7 травня 1918 року відбулися організаційні Загальні Збори членів Т-ва «Просвіта» для заснування сього Т-ва. Ще минулий рік була в Лебедині «Просвіта», але вона завдяки бурхливій течії часу не змогла розвинути свою діяльність і поволі завмерла. Коли після большовитських подій українцям трошки лекше зітхнулось, знов з’явилась думка відродити сю культурну організацію і от 7-го травня і відбулися такі організаційні Збори. П’ять місяців проминуло з того часу. 5 місяців недовгий час, але він потрібував такого колосального напруження сил, такої енергії і…
100-річчя! Спогади "червоного" партизана про взяття міста Суми 5 січня 1919 року загоном Панаса Багацького. Це історичне джерело зберігається в фондах Сумського обласного краєзначого музею.
Муштровий Статут для піхоти Армії Української Народної Республіки включає загальні основи бойової підготовки та основи муштрової науки. Оригінал видання зберігається в архіві Дослідного Інституту "Україніка", м.Торонто, Канада.
Середа, 13 березня 2019 06:17

Мороз Іван. 1905-й рік у Ромнах

Автор
Розповідь про чорносотенний погром у Ромнах. Джерело: 1905 год на Полтавщине. – Полтава, 1925. –  С. 42-44.
До видання увійшли найважливіші відомі документи з історії Сумського слобідського козацького полку сер. XVII – XVIII ст. – однієї з найбільших адміністративно-територіальних і військових одиниць Слобідської України. Джерела містять відомості про соціально-економічний розвиток території полку, населені пункти та їхні фортифікаційні споруди, місцеву козацьку старшину та її взаємовідносини з московською владою, про участь старшин і козаків у бойових діях тощо. Для краєзнавців, студентів, учнів загальноосвітніх закладів, а також усіх, хто цікавиться минулим України, історією Слобожанщини та Сумського полку зокрема.
Юрій Самброс – відомий діяч в освітній галузі 20-х років на Сумщині, розпочав писати свої спогади в 1941 році, закінчив у 1957. Ці спогади – це не лише сповідь одинокої людини про своє життя, але й ціла хроніка національного відродження та його творців, а також сталінського погрому цього піднесення українства. Доречно нагадати, що Юрій Самброс разом з Борисом Антоненком-Давидовичем, Матвієм Довгополюком, Григорієм Сергієнком були основними українізаторами освіти на Охтирщині початку 20-х років. Як працівник народної освіти він організовував в Сумах…
Спогади дитинства Юрія Шковири, який пережив німецьку окупацію в місті Путивлі.  Джерело: Сіверянський літопис. - 2018. - № 3. - С. 197-203.
Відомий громадський активіст із Сум Віктор Павлович Казбан ділиться спогадами про життя та діяльність сумської інтелігенції 70-80-х років минулого століття.
Революційні події 1917-1921 років на Сумщині в інтерпретації більшовиків. Зміст Передмова В. В. Павлюченко. Незабутні події  Ф. К. Пономарьов. Перемога Великого Жовтня в Сумах  В. К. Пономарьов. Днів тих не померкне слава М. Д. Ковальов. За щастя народне В. Я. Бабко. Під більшовицьким прапором І. П. Жолдак. Боротьба за встановлення Радянської влади на селі К. К. Шумило. У вогні боротьби Т. С. Підвальний. Жовтневі дні в Охтирці І. П. Прохода. Революційні події на Глухівщині B. Р. Ковальчук. Так боролись студенчани …
Публікація складається з двох частин - коментаря до документу і власне оригінального тексту, що зберігається у фонді Курської духовної консисторії Державного архіву Курської області. У коментарі відмічена інформаційна цінність документа, проаналізована доцільність і правова основа скарги Софронієвої пустині на дії місцевої влади, правдивість аргументації сторін, зумовлена їхня позиція у відношенні дискусійного питання. Особливо виділені такі змістові частини тексту як фігурування в документі певних осіб, зокрема, російського революціонера князя Сергія Волконського, а також маловідомого сумського благодійника, дворянина, губернського секретаря Івана Кирилова,…