Понеділок, 23 грудня 2019 18:45

Бабулін Ігор. Оборона Глухова проти польської армії Яна Казимира в 1664 р.

Ігор Бабулін, кандидат історичних наук (м. Москва)
Бабулін Ігор. Оборона Глухова проти польської армії Яна Казимира в 1664 р.

Вирішальною подією військової кампанії Речі Посполнтой на завершальній стадії російсько-польської війни 1654-1667 рр. стала невдала облога Глухова. Вона закінчилася важкою поразкою польських військ, що означало провал останньої спроби Польсько-Литовської держави повернути під свою владу землі Лівобережної України. Незважаючи на чималу кількість досліджень, присвячених походу короля Яна Казимира, в цілому ця кампанія вивчена ще дуже недостатньо. Джерельну основу статті склали матеріали Розрядного приказу, досить добре збереглися в Російському державному архіві давніх актів (РГАДА). Значна частина використаних джерел вперше введена до наукового обігу. Їх комплексне використання дозволило реконструювати детальний хід оборони Глухова від польських військ і розвіяти ряд усталених помилок, зокрема про наявність у місті російського гарнізону. У дослідженні детально розглядаються дії військ Речі Посполнтої і українських козаків у боротьбі за це стратегічно важливе місто Лівобережної України. 

Опубліковано: Славянский альманах. 2019. № 1-2. С. 213-236.