Неділя, 27 травня 2018 06:44

Мошик Ірина. Українська автокефальна православна церква в Глухові в 20-30-ті рр. ХХ ст.

Мошик Ірина, кандидат історичних наук (м. Глухів)
Перший Всеукраїнський православний собор у Києві 1921 р., на якому була утворена УАПЦ Перший Всеукраїнський православний собор у Києві 1921 р., на якому була утворена УАПЦ

У статті аналізується проблема діяльності Української Автокефальної Православної Церкви у м. Глухові у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. Виокремлюються питання функціонування її Глухівської округової організації та підпорядкування церковних громад міста означеній конфесії.  Ключові слова: Глухівська округа, автокефальна громада, Трьох-Святська церква, старослов’янська орієнтація.

 Опубліковано: Сіверщина в історії України. - 2017. - Вип. 10. - С. 364-368.