Опубліковано: Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : матер. ІV Всеукр. наук.- практ. конф. : у 2 част. (Суми, 19 травня 2017 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, С. І. Дегтярьов та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – Ч. 1. – C. 22-26.
У публікації розкриваються причини утворення першого середнього жіночого навчального закладу в м. Суми, а також особливості його подальшого розвитку. Окремими блоками дослідження постають питання формування і розвитку матеріально-технічної бази гімназії, її керівного та педагогічного складу, комплектації штату учнів, організації навчально-виховної діяльності, дидактичних і дисциплінарних вимог до учнів. З метою ілюстрації професійного вибору абітурієнтів наведені короткі біографічні дані деяких випускниць гімназії. Опубліковано: Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya. - 2016. - Vol.(9). Is. 3. - P. 103-132.  
Проведення такої конференції в 100-ліття Української Революції – це добра нагода обмінятися дослідницькою інформацією про ту епоху. Бо пройшло 100 років, а багато подій сьогодення нагадують ті часи, наче йдемо по колу: знову війна і знову ворог той самий і так само гинуть наші захисники... А все тому, що не було зроблено висновків з тих подій. Не було засвоєно уроків історії. Та й про які уроки історії може йти мова без історичних джерел? Навіть сьогодні, реконструюючи окремі військово-політичні події 1917-1920…
Пропаганда завжди була і залишається невід’ємною частиною війни. Її розвиток у ХХ ст. тісно пов’язаний з розвитком технологій і засобів масової інформації. Яскравим прикладом її досить ефективного використання стала нацистська Німеччина. Напередодні нападу на СРСР були розроблені засади купаційної політики на його території, які включали методи й засоби пропагандистського впливу на населення з урахуванням регіональних та національних особливостей. А. Розенберг пропонував розвивати національну самосвідомість українців, зокрема, шляхом викриття злочинів радянського режиму. Одним із найжахливіших був Голодомор 1932-1933 рр. В статті аналізуються матеріали преси Сумщини періоду німецької окупації присвячені темі Голодомору.…
Стаття присвячена історії розвитку фортифікації укріплення Боромля. На основі письмових і картографічних джерел реконструюється історія розвитку населеного пункту. За допомогою використання сучасних карт і даних натурних обстежень локалізується місце розташування фортеці в сучасному селі Боромля. Наводяться дані про тип укріплень, озброєння, кількість козаків гарнізону. Опубліковано: Gardarika. - 2017. - № 4(1). - С. 35-49.
У статті йдеться про першого сумського полковника Герасима Кондратьєва (?-1701 рр.). Походження полковника невідоме, проте він повсякчас згадується як керівник сумської громади (1655-1701 рр.). Описується заснування міста Сум, утворення слобідських полків, початок утворення родинного клану Кондратьєвих, зв'язки слобідських старшин із Гетьманщиною, уявлення про родоначальника значного слобідського роду в історіографії. Опубліковано: Український історичний журнал. - 2006. - №4. - С. 77-86.
У статті аналізується проблема діяльності Української Автокефальної Православної Церкви у м. Глухові у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. Виокремлюються питання функціонування її Глухівської округової організації та підпорядкування церковних громад міста означеній конфесії.  Ключові слова: Глухівська округа, автокефальна громада, Трьох-Святська церква, старослов’янська орієнтація.  Опубліковано: Сіверщина в історії України. - 2017. - Вип. 10. - С. 364-368.
У статті вперше публікується щоденник офіцера російської імперської армії В. Бурятинського, який був активним учасником антибільшовицького повстанського руху на Глухівщині в 1917–1918 рр.   Джерело: Сіверщина в історії України. - 2015. - Вип. 8. - С. 257-264.
В історико-партологічних студіях важливе місце займає проблематика партійної пропаганди. Певну специфіку вона набуває, якщо предметом дослідження виступає нелегальна агітація, поширена, зокрема, в Російській імперії на початку ХХ ст. Своєрідність підбору агітаційних матеріалів, їхні жанрові особливості, кількісна та якісна вибірка, інтенсивність і доступність агітації, характерні риси тактики поширення пропагандистської літератури відбивають оригінальний публічний «стиль» політичної організації, виявляють практичні вміння її чинних членів поширювати друковане слово й встановлювати зв'язки на місцях. Нарешті, зворотній зв'язок з об’єктами агітації дозволяє судити про популярність ідей тієї…
ЦАРИК ЮРІЙ. СУМИ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 50, РІК 1966 Пам’яті Анатолія Семенюти, Миколи Данька, Геннадія Петрова. Оаза десять метрів, свіжий вітер,  Ми спраглі правди. Джерело – слова,  Читаємо серед сахари вірші,  Вони не мають права на права –  Піски сипучі поглинають душі.  Народ в пустелі, як верблюд, мовчить,  Між обріями зниклими – задуха,  А ми в оазі зупиняєм мить  Свободи слова, за яку гратують  Або стрічають снігом Колими.  Озон оазний нас не порятує  Ні від суми і навіть від тюрми.  Зникає…