Четвер, 09 квітня 2020 07:34

Рожкова Людмила. Дисидентський рух на Сумщині в 60 - на початку 80-х рр.: особистості, ідеї, напрямки діяльності

Людмила Рожкова, кандидат історичних наук, доцент (СНАУ)
Рожкова Людмила. Дисидентський рух на Сумщині в 60 - на початку 80-х рр.: особистості, ідеї, напрямки діяльності

У статті висвітлено основні аспекти дисидентського руху на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр. Автор акцентує увагу на регіональних особливостях дисидентського руху. Проаналізовано творчість письменників-«шістдесятників» як явища національно-культурного та суспільнополітичного життя, їхній внесок у правозахисний рух. Визначено напрями та ідеологію дисидентського руху, зокрема ідеологічну спрямованість творчості «шістдесятників» Сумщини. Досліджено форми діяльності дисидентів на теренах Сумщини. Охарактеризовано участь уродженців Сумщини у діяльності українських та загальносоюзних правозахисних організацій. Розглянуто, яким чином реагували на діяльність дисидентів керівництво обласної організації Компартії України та радянські спецслужби (КДБ), як позначилася на творчій, професійній діяльності та приватному житті «шістдесятників», правозахисників їхня участь у дисидентському русі.

Опубліковано: Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2019. Том 2. С. 33-40.