Вівторок, 16 червня 2020 13:03

Пластун Олег. Архівні документи Кролевецького повіту 1918 р. як джерела з історії Українського державотворення

Олег Пластун, молодший науковий співробітник Краєзнавчого музею Кролевецької міської ради
Пластун Олег. Архівні документи Кролевецького  повіту 1918 р. як джерела з історії Українського державотворення

На основі архівних джерел вводяться до наукового обігу дані щодо перебігу подій на теренах Кролевеччини у період Української Держави 1918 р. Проаналізувавши документи, пов’язані з діяльністю повітового коменданта та начальника господарчої частини Кролевця, автор розширює локально-регіональний вектор дослідницьких робіт, присвячених Гетьманату Скоропадського – Української Держави 1918 р. Акцентована увага на наказах повітового коменданта, актах та телеграмах, що охоплюють період з травня до серпня 1918 року. Детального дослідження щодо історії Кролевецького району часів Української Держави у 1918 р. не проводилось. Ця розвідка, що стане першим кроком у написанні всебічної наукової праці, особливо важлива для вивчення історії Сіверщини, оскільки в українській історіографії не існує комплексного дослідження з означеної тематики.

Опубліковано: Сіверщина в історії України. Глухів; К., 2020. Вип 13. С. 265-269.