Історія Путивльщини невідривно пов’язана з Посем’ям, Наддесенням, Сіверщиною і прилеглою частиною степової Слобожанщини. У прадавній топонімії, донесеній лише усною традицією називання, це знаходить відображення у виразній подібності місцевих назв Путивльського Посем’я і прилеглого району з тополандшафтами як на Правобережному Поліссі України й у Польщі, так і на Курщині (див. табл. 1).
    Без виявлення всієї цієї „палеонтології” в географії та лінґвістиці... неможливо за допомогою самих тільки археологічних залишків... характеризувати ту протилежість сучасності, що й є початком людської історії. Б.Поршнєв     І. Часова стратиграфія топонімної системи   Топонімна ситема Лівобережної України, як і вся місцева мовна система, сформувалися у процесі складного, багатовікового розвитку і взаємодії питомих явищ і тих рис, що виникли внаслідок тривалого дозаселення краю. „Засвідчений історичними пам’ятками період застає на цих землях розгалужену, густішу на захід від Сули…