Стаття сумського краєзавця Володимира Голубченка про життєвий шлях та творчість відомого українського літературознавця, професора Павла Охріменка. Джерело: Рідний край. - Полтава, 2012. - № 1 (26). - С. 141-146. 
Аналізується навчально-виховна та організаційна діяльність Параскеевского пристанища - притулку для дівчаток-сиріт в Сумах, яке існувало в 1895-1906 рр. На основі архівних документів з фонду Сумської міської думи Державного архіву Сумської області (Україна) з'ясовуються причини негативної постановки педагогічного процесу в притулку, а також відсутність протягом довгого часу впливу з боку міської влади на можливість зміни матеріального і морального становища вихованок. Значну увагу приділено персоні протоієрея Феоктиста Лащенкова - основного фігуранта конфлікту, що розгорівся навколо притулку, а також автора докладних записок про…
У статті висвітлюється життєвий шлях та творча діяльність відомого громадського діяча, історика, перекладача, бібліофіла, правника Григорія Андрійовича Політики, уродженця м. Ромни Сумської області. Джерело: Сумська старовина. - 2013. - № XL. - C. 101-108.
Ворог радянського імперіалізму, якого не подужали енкаведисти. Письменник, якому на диво не заважала, а тільки допомагала політична заанґажованість. Іван Багряний – герой із яскравою, карколомною біографією: і творчою, і особистою, і політичною.
Із здобуттям Україною незалежності інтерес до міжвоєнної української політич­ної еміграції в Європі посилився. Це було пов’язано з тим, що, незважаючи на строка­тість політичних течій та партій в еміграції, вона сповідувала альтернативні радянській (УСРР/УРСР) форми державного устрою України. З’явилися збірники документів, ме­муари, епістолярії провідників еміграції, документальні публікації, монографії, статті у науковій періодиці, навчальні посібники, довідково-бібліографічні видання тощо. У науковій літературі знайшли відображення різноманітні сторони життя еміграції як на рівні континенту, так і окремих країн. Проте основна увага дослідників зосереджувалася переважно на…
Вагоме значення в дослідженні вітчизняної історичної науки має вивчення діяльності її регіональних інститутів. Такими у 1920-ті роки були місцеві відділи Комісії з історії української революції та комуністичної партії при ВУЦВК (Істпарт), що зосереджувалися на питаннях розвитку революційного руху в Україні, перебігу подій Першої російської та Жовтневої революцій (процеси останньої в сучасній українські історіографії розглядаються в контексті розгортання Української національнодемократичної революції в якості більшовицької інтервенції), діяльності лівих політичних організацій, профспілок, самої комуністичної партії та її молодіжного крила. Дане дослідження конкретизує зміст…
У статті досліджуються основні віхи біографії та наукової діяльності ученого, відомого шевченкознавця, публіциста, редактора, громадсько-політичного діяча, уродженця м. Суми Павла Івановича Зайцева. Особлива увага приділена його праці «Життя Тараса Шевченка». Джерело:  Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2018. - Вип. 11. - С. 353-257.
Розглядається історія пропагандистських політичних утворень на Сумщині в період кінця XIX - початку XX ст. Подається значення їх діяльності для регіону та країни в цілому. Визначаються характерні риси українського політичного руху міжреволюційного десятиліття. Джерело: Сумська старовина.  - 2005. - № XVI-XVII. - С. 111-118.
Розминулися в часі, але не в історії - так можна з повним правом сказати, досліджуючи біографічні й творчі шляхи двох геніїв української та російської літератур. Не раз і не два могли вони зустрітися в часопросторі, але не судилося. Проте неодноразово зустрічалися під час духовних пошуків, висловлюючи схожі думки та почуття як безпосередньо в листах, так і вустами героїв своїх творів. У матеріалі зроблена спроба показати, яку роль - звісно, латентно - відіграла в світогляді обох митців духовна атмосфера України й…