Період 30-х - 50-х років XX століття в Україні досить складний і неоднозначний в оцінках істориків. Погляди на політичні про­цеси, що відбувалися в ті роки, є часом діа­метрально протилежними, суперечливими. З відновленням Україною незалежності зроб­лено перші кроки з переосмислення ролі і місця Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії в боротьбі українського народу за державність. Особ­ливо активізувались такі дослідження в ос­танні півтора роки. Проте, майже всі до­слідники стоять перед проблемою використання документів противників ОУН - УПА, які переважно «грішать» оціночними…
Після смерті Богдана Хмельницького Україна переживала один із найтрагічніших періодів своєї історії, коди бойові дії поширились на всю територію України, а збройні сили і політична верхівка виявились розколотими на кілька таборів. Руїна була породжена як об'єктивними процесами, так і ще в більшій мірі недалекоглядною політикою значної частини козацької старшини з її нездатністю висунути лідера, гідного Великого Богдана. Потенційно ним міг стати Іван Виговський, полководницький талант якого розкрився в одній з найбільших битв козацької України – Конотопській або Соснівській. Перемога козацької…
У 1917 р. есмінець “Завидний” вийшов у море під українським прапором. Після проголошення УНР майже половина кораблів флоту підняла українські прапори. Перший і оригінальний прапор було вивезено з Києва під час евакуації центральних установ. Сьогодні реліквія зберігається в США. “Час іде, але ми, українці, мусимо ніколи не забувати, що Чорне море – Українське море, що без нього не може бути Української Самостійної Великої Держави, і тому мусимо глибоко вірити, що з повстанням Української Держави на Чорному морі знову замайорять українські…
З нагоди відкриття виставки документів в Українському Музеї-архіві в Клівленді (США, штат Огайо), член вченої ради Центру досліджень визвольного руху Геннадій Іванущенко дав інтерв'ю місцевому радіо. Історик розповів журналістці Вірі Іваницькій про результати відрядження до цієї установи. Український Музей-архів у Клівленді (The Ukrainian Museum-Archives in Cleveland) було засновано у 1952 р. з ініціативи Леоніда Бачинського Сьогодні він складається з трьох структурних підрозділів: власне музею, де зберігаються колекції творів українського образотворчого мистецтва, поштових марок, монет, творів народного мистецтва; архіву та бібліотеки,…
  Подаємо статтю відомого краєзнавця Сумщини Віктора Терлецького про про життєві та творчі зв’язки великого педагога Костянтина Ушинського з Глухівським повітом Чернігівської губернії, в якому пройшла значна частина його свідомого життя. Повідомлення на основі вивчення літературних джерел та архівних пошуків зможе в певній мірі слугувати матеріалом для написання науково-вивіреної біографії видатного педагога-демократа, яка, на жаль, навіть після 140 років від дня його смерті не підготовлена і, зрозуміло, не доведена до широкого загалу читачів.
Українське суспільство переживає трансформацію соціальних інститутів: відбуваються процеси їхньої деінституціоналізації та реінституціоналізації.  У часи СССР у інституційному просторі існували соціальні інститути, які із здобуттям Україною незалежності втратили свою актуальність. Назріла потреба їхньої зміни відповідно до нових умов та потреб суспільства. Розглядаючи поняття «соціального інституту», польський соціолог Мар’ян Маліковський виокремив п’ять типів його дефініцій: біхевіористський, аксіологічно-нормативний, рольовий, організаційний, правовий . У своєму дослідженні архіву як соціального інституту ми використали два останні способи визначення соціального інституту, запропоновані цим автором. Згідно з першим,…
Подаємо замітку відомого краєзнавця Олександра Дмитровича Твердохлібова (1840-1918) про історію тютюнової фабрики в Охтирці, яка була опублікована в "Київській старовині" 1886 року.
Початковий етап радянсько-німецького протистояння в період Другої світової війни склався вкрай невдало для радянської сторони. Це стосується і спроб розгортання партизанської боротьби у ворожому тилу. Домінування наступальної стратегії у передвоєнний час, покладення основного керівництва й організації партизанського руху на партійні структури, наявність значного прошарку населення невдоволеного політикою радянської влади і готового до співробітництва з окупаційними властями – це основні аспекти фактичної поразки радянських партизанів у 1941 р., яким й присвячена стаття. Уїнстону Черчілю приписують вислів, що ніколи так не брешуть…
Міжвоєнна українська політична еміграція в Європі – складне суспільно-політичне та соціокультурне явище. Вона утворилася внаслідок відомих подій Першої світової війни та 1917-1920 рр. у колишніх Австро-Угорській та Російській імперіях, коли за межами Батьківщини опинилося декілька сотень тисяч українців. Серед них – військовополонені колишньої царської армії, інтерновані вояки армій УНР і ЗУНР, евакуйовані з чорноморських портів частини Білої армії, у складі якої більшість складали уродженці України, політичні та громадські діячі, урядовці і співробітники державних установ, дипломатичних представництв, торговельних і кооперативних інституцій,…