Субота, 25 травня 2019 05:44

Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні: середина 50-х - початок 90-х років

Анатолій Русначенко, доктор історичних наук , професор (м. Київ)
Русначенко Анатолій. Національно-визвольний рух в Україні: середина 50-х - початок 90-х років

Як і ким, якими людьми здобувалася незалежність України? Які труднощі і перешкоди були на цьому шляху? Відповідь на ці запитання містить ця книга. В ній розкриваються зміст та етапи розвитку українського визвольного руху в період, що передував цій незалежності в контексті антитоталітарних рухів в Центральній і Східній Европі. Використовуючи малодоступні і невідомі документи, автор показав масштаби, рівень, організацію і проблеми цього руху. В роботі висвітлена діяльність як підпільної течії руху у вигляді груп, гуртків, так і більш відкриті форми боротьби за незалежність і демократію проти імперіалізму і тоталітаризму. Монографія представляє і розвиток непідцензурної суспільно-політичної думки в ті роки. Також показано роль і місце соціального спротиву системі, робітничих протестів.

Оригінальні і вперше опубліковані документи і матеріали з цих питань читач знайде у другому томі книги.

Зміст

Передмова

ТОМ І. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ І РОБІТНИЧИЙ СПРОТИВ В УКРАЇНІ

Розділ 1. Історіографія і джерела до вивчення проблеми 

1. 1. Історіографія історії суспільних рухів і системи влади періоду проблеми

1.2. Джерела до вивчення руху

Розділ 2. Тоталітарна система і становите в СРСР, Україні в кінці 50-х - середині 80-х років

2.1. Система влади й управління в республіці 

2.2. Служба КДБ в системі влади

2.3. Становище України в СРСР

2.4. Русифікація в Україні. Націоналізм

Розділ 3. Перехідні підпільні групи: кінець 50-х - початок 60-х років

3.1. Група ''Об’єднання"

3.2. Український національний комітет

3.3. Українська національна партія

З.4. Ходорівська група

3.5. Українська робітничо-селянська спілка та інші групи

Розділ 4. Український національний фронт

4.1. Утворення. Організаційні і стратегічні засади УНФ

4.2. Львівська філія

4.3. Програма і статут УНФ

4.4. Завершення діяльності групи

Розділ 5. Національне відродження і національно-визвольний рух з кінця 1950-х до початку 1970-х років

5.1. Підстави і витоки

5.2. Організація і політизація руху

5.3. Оформлення політичного руху

Розділ 6. Національно-визвольний рух в 1970-ті - на початку 1990-х років

6.1. Кінець шістдесятництва?!

6.2. Підпільні групи 70-х років

6.3. Українська група сприяння виконанню гельсінкських угод. Національно-визвольний рух та інші антитоталітарні і національні рухи в Україні

Розліл 7. Робітничі протест і робітничий рух в Україні

7.1. Робітники України. Страйки 50-80-х років

7.2. Спроби організації руху

7.3. Робітничий рух відбувся

Розділ 8. Національно-визвольний рух в кінці 80-х — на початку 90-х років і незалежність України

8.1. Формування і перші кроки національної опозиції

8.2. Вибори 1990 року. До незалежності України

8.3. Український визвольний рух у східноєвропейському контекстіі

Висновки 

Іменний покажчик

ТОМ II. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Переднє слово

Тексти документів

Перелік документів

Summary