопольем а с начала построения оный город, по текущей мимо его р.Крыги именовался Крыгою” [1].
 В протоколи обшуків заносили геть не все вилучене, а обвинувачених люто били під час допитів.    
У статті на матеріалі тижневика "Панорама Сумщини" розглядаються краєзнавчі розвідки Геннадія Петрова як ознака вищого рівня національної свідомості, спрямованої на формування ідейно-естетичної концепції подальшого розвитку України.
Метою наративу є констатація факту існування Сумської групи РУП-УСДРП і визначення її місця та ролі в революційних процесах на півночі Слобожанщини у 1905 р. За основу публікації взятий лист члена Революційної української партії Антона Короткевича, адресований ним із Сум своїм товаришам у Харкові. Аналіз документу здійснювався на основі таких історичних джерел як архівні документи, опубліковані збірки документів та матеріалів, мемуари, монографічні й узагальнюючі дослідження. Розкриття обраної теми зумовило звернення до загальнонаукових методів (гіпотетичний і дедуктивний методи, аналіз, порівняння) та методів історичного дослідження (ретроспективний, історико-ситуаційний, описовий…
В статті вперше вводиться в обіг інформація про діяльність політичної партії Українська соціал-демократична спілка в місті Путивлі. Джерело: Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 18 травня 2018 року). - Суми: СумДУ, 2018. - С. 25-30.
З кожним роком в усьому світі зростає інтерес до життя і творчості видатного діяча української культури Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861). Не дивно, що до непересічних людей, яким був Т. Шевченко, притягуються не менш незвичайні люди. Проте, залишаючись осторонь, в тіні, підкреслюють та доповнюють постаті величі нації.
12 січня 2019 року виповнюється 125 років з дня народження одного з найвизначніших ідеологів українського націоналізму Юліана Вассияна. Джерело:  Сумська старовина. - 2008. - № ХХV. - С. 229-238.