Четвер, 14 лютого 2019 05:22

Кудінов Дмитро. До питання про існування Сумського осередку РУП-УСДРП в період революції 1905-1907 рр.

Дмитро Кудінов, доктор історичних наук (м. Суми)
Кудінов Дмитро. До питання про існування Сумського осередку РУП-УСДРП в період революції 1905-1907 рр.

Метою наративу є констатація факту існування Сумської групи РУП-УСДРП і визначення її місця та ролі в революційних процесах на півночі Слобожанщини у 1905 р. За основу публікації взятий лист члена Революційної української партії Антона Короткевича, адресований ним із Сум своїм товаришам у Харкові. Аналіз документу здійснювався на основі таких історичних джерел як архівні документи, опубліковані збірки документів та матеріалів, мемуари, монографічні й узагальнюючі дослідження. Розкриття обраної теми зумовило звернення до загальнонаукових методів (гіпотетичний і дедуктивний методи, аналіз, порівняння) та методів історичного дослідження (ретроспективний, історико-ситуаційний, описовий методи й метод конкретного історіографічного аналізу). Зміст документу розкритий за наступними питаннями: 1) суперечність даних про мережу осередків РУП-УСДРП на Харківщині у вітчизняній історико-партологічній літературі; 2) особистість автора листа і час його написання; 3) відомості про діяльність організації та її порівняння із тактичними настановами керівництва партії; 4) характер відносин Сумської групи РУП-УСДРП із іншими політичними організаціями; 5) ступінь впливовості партії в Сумському повіті у період найвищого підйому революції. Оскільки лист А. Короткевича – на сьогодні фактично єдине відоме нам змістовне джерело з минулого Сумської групи РУП-УСДРП, що лише фрагментарно свідчить про її існування та активність, то подальше дослідження теми організаційної присутності та діяльності структур партії на півночі Слобожанщині можливе завдяки перспективному тематичному розшуку інформації про неї. Завданнями на майбутнє такої наукової роботи є з’ясування обставин утворення та припинення існування, чисельності та поіменного складу групи, характер її звʼязків із іншими партійними організаціями, нарешті, більш глибоке розкриття загального змісту діяльності осередку.

Джерело: Краєзнавство. - 2018. - № 3.- С. 150-158.