Шостий розділ цієї книги присвячено останній столиці Гетьманщини - місту Глухову (1708-1764). Подається багатий матеріал про визначні архітектурні пам'ятки міста. Книга видана на відзначення 300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу.
У збірнику розміщені матеріали, присвячені створенню й економічній діяльності (на екологічних засадах) Хрестовоздвиженського Трудового Братства, заснованого християнським мислителем і соціальним практиком М. М. Неплюєвим (1851-1908) у 1889 році на території сучасного Ямпільського району, та матеріал про одного із вихованців Братства С. Ф. Черненка - майбутнього селекціонера.
Це ґрунтовне історичне дослідження причин і наслідків голодомору 1932–1933 років в Україні, і зокрема на Сумщині, проведене на основі місцевих документів і спогадів очевидців, матеріалів Державного архіву Сумської області, а також архівів Єкатеринбурга (Свердловська) й Архангельська, куди висилали сумчан як “ворогів народу” та Київського архіву кінофотофонодокументів і, врешті, архівів СБУ. Автор переконливо доводить вину тогочасного уряду СРСР та місцевих представників влади, піднімає завісу над жахливою таємницею і злочином по винищенню генофонду українського народу. Книга висувалася на здобуття Національної премії України…
Брошура вийшла до 200-річчя дозволу на побудову в Ромнах церкви Вознесіння Господнього. Працю впорядкував відомий знавець Роменської старовини Іван Курилов (1840-1916). Видав і написав передмову до неї церковний староста І. Бондаренко.
Краєзнавець із села Смілого Роменського району Феодосій Іванович Сахно (1918-1988) працював над цією книгою більше 25 років. Хронологічно "Історія Смілого" охоплює період з 1629 (рік заснування села) і до 1970 року. Автор зібрав і подав у праці сотні документів про історичне минуле свого села - цього колись сотенного містечка Лубенського козацького полку. Але із сторінок книги постає і особистісне начало самого Ф. Сахна - правдолюба-ідеаліста, борця із несправедливістю і самодурством місцевого начальства та безкорисливого ентузіаста. Це йому сумський поет Микола…
Ця книга є збірником тез Сумської обласної науково-практичної конференції з археології. В ній зачіпається велике коло археологічних проблем: від вивчення первісної доби і до епохи Давньої Русі. Значне місце також відводиться питанням охорони історичних та археологічних пам'яток.
  Ця робота була написана охтирським краєзнавцем Віллі Волісом близько 1956 року, але опублікована лише в 2007 році. Автор з позицій марксистсько-ленінської методології висвітлює минуле Слобідської України та Охтирського Слобідського козацького полку і, незважаючи на заангажованість комуністичними ідеологічними догмами, досить часто виходить за їх межі, даючи цікаві інтерпретації і вступаючи в дискусію з усталеними історіографічними думками. Вступну статтю до публікації цієї праці Віллі Воліса написав харківський історик Володимир Маслійчук. Книгу взято із сайту: http://www.twirpx.com/
У книзі в науково-популярному викладі оповідається про одну з найколоритніших постатей української історії - останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, який народився в селі Пустовійтівка, що на Роменщині. Доля відмірила йому нести тяжкий хрест останнього поводиря запорожців, за якого Росії вдалося знищити Запорізьку Січ та запорізьке козацтво. З'ясовано родовід П. Калнишевського, простежено життєвий шлях та кредо кошового, описано його діяльність на різних посадах у Війську Запорізькому Низовому, доброчинство, перебування на засланні в Соловецькому монастирі.
Історичний нарис відомого сумського краєзнавця Лади Сапухіної присвячений історії створення та бойового шляху Сумського козацького та Сумського гусарського полків.
Це перший в незалежній Україні збірник наукових праць, присвячений перемозі під Конотопом об'єднаного українсько-татарського війська над московитами у 1659 році. Серед авторів збірника такі знані українські історики як Ярослав Дашкевич, Юрій Мицик, Олена Апанович, Тарас Чухліб.