Понеділок, 07 грудня 2020 12:15

Сумські історико-краєзнавчі студії

Дмитро Кудінов (відповідальний редактор)
Сумські історико-краєзнавчі студії

Збірник містить тези, статті та доповіді учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сумські історико-краєзнавчі студії». Розрахований на викладачів вищих та середніх навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться історією України.

Зміст

ДОПОВІДІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Коноз Наталія Володимирівна

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ СЛОБОЖАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Дегтярьов Сергій Іванович

Михайліченко Микола Анатолійович

ДО ПИТАННЯ ПРО НАБУТТЯ ПРАВ РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА КОЗАЦЬКОЮ СТАРШИНОЮ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

Демченко Тамара Павлівна

Іваницька Світлана Григорівна

СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ У КОНТЕКСТІ ДОБИ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ БІОГРАФІЇ

Москалюк Микола Миколайович

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Цибка Веніамін Іванович

ЖУРНАЛИ СУМСЬКИХ ПОВІТОВИХ ЗЕМСЬКИХ ЗБОРІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Чурочкiн Олександр Анатолiйович

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ВОЩИНИНО

Милько Володимир Іванович

ЗЕМСЬКА ОСВІТА СУМСЬКОГО ПОВІТУ У КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

Магась В’ячеслав Олегович

ІНЖЕНЕР Ф. О. КОНДРАТЬЕВ ТА СТВОРЕННЯ НИМ СОЮЗУ РОБІТНИКІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ У ХАРКОВІ (1905–1907 рр.)

Лук’яненко Олександр Вікторович

ВИБІР ОСВІТЯНСЬКОЇ СТЕЗІ МОЛОДДЮ ПОВОЄННОЇ СУМЩИНИ

СЕКЦІЯ 1 ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Житков Олександр Анатолійович

ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ НА ЗІНОВ’ЄВЩИНІ: ОГЛЯД КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сусоров Віктор Дмитрович

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ПРО РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ХЕРСОНЩИНИ (1917–1940 рр.)

Воротняк Іван Дмитрович

Воротняк Каріна Іванівна

НАРОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ РАЙМУНДА ФРІДРІХА КАЙНДЛЯ В ОЦІНЦІ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ-СУЧАСНИКІВ

Бондар Ірина Олександрівна

ТРАДИЦІЇ ІКОНОПИСУ СУМЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Векленко Віктор Олексійович

Маріна Зоя Павлівна

Ромашко Олександра Володимирівні

ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ СТАВРОГРАФІЧНИХ ЗНАХІДОК З ТЕРИТОРІЇ СЛОБОЖАНЩИНИ

Сердюк Людмила Миколаївна

КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І. Я. ФРАНКА: ІСТОРИЧНІ НОТАТКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Берест Юрій Михайлович

ІСТОРИЧНА РОЗВІДКА ПРО ОХТИРСЬКУ ТЮТЮНОВУ МАНУФАКТУРУ (З НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ В. Ф. ВОЛІСА)

Шеденко Ніна Володимирівна

Шеденко Олексій Миколайович

ПРОЄКТ «АРТ-ПАМ’ЯТКИ ЛИПОВОДОЛИНЩИНИ» ЯК ЧАСТИНА ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІДНОГО КРАЮ

Сорокін Андрій Анатолійович

ІНФОРМАЦІЯ СУМСЬКОГО ОБКОМУ КПУ ВІД 14 БЕРЕЗНЯ 1990 р. «ПРО ПІДСУМКИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУМСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ ВИБОРІВ 1990 РОКУ

Малиш Ольга Миколаївна

ВОЛОДИМИР СОСЮРА І СУМИ У ПУБЛІКАЦІЯХ НАУКОВЦІВ, КРАЄЗНАВЦІВ, ПИСЬМЕННИКІВ

СЕКЦІЯ 2 БІОГРАФІЧНІ ТА ГЕНЕАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Залєток Наталія Валеріївна

Гуржій Олександр Іванович

БРИТАНСЬКА АРМІЯ, ЖІНКИ І ВІНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ: ДО БІОГРАФІЇ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА

Михайліченко Микола Анатолійович

ІСТОРІЯ КАДЕТА ЗІ СТАРОЇ СВІТЛИНИ (НАЧЕРКИ БІОГРАФІЇ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА)

Ніколайчук Дмитрій Олександрович

КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ІНСПЕКТОР ІВАН ЯКОВЛЕВИЧ МОГИЛЯНСЬКИЙ-РУСОБТОВСЬКИЙ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ

Бровко Альона Григорівна

КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ПЕТРО КАЛНИШЕВСКЬКИЙ: ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО ВИЗНАННЯ

Донік Олександр Миколайович

ПАРИЗЬКИЙ ПРОТЕСТ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА 1878 р. ПРОТИ ЗАБОРОНИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Грінченко Віктор Григорович

МАЛОВІДОМІ ФАКТИ БІОГРАФІЇ ТА ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ЧИГИРИНА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ ЧАСІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ)

Полянська Галина Миколаївна

ТАЛАНТ ЗЕМЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ

Євдокимчик Людмила Миколаївна

ЧЕХОВСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ НА ЛУКЕ – В. Ф. ТИМОФЕЕВ 

Капустіна Ірина Михайлівна

НЕВТОМНИЙ ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОВИНИ

Паньків Богдан Ігорович

ПЕТРО СОВ’ЯК – КРАЄЗНАВЕЦЬ ДРОГОБИЧЧИНИ

Бордун Зоя Валентинівна

ПЕТРО БОЛБОЧАН ТА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ЗМАГАННЯ НА ОХТИРЩИНІ У БЕРЕЗНІ-КВІТНІ 1918 РОКУ

СЕКЦІЯ 3 АРХЕОЛОГІЯ СУМЩИНИ

Осадчий Євген Миколайович

СМОЛДИНСЬКЕ ГОРОДИЩЕ НА СЕЙМІ

Гапченко Євгеній Анатолійович

ПАМ’ЯТКИ СКІФСЬКОЇ ДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ СУМЩИНИ

СЕКЦІЯ 4 ІСТОРІЯ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мірошниченко Надія Олександрівна

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ НА СУМЩИНІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)

Драновська Світлана Вікторівна

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ КЗСОІППО)

Сидоренко Наталья Володимирівна

ЄВРЕЙСЬКІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ М. ГЛУХОВА У 1920-Х РОКАХ 

Клочко Оксана Миколаївна

РЕЛІГІЙНА ТА СВІТСЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ У ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЙ СУМЩИНИ)

Абаровський Іван Кирилович

НАРОДНА ОСВІТА НА НЕДРИГАЙЛІВЩИНІ ДО 1917 РОКУ

Слюсарева Євгенія Олексіївна

УЧНІВСЬКИЙ КОНТИНГЕНТ ЗАЛІЗНИЧНИХ УЧИЛИЩ СУМЩИНИ В ПЕРІОД ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ (1943–1950 рр.)

СЕКЦІЯ 5 ІСТОРІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ СУМЩИНИ

Бірьова Ольга Юріївна

ЗАСЕЛЕННЯ СЛОБОЖАНЩИНИ ТА ЗАСНУВАННЯ МІСТА СУМИ

Іванова Віра Олексіївна

ДО ІСТОРІЇ БЕЛЬГІЙСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКІ МАШИНОБУДІВНІ МАЙСТЕРНІ»

Кудінов Дмитро Валерійович

ДІЯЛЬНІСТЬ СУМСЬКОГО МАЛОРОСІЙСЬКОГО ГУРТКА ЛЮБИТЕЛІВ ДРАМАТИЧНОГО ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВ, 1909–1914 рр.

Пластун Олег Вікторович

ЕКСКУРС У НІМЕЦЬКУ ОКУПАЦІЮ ПРОВІНЦІЙНОГО МІСТА СУМЩИНИ В 1941–1943 рр.

Чепелєв Олександр Олександрович

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ, ХРОНОЛОГІЯ, СПОГАДИ

Калашник Тетяна Олексіївна

МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ СЕЛА ПІЩАНЕ

Валюх Сергій Михайлович

Валюх Тетяна Миколаївна

ДУХОВНІ СВЯТИНІ РОМЕНЩИНИ

Батраченко Богдан Анатолійович

ЛІТОПИС ЖИТТЯ СЕЛА ШАРАПІВКА

Пелих Антоніна Володимирівна

«ПОМІЩИЦЬКЕ ГНІЗДО» – МАЄТОК ВИНОГРАДОВА НА ОХТИРЩИНІ: КРАЄЗНАВЧА РОЗВІДКА

Драновська Єлизавета Олегівна

ВУЛИЦІ РІДНОГО МІСТА ЯК СИМВОЛ ПАМЯТІ ПРО ГЕРОЇВ АТО 

Гордієнко Дмитрій Віталійович

АНТИРЕЛІГІЙНА ПРОПАГАНДА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ НА ВЕЛИКОПИСАРІВЩИНІ

Лєпьошкіна Олена Миколаївна

«У ДОЛИНІ КРЕЙДЯНИХ ГІР» (З ІСТОРІЇ СЕЛА ГІРКИ) 

Ребенок Вікторія Русланівна

ІСТОРІЯ ТА КРАЄЗНАВЧІ ВІДОМОСТІ МІСТА ШОСТКИ

Гуцал Єлизавета Юріївна

ТРАДИЦІЙНИЙ ЖІНОЧИЙ ОДЯГ СЕЛА ХХ СТОЛІТТЯ НА ВЕЛИКОПИСАРІВЩИНІ

Коваленко Юрій Олександрович

САКРАЛЬНА ТОПОГРАФІЯ ГЛУХОВА РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

СЕКЦІЯ 6 ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ НА СУМЩИНІ

Артюх В’ячеслав Олексійович

СУМСЬКА «ПРОСВІТА» В 1917-1918 рр.

Фісун Валерій Пилипович

ГРОШОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ ХІХ ст. 

Оліцький В’ячеслав Олександрович

УШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО НА РОМЕНЩИНІ НА ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ

Букіна Ірина Василівна

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОСНИХ ГРОМАДСЬКИХ КОМІТЕТІВ НА ТЕРИТОРІЇ СУМЩИНИ

Онопрієнко Олена Володимирівна

ПОЛЬСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА СУМЩИНІ, 1944 – 1947 рр.

Баглай Анатолій Володимирович

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ТРОСТЯНЕЧЧИНІ

Семешин Едуард Володимирович

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ СУМСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ В ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЯХ 1930-х рр. (НА ПРИКЛАДІ СПРАВИ С. І. ПАНЧЕНКО)

Василишина Галина Володимирівна

КОНОТОПСЬКА БИТВА В ПАМ’ЯТІ НАРОДУ

Рогинець Олексій Анатолійович

ДІЯЛЬНІСТЬ ОКУПАЦІЙНИХ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА СУМЩИНІ У 1941–1943 рр.

Надточий Анастасія Михайлівна

ПОБУТОВЕ ЖИТТЯ СЛОБОЖАН ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТВОРЧОСТІ П. А. ЧУГУЄВЦЯ

Мурашко Катерина Олександрівна

ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН НА СУМЩИНІ 

Новини

47 робіт Ніла Хасевича — вже онлайн

23-12-2020

47 робіт Ніла Хасевича — вже онлайн Електронна колекція творів видатного повстанського графіка включає: портрети провідників та діячів ОУН і УПА; ...

Вітаємо з відзнакою Валерія Власенка

16-12-2020

Правління й членство Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців щиросердно вітають члена НСКУ, доцента кафедри історії Сумського державного університету, кандидата...

Проєкт «Імена самостійної України» потребує оплати хостингу

10-12-2020

Благодійна ініціатива «Героїка» нарощує масштаби роботи із документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Меморандум про співпрацю та...

У Сумах презентували виставку "Герої серед нас!"

06-12-2020

Це — проєкт про 13 героїв учасників АТО/ООС, які пройшли горнило війни, повернулися додому, живуть і працюють поряд з нами...

В Києві презентували віртуальний некрополь української еміграції

24-11-2020

Сьогодні в Україні з’явилась геоінформаційна система, що збирає, класифікує та оприлюднює інформацію про поховання українських емігрантів. Проєкт презентував Український інститут національної...