Понеділок, 16 грудня 2019 16:28

Кудінов Дмитро, Михайліченко Микола. Український старшина Микола Георгійович Кобеляцький: начерк біографії

Дмитро Кудінов, доктор історичних наук, Микола Михайліченко, кандидат історичних наук (м. Суми)
Драгуни 10-го драгунського Новгородського полку Драгуни 10-го драгунського Новгородського полку

Дана публікація є першим біографічним нарисом Миколи Георгійовича Кобеляцького, старшини української армії, який брав участь у боротьбі за утримання м. Суми в складі Української Народної Республіки. Здійснена характеристика наявного корпусу джерел – архівних документів, довідникової літератури, “Картотеки Бюро з урахування втрат на фронтах Першої світової війни 1914–1918 рр.”, наказів про відзначення Василя та Миколи Кобеляцьких чинами та орденами, опубліковані у виданні “Височайші накази про військові чини”, газеті “Російський інвалід”, та журналі “Розвідник”, мемуарів колишніх червоних партизанів та сумського повітового старости Сергія Гребенщикова. Акцентована участь родини Кобеляцьких в українофільському рухові у Сумах на початку ХХ ст., зокрема, в організації українського гуртка театральних аматорів, біографії Георгія та Василя Кобеляцьких – рідних братів М. Г. Кобеляцького. Розлого описана бойова звитяга Миколи Георгійовича, відмічена нагородами за участь у Першій світовій війні. Схарактеризовані його дії на посаді командира кінної стражі, створеної для охорони регіону в період Гетьманату. Нарешті, розкрита роль М. Г. Кобеляцького в організації оборони м. Суми взимку 1918–1919 років від наступу іррегулярних частин Української радянської армії. Окреслені причини поразки республіканських військ. Висвітлене авторське бачення відсутності особистої відповідальності на М. Г. Кобеляцькому за провал оборони м. Суми силами УНР. На основі джерел особового походження дана характеристика особистих якостей М. Г. Кобеляцького.

Опубліковано: Наукові записки. Серія: Історичні науки.  Вип. 25. Кропивницький, 2019.  С. 45-58.