Вівторок, 03 вересня 2019 18:28

Бєлашов Валерій. Українські політичні партії на Глухівщині в Першій російській революції 1905-1907 рр.

Валерій Бєлашов, доцент (м. Глухів)
Дмитро Дорошенко Дмитро Дорошенко

У статті розглядається низка питань пов’язаних з виникненням осередків українських політичних партій у місті Глухові та Глухівському повіті під час першої російської революції 1905 – 1907 рр.. Метою дослідження є встановлення часу появи місцевих організацій партій,особливостей їх формування і діяльності, виявлення форм впливу на соціальні верстви населення. Завдання розвідки полягають у вивченні їх кількісного і якісного складу, змісту ідеології і ставлення до національних проблем. Об’єктом дослідження є складові частини політичного руху в Глухівському повіті, його організаційне оформлення, національний зміст та результати партійної діяльності. Предметом виступає аналіз формування і розвитку місцевих українських партійних організацій, впливу особистого фактору на зміст їх життя, встановлення партійного впливу на студентів Глухівського учительського інституту.

Джерело: Історичні студії суспільного прогресу. - 2016. - Вип. 4. - С. 9-14.