Субота, 12 жовтня 2019 08:44

Єсюнін Сергій. Євген Онацький: кам'янецький період життя відомого глухівчанина

Сергій Єсюнін, провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею
Єсюнін Сергій. Євген Онацький: кам'янецький період життя відомого глухівчанина

На основі архівних та опублікованих джерел подається біографічний матеріал про юнацькі роки (1905–1912) українського науковця, громадського діяча й ідеолога українського націоналізму Євгена Онацького (1894-1979), які він провів у місті Кам’янець-Подільському. Також подані відомості про його батька – педагога й історика Дометія Онацького та старшого брата – Олександра.

Джерело: Сіверщина в історії України. - К.; Глухів, 2010. - Вип. 3. - С. 260-263.

ДОДАТОК

Лист батька Євгена  - голови Глухівської Української Громади Дометія Онацького до Секретаріату Центральної Ради від 18 липня 1917 р. з інформацією про стан справ у Громаді та з проханням призначати на посади вчителів у середні та початкові школи міста Глухів свідомих українців

 

Джерело: ЦДАВО України. - Ф. 2581. – Оп. 1. – Спр. 159. – Арк. 11, 11зв.