П'ятниця, 27 березня 2020 10:58

Рєзніков Владислав, Харламов Михайло. Визвольні змагання на Сумщині в 1917 р.

Владислав Рєзніков, аспірант, Михайло Харламов, кандидат історичних наук (м. Харків)
Рєзніков Владислав, Харламов Михайло. Визвольні змагання на Сумщині в 1917 р.

Дана стаття присвячена огляду головних причин та рушійних сил формування українських збройних формацій для боротьби проти більшовицької навали в 1917 році на території Сумщини. Дана робота є актуальною завдяки введенню в науковий обіг неопублікованих архівних документів, які переконливо свідчать про національний характер українського антибільшовицького руху. Після прийняття 7 листопада 1917 року Українською Центральною Радою ІІІ Універсалу, яким було задекларовано створення та автономію УНР, селяни Сумщини підтримали Центральну Раду, вважаючи себе громадянами новоствореної держави. Також позитивно до Української Центральної Ради поставилися і військові, що були розквартировані на території Сумщини. Подібне ставлення до Центральної Ради було домінуючим серед усього українського населення Сумщини, про що свідчать архівні документи. Взагалі, українізація позитивно впливала на військову дисципліну, адже тепер вояки знаходилися на власній землі і мали боронити рідну країну. Більше того, із появою на карті нової геополітичної формації – УНР, виникає доконечна потреба у створенні власної армії. Центральна Рада, яка складалася переважно із соціалістів, вважала недоцільним створення власної армії. Така політична короткозорість зіграла свою негативну роль під час війни проти більшовицьких військ уже наприкінці 1917 року. Формування власних військових сил та збройних формувань відбувалося «знизу», тобто завдяки енергії та бажанням простого народу, який об’єднувався в загони Вільного Козацтва, що спочатку виконували міліційні функції, а потім – у 1919 році – І пол. 20-х років стали основою повстанського руху. Також українська армія поповнилася українізованими частинами колишньої царської армії. Створення українських добровільних загонів йшло по всій території Сумщини – на Глухівщині, Шостківщині, Роменщині, Лебединщині. Можна відзначити, що 1917 рік став переломним для становлення Української держави, а більшовицька агресія 9 грудня 1917 року – каталізатором, завдяки якому почала формуватись українська самосвідомість селянського населення.

Опубліковано: Грані. - 2014. - № 1. - С. 114-118.