Неділя, 24 травня 2020 12:44

Діяльність Організації Українських Націоналістів на Сході України. Збірник статей №2

Східноукраїнський дослідницький центр «Спадщина»
Діяльність Організації Українських Націоналістів на Сході України. Збірник статей №2

Збірник статей з конференції «Діяльність Організації Українських Націоналістів на Східній України у 1940-1950-х роках», яка відбулася 5 липня 2014 року у м.Дніпро. Збірник присвячений діяльності Організації Українських Націоналістів (ОУН), а також підрозділів Української Повстанської Армії (УПА) на Наддніпрянщині під час Другої світової війни та в повоєнні роки. Статті подані у авторській редакції.

ЗМІСТ:

Щур Юрій. Український націоналістичний рух на Наддніпрянській Україні у 1920-1950-х роках........6

Загребельний Ігор. Дмитро Донцов і Наддніпрянщина у 20-30 роки минулого століття: загальний огляд проблеми........12

Хобот Павло, Шляхтич Роман. Організаційна побудова та кадровий склад Крайового проводу ОУН(р) на Південно-східних Українських Землях в роки німецької окупації (1941-1944 рр.)........20

Коретчук Ярослав. Діяльність та боротьба ОУН на Кіровоградщині в 1941–1953 рр ........ 32

Щур Юрій. Нацистські та радянські репресії проти учасників українського націоналістичного руху на Запоріжжі........40

Шляхтич Роман. Легальний етап діяльності ОУН(б) на Криворіжжі (осінь 1941 – зима1942 років) ........57

Слонєвський Олександр. Життєвий шлях Олексія Самійленка-Калиника ........67

Іванченко Володимир. Український визвольний рух у Криму під час радянсько-німецької війни 1941-1945 років........79

Покотило Роберт. Володимир Покотило та ОУН-р на Київщині........85

Труш В’ячеслав. Особливості діяльності ОУН та ОУН(р) на Харківщині ........96

Коломієць Іван. Діяльність ОУН–УПА на Вінниччині під час німецько-радянської війни та у перші повоєнні роки ........109

Солодар Олександр. До історії діяльності ОУН-УПА на Чигиринщині ........118

Ворошило Леонід. Діяльність ОУН на Корсунщині ........130

Ковальчук Володимир. Чи створювали оунівці-«східняки» власні військові підрозділи? ......143

Іванущенко Геннадій. Шість пропагандивних документів ОУН-УПА з архівного підрозділу УСБУ в Сумській області ........147

Труш В’ячеслав. УПА і Харківщина........172

Бігун Ігор. Рейд сотні УПА «Гордієнка» на Житомирщину й Київщину в 1943 році ........175

Ковальчук Володимир. Реставрація підпілля ОУН(б) на «сході» та його остаточне знищення органами МВС-МДБ у післявоєнний період ........197

Зайцев Юрій. Фальшиве ОУН на Миколаївщині (зі слідчих справ) ........210

Про авторів ........220

Джерело: Діяльність Організації Українських Націоналістів на Сході України. Збірник статей №2 / Упоряд. Труш В., Хобот П., Щур Ю. – Дніпро, Східноукраїнський дослідницький центр «Спадщина», 2019. – 224 с. УДК 94 (477.52)