Понеділок, 08 червня 2020 09:14

Єпик Лариса. Формування україномовного простору на Сумщині на початку 20-х років ХХ ст.

Лариса Єпик, кандидат історичних наук (СумДПУ ім. А. С. Макаренка)
Єпик Лариса. Формування україномовного простору на Сумщині на початку 20-х років ХХ ст.

Стаття присвячена методам і заходам влади і громадських організацій, спрямованих на формування україномовного простору на території Сумщини на початку 20-х років ХХ ст. Автор, використовуючи документи Державного архіву Сумської області, аналізує і узагальнює діяльність “Просвіт”, лікнепів, курсів українознавства, методичних кабінетів української мови які мали на меті поширення і популяризацію української мови не тільки у державній сфері, а й у побуті населення. Автор наголошує на актуальності дослідження напрямів формування україномовного простору в Україні на початку ХХІ ст. і визначає перспективи подальшого опрацювання зазначеної проблематики.

Опубліковано: Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 49. C. 84-87.