Четвер, 20 вересня 2018 14:16

Кудінов Дмитро, Опанащук Петро. Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка

Дмитро Кудінов, доктор історичних наук (м. Суми); Петро Опанащук, кандидат історичних наук (м. Житомир)
Кудінов Дмитро, Опанащук Петро. Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка

«Новий герой» української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. - це людина з низів, що через поневіряння виростає до рівня усвідомлення своїх соціальних прагнень, високої політичної культури, моральної готовності до відстоювання своїх класових інтересів. Таке пояснення цілком відповідає образу нової генерації літераторів, що мала селянське або робітниче походження, до якої належав і Антон Якович Шабленко, особисте, громадське та творче життя якого є об’єктом даної статті. Враховуючи специфіку опису життя громадського діяча і водночас літератора, її автори використали міждисциплінарний підхід до аналізу біографії українського письменника, поєднавши літературнознавчу критику, чисто біографічні й історичні методи дослідження (історико-генетичний, діахронного аналізу та ін.). Це дозволило пояснити як якісні зміни в творчості, так і еволюцію ідейних поглядів А. Шабленка, структурно підійти до висвітлення біографії митця, де творчість та громадська діяльність є нерозривним життєвим началом. Узагальнена оцінка творчого доробку А. Шабленка у вітчизняному літературознавстві, вказані «білі плями» його біографії, що визначають подальшу перспективу вивчення життя поета-робітника.