Неділя, 02 липня 2017 14:59

1917 рік на Чернігівщині

Бойко В. М., Демченко Т. П., Оніщенко О. В.
1917 рік на Чернігівщині

У нарисах зроблено спробу на основі документів висвітлити один з головних історичних етапів державного будівництва, а саме - події 1917 р. на Чернігівщині. Особливу увагу приділено реформуванню політичної системи в умовах революції, реакції на події органів влади та місцевого самоврядування, розвиткові українського руху в регіоні. Видання розраховано на викладачів, аспірантів, студенпв-істориків. а також на держазних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

Зміст

Вступ                                    
Нарис І. Революція. Влада. Суспільство.
1.    Переддень та початок революції      
2.    Реорганізація органів влади    
3.    Український національно-визвольний рух
4.    Наростання суспільної кризи            
5.    Встановлення влади УНР.                
Нарис ІІ. Виборчі кампанії 1917 р.
1.    Вибори до міських дум            
2.    Земські вибори                    
3.    Вибори до Всеросійських Установчих зборів
4.    Вибори до Українських Установчих зборів
Післямова            
Додатки:
таблиці
біографічні довідки                            
Іменний покажчик                                
Географічний покажчик                            
Список джерел та літератури