Неділя, 22 травня 2016 22:48

Матеріали четвертої сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції [14-15 грудня 2001 р.]

Корогод Галина, кандидат історичних наук, доцент (загальна редакція)
Матеріали четвертої сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції [14-15 грудня 2001 р.]

У збірнику подаються доповіді та повідомлення учасників накової історико-краєзнавчої конференції.

 

Зміст

 ЧАСТИНА І

І. ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

Бугрій В.С. Проблеми шкільного краєзнавства в педагогічній думці представників Сумщини 20-х рр. XX ст.

Голубченко В.Ю. Життя га педагогічна діяльність Т.Г. Лубенця

Гончаров О.П. Про співробітництво вищих навчальних закладів у галузі історичного краєзнавства

Горбунова О.С. Формування системи шкільної освіти мовами національних меншин на Харківщині в 20-х на початку 30-х рр. XX ст.

Заремська Н. Л. Сторінки педагогічної біографії Я.М. Колубовського

Клименко В.А., Петренко С.В. Розвиток шкільної освіти на Сумщині (кінець XVIII - початок XIX століття)

Корж Л.В. Школа і краєзнавство: шляхи взаємодії (історичний аспект)

Кравченко О.В, Церковна благодійність в галузі народної освіти на Сумщині (II пол. XIX - поч. XX ст.)

Мартинова І.С. Підготовка викладацького корпусу для середніх шкіл Харківської губернії в II пол. XIX - поч. XX століття

Овсієнко Л.К. Історичне краєзнавство в школі

Осьмук Н.Г. Г. Гринько як організатор міжнародного співробітництва українських педагогів на початку 20-х років XX століття

Перетятько О.В. Розвиток мережі навчальних закладів Сумщини як прояв громадсько-педагогічного сподвижництва кінця XIX - початку XX століть.

Раковський Л.Е. Досвід і практика підготовки спеціалістів вищої кваліфікації у групі за інтересом

Рисіна М.Ю., Скорсць С.В. Деякі проблеми виховання дітей із неповних сімей в педагогічній спадщині А.С. Макаренка

Тесля М.Л. Історія освіти і культури Сумщини ("Попівська академія")

Ткаченко В.В. Згортання комунітарного руху на Сумщині у 20-х рр. XX ст.  

 II. ІСТОРІЯ СУМЩИНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

Заремський М.Й. Історіософія Я.М. Колубовського та її вплив на дослідження філософського процесу в Росії

Коломієць Н.А. К 230-летию основания Шосткинского казенного порохового завода - листая страницы истории

Корогод Б.Л. Кондратьєви і їх роль в політичному і соціально-економічному житті Сумщини

Корогод Г.І. Заснування міста Суми, його розбудова і роль в історії краю

Лисий І.Е. Життєвий та творчий шлях Б.О. Лазаревського

Лисий І.Е. Драгомиров на Дунаї

Лобко Н.В. 3 історії переписів населення

Макарова В.А., Макарова Л.А. Перша вітчизняна музична школа

Парамонов А.Ф. К вопросу о генеалогии рода Гризодубовых

Пирог П.В. Черниговщина в торговых связях Украины, России и Белоруссии во второй половине XVII века

Сапухіна Л.П. До питання про час заснування Сум і Сумського полку

Сапухіна Л.П. Звідки походять назви м. Суми та річок Сума і Сумка

Ткаченко А.О., Краснянська Я. Л. Формування мережі міських громадських банків на Сумщині у другій половині XIX ст.

Чабан Ю.О. Збаразька та Конотопська битви: тактика і стратегія

Чирва В.Ф. Співробітництво Льва Толстого і Якова Колубовського в журналі "Вопросы философии и психологии"

Шара Л.М. Упорядкування муніципалітетом Глухова міських вулиць (остання третина XIX ст.)

Яременко М.Ф. Поширення й характер дрібних селянських промислів на території сучасної Сумщини в першій половині XIX ст.  

 III. ІСТОРІЯ СУМЩИНИ XX СТОЛІТТЯ

Голець В.В. Кооперація на Сумщині в умовах НЕПу

Ігнатуша О.М. Соборно-єпископська церква на Сумщині в 20-30-х рр. XX ст.

Маслов А.А. Н.Ф. Батюк - герой Сталинграда

Нестеренко В.А. Участь жителів Сумщини в окупаційних органах охорони порядку у 1941-43 рр.

Нігченко А.Г. Міські думи північної Сумщини в 1917 р.

Сергійчук І.М. Економічні зв'язки Сумщини з державами центральної Азії

Сергійчук І.М. Соціальна сфера Сумщини в 90-х роках XX ст.

Ткаченко І.П. Орендні підприємства Сумщини в роки нової економічної політики

Товстуха П.В. Особливості колективізації сільського господарства в Шосткинському і Ямпільському районах  

 IV. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК І ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СУМЩИНИ

Данько Я.Н. Основоположник отечественной фитовирусологии — наш земляк

Дегтярьова Н.Л. Видатні українські мікробіологи з Сумської області

Книш М.П. Педагог і дослідник тваринного світу Т.С. Чупіс

Корнус А.О. Знахідки вулканічного попелу на півдні Сумської області

Майба В.В. Географічний фактор в бойових діях української армії козацької армії Богдана Хмельницького на початковому етапі визвольної т війни (1648-1649 рр.)

Суряднова В.П. Шкільні музеї хліба і куточки бережливого ставлення до хліба Сумщини як умова відродження національної науки і культури України

Суряднова В.П. Виховання у студентів-біологів гуманістичних ідеалів засобами краєзнавства

Юхоменко М.М., Касьяненко Г.Л. Про роботу сумського осередку НТШ  

 V. АРХЕОЛОГІЧНО-ЛІНГВІСТИЧНА СЕКЦІЯ

Бабичева ЕЛ. Земледельческая лексика и топонимия Черниговско-Сумского Полесья в их соотношении

Бєлашов ВЛ. Ранньослов'янські поселення на сучасній території міста Глухова і в його окрузі

Євдокимчик Л.М. А.П.Чехов та родина Смагіних

Мурашова А.А. Д,Д. Бурлюк - уроженец Сумщины

Нікітін Ю.О. Органи селянського управління в Чернігівській губернії у 60-70 роках XIX ст. (по матеріалам ревізії О.О. Половцева)

Осадчий Є.М., Берест Ю.М., Петренко О.М., Приймак В.В. Поселення римського часу в околицях Сум і на території міста (матеріали для Зводу пам'яток історії та культури)

Ситниченко Л. Видання з публікаціями В.І. Нарбута 1910-1913 років та матеріалами про нього в зібранні Сумського обласного к раєзнавчого музею

Снагощенко В. Літературознавець і критик М.М. Пархоменко

Стадник О.Д., Приймак В.В. Знахідки знарядь кам'яного віку поблизу м. Суми

Демченко Т.П., Онищенко В.І. "Черниговская земская газета" як джерело до вивчення революційних подій 1917 року на Сумщині

Приймак В.М., Приймак В.В. Про підготовку обласного тому зводу пам'яток історії та культури

Манько М.О. Вексилологічно-геральдичні символи Сумського козацького полку та його сотень

Учасники IV Сумської історйко-краєзнавчої наукової конференції  

 

ЧАСТИНА ІІ  

Бабичева Е.Л., Черепанова Е.А. Этимологический анализ и историко-лингвистическая информация - основа краеведения (На материале лексики Черниговско-Сумского Полесья)

Бєлінська Л.М., Нікітін Ю.О. Про роботу комплексної краєзнавчо-археологічної експедиції

Близнюк А.М. Історія профтехосвіти Сумщини

Казаков А.Л. Про традиції виготовлення дерев'яного посуду в першій половині XIII ст. на території Лівобережжя

Карпенко К.К. І.П. Чернецький - педагог, вчений, краєзнавець

Кудінов Д.В. Святитель - кролевчанин митрополит Сибірський і Тобольський Філофей Лещинський

Шевлякова Н.А. Цегельний завод в урочищі Маловічкове Тростянецького району

 

                                                                        Частина І

 

                                                

                                                                        Частина ІІ

 

Новини

Нове дослідженння з історії репресій на Сумщині

18-04-2021

Шановні друзі, хочемо повідомити вас про нове дослідження з історії сталінських репресій на Сумщині. Книга має назву "Засуджені комунізмом. Історія...

Борцеві за волю Леонтію Христовому відмовлено в реабілітації

01-04-2021

25 березня 2021 р. Національна комісія з реабілітації відмовила в реабілітації легендарного отамана. Відкритий лист до Інституту національної пам’яті У березні...

У Сумах серед промислових приміщень знайшли залишки старовинної церкви [Відео]

26-03-2021

У Сумах серед промислових приміщень на Горького, 12 знайшли будівлю, в якій понад 100 років тому була церква. Зараз вона...

Підведено підсумки онлайн-вікторини "Шевченко і Сумщина"

17-03-2021

Про це повідомила на своїй сторінці Ольга Резніченко - заступник начальника управління-начальник відділу у справах молоді управління молоді та спорту...

Держархів Сумської області розгорнув фотовиставку про Революцію Гідності

18-02-2021

18 лютого 2021 року на вебсайті архіву розгорнута фотовиставка до Дня вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв...

Відійшла у вічність Лада Павлівна Сапухіна

16-02-2021

Редакція Сумського історичного порталу глибоко сумує з приводу смерті Лади Павлівни Сапухіної і висловлює свої співчуття рідним та близьким. Народилася Лада Павлівна...