Середа, 17 лютого 2021 11:07

Лада Павлівна Сапухіна: історик, краєзнавець, музейник

Дмитро Кудінов, доктор історичних наук (м. Суми)
Лада Павлівна Сапухіна: історик, краєзнавець, музейник

У колі краєзнавців Сумщини одне з провідних місць належить Л. П. Сапухіній. Історик, науковець, музейник, бібліофіл Лада Павлівна користується заслуженою пошаною колег, краєзнавців, істориків й усіх тих, хто цікавиться минулим нашого краю.

Мені пощастило працювати разом з Л. П. Сапухіної у відділі історії краю з найдавніших часів до початку ХХ ст. в Сумському обласному краєзнавчому музеї (СОКМ). Висока академічна культура, фаховість, ретельність у роботі з документами, уміння виважено й аргументовано висловлювати свою думку, делікатність у відносинах з іншими дослідниками – от лише невеликий перелік якостей колеги, взорових для молодих науковців. А скільки нового я відкрив для себе завдяки Ладі Павлівні! Лада Павлівна цікавий співрозмовник у будь-якій гуманітарній темі. Її ерудованість вражає. І не лише глибокими знаннями минулого Сумщини, України й всесвітньої історії. Коло інтересів краєзнавця виходить далеко за межі історичного дискурсу. Мистецтво, література, права людини, філософія, суспільствознавство – не просто позапрофесійні інтереси Лади Павлівни. Широта її знань вказує на вагому властивість дослідниці – інтелігентність. Інтелігентність у тому самому сенсі, який в це поняття вкладав Дмитро Ліхачов: «інтелігентність – це, перш за все, незалежність думки при європейській освіті», «розумова порядність», що «проявляється у тисячі й тисячі дрібниць: в умінні поважно дискутувати, вести себе скромно за столом, в умінні непомітно (саме непомітно) допомогти іншому, берегти природу».

Ці якості мають генетичний код. На становлення Лади Павлівни як професійного історика, науковця вплинув її батько Павло Андрійович, якого Лада Павлівна завжди згадує з великою теплотою й любов’ю. Відомий дослідник Сумщини, один з родоначальників шкільного краєзнавства України і засновників Меморіального Будинку-музею А. П. Чехова в Сумах, автор багатьох наукових і науково-популярних праць з політичної й літературної історії регіону, він залишив помітний слід в історіографії історії України й сумському краєзнавстві. Маючи перед собою авторитетний образ батька, Лада Павлівна цілком сформувалася як самостійний дослідник, доробок якого на сьогодні складають понад 150 наукових та науково-популярних публікацій. Краєзнавець стала піонером в дослідженні таких тем, як історія сумського костьолу Благовіщення Пресвятої Діви Марії, історія Сумського обласного краєзнавчого музею, дослідження наукового доробку й творчої біографії Павла Сапухіна, опис та вивчення документальних матеріалів з фондів СОКМ, що належали наказному гетьманові Павлу Полуботку, історику, етнографу й медику Опанасу Шафонському, історикам Федору Туманському, Олександру Марковичу й Федору Уманцю, поету Павла Грабовського тощо. Саме в цих археографічних розвідках максимально повно проявився науковий талант історика, аналітизм, вміння вірно оцінити значення та розкрити зміст досліджуваних письмових джерел. Наприклад, відносно колекції документів Ф. Туманського (судові справи та виписки з них, позови, супліки, скарги, акти на розподіл майна і земельний обмін, доручення, купчі, повістки, квитанції, контракти, ділові та приватні листи) Л. П. Сапухіна слушно зазначила наступне: «Незважаючи на цілком прозаїчний характер документи мають історичну і музейну цінність, знайомлячи з побутом, майновими і сімейними стосунками, правовими і суспільними відносинами, господарською діяльністю середнього прошарку українського дворянства кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. Часом, доносячи подих далекої від нас епохи, цікавим виявляється увесь документ, іншим разом окрема деталь, штрих доповнюють і розширюють наші знання про українську минувшину».

Осібно слід згадати численні наукові та методичні публікації історика. Кому з поціновувачів сумської минувшини не відомі такі видання за авторством Л. П. Сапухіної, як «История Сумщины: Материал в помощь лектору» (1963), «Народні музеї Сумщини» (1970), «Історія міст і сіл Української РСР» (1973), «Дом-музей А. П. Чехова в Сумах: Путеводитель» (1976), «Як створити музей або музейну кімнату історії села: Методичні рекомендації» (1986), «Историко-культурные памятники тысячелетнего Путивля» (1986), «Навчальні заклади дореволюційних Сум» (2000), «Історія сумських козацького та гусарського полків. Короткий історичний нарис» (2005)?! Усі вони що вирізняються глибоким змістом, фактичною точністю, логічністю і науковим стилем. Досі зберігають свою цінність і написані краєзнавцем путівники по обласному центру й районним містам Сумщини.

Плідна наукова праця Л. П. Сапухіної була відзначена урядовими нагородами. А головне – Лада Павлівна заслужила шанобливе ставлення з боку громадськості. Нині її ім’я є уособленням знаку якості, символом достовірності наукової роботи та сумління вченого. На сьогодні актуальним і важливим завданням історичної науки залишається дослідження всього комплексу історико-краєзнавчих праць, а також творчої біографії Л. П. Сапухіної. Упевнений, що історіографічне усвідомлення наукової цінності її наративів – справа самого найближчого часу.

Опубліковано: Лада Сапухіна: до 80-річчя від дня народження: бібліографічний покажчик / Сумськ. обл. універс. наук. б-ка; уклад. Л. П. Сапухіна, О. К. Линник. Суми, 2016. С. 12–14.

Новини

Держархів Сумської області розгорнув фотовиставку про Революцію Гідності

18-02-2021

18 лютого 2021 року на вебсайті архіву розгорнута фотовиставка до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв...

Відійшла у вічність Лада Павлівна Сапухіна

16-02-2021

Редакція Сумського історичного порталу глибоко сумує з приводу смерті Лади Павлівни Сапухіної і висловлює свої співчуття рідним та близьким. Народилася Лада Павлівна...

Відновимо пам'ятник Кобзарю!

06-02-2021

У 1926 р. в Сумах на тодішній центральній вулиці, яка з 1920 року носила ім’я Кобзаря був встановлений і пам’ятник...

У Новій Зеландії знайдено могилу ще одного нашого земляка - підполковника Армї УНР Миколи Харитоненка

31-01-2021

У Новій Зеландії знайдено могилу ще одного нашого земляка - підполковника Армї УНР Миколи Харитоненка (нар. с.Стара Рябина Великописарівського р-ну...

47 робіт Ніла Хасевича — вже онлайн

23-12-2020

47 робіт Ніла Хасевича — вже онлайн Електронна колекція творів видатного повстанського графіка включає: портрети провідників та діячів ОУН і УПА; ...

Вітаємо з відзнакою Валерія Власенка

16-12-2020

Правління й членство Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців щиросердно вітають члена НСКУ, доцента кафедри історії Сумського державного університету, кандидата...