Середа, 20 листопада 2019 18:56

Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності [Збірник матеріалів круглого столу]

Укладач Ольга Малиш
Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності [Збірник матеріалів круглого столу]

Збірник містить доповіді та повідомлення учасників круглого столу «Штрихи до портрета П. Куліша», який відбувся 12 вересня 2019 року у рамках святкування 200-річчя від дня народження українського письменника, фольклориста, етнографа, лінгвіста, видавця Пантелеймона Олександровича Куліша.

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеної інформації, за належність поданого матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Зміст

Артюх В. «Хутірська філософія» Пантелеймона Куліша як вияв міфу «вкоріненості»

Беценко Т. Фольклорна основа поетичної мови П. Куліша (словотвірний рівень)

Беценко Т., Руденко Ю. Поетика «звукових» слів у віршовій мові П. Куліша

Дмитрієва О. Пантелеймон Куліш у виданнях української діаспори з фонду

Харківської державної наукової бібліотеки ім. Г. Короленка

Конотоп А. Фонд Пантелеймона Куліша в Сумському обласному краєзнавчому музеї

Міллер Н. Освітні сходинки П. О. Куліша

П’ятаченко С. Збірка П. Куліша «Українські народні перекази» та її місце у розвитку української фольклористики

П’ятаченко Ю. Кулішева Сіверщина (туристичний маршрут, присвячений життю і творчості Пантелеймона Олександровича Куліша)

Ткаченко В. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш: мистецькі діалоги

Федорова М. В перегуку століть: Пантелеймон Куліш і Полтавщина

Яременко Л. П. Куліш INCOGNITО (за публікаціями Г. Т. Петрова)