До видання увійшли найважливіші відомі документи з історії Сумського слобідського козацького полку сер. XVII – XVIII ст. – однієї з найбільших адміністративно-територіальних і військових одиниць Слобідської України. Джерела містять відомості про соціально-економічний розвиток території полку, населені пункти та їхні фортифікаційні споруди, місцеву козацьку старшину та її взаємовідносини з московською владою, про участь старшин і козаків у бойових діях тощо. Для краєзнавців, студентів, учнів загальноосвітніх закладів, а також усіх, хто цікавиться минулим України, історією Слобожанщини та Сумського полку зокрема.
Юрій Самброс – відомий діяч в освітній галузі 20-х років на Сумщині, розпочав писати свої спогади в 1941 році, закінчив у 1957. Ці спогади – це не лише сповідь одинокої людини про своє життя, але й ціла хроніка національного відродження та його творців, а також сталінського погрому цього піднесення українства. Доречно нагадати, що Юрій Самброс разом з Борисом Антоненком-Давидовичем, Матвієм Довгополюком, Григорієм Сергієнком були основними українізаторами освіти на Охтирщині початку 20-х років. Як працівник народної освіти він організовував в Сумах…
Спогади дитинства Юрія Шковири, який пережив німецьку окупацію в місті Путивлі.  Джерело: Сіверянський літопис. - 2018. - № 3. - С. 197-203.
Відомий громадський активіст із Сум Віктор Павлович Казбан ділиться спогадами про життя та діяльність сумської інтелігенції 70-80-х років минулого століття.
Революційні події 1917-1921 років на Сумщині в інтерпретації більшовиків. Зміст Передмова В. В. Павлюченко. Незабутні події  Ф. К. Пономарьов. Перемога Великого Жовтня в Сумах  В. К. Пономарьов. Днів тих не померкне слава М. Д. Ковальов. За щастя народне В. Я. Бабко. Під більшовицьким прапором І. П. Жолдак. Боротьба за встановлення Радянської влади на селі К. К. Шумило. У вогні боротьби Т. С. Підвальний. Жовтневі дні в Охтирці І. П. Прохода. Революційні події на Глухівщині B. Р. Ковальчук. Так боролись студенчани …
Публікація складається з двох частин - коментаря до документу і власне оригінального тексту, що зберігається у фонді Курської духовної консисторії Державного архіву Курської області. У коментарі відмічена інформаційна цінність документа, проаналізована доцільність і правова основа скарги Софронієвої пустині на дії місцевої влади, правдивість аргументації сторін, зумовлена їхня позиція у відношенні дискусійного питання. Особливо виділені такі змістові частини тексту як фігурування в документі певних осіб, зокрема, російського революціонера князя Сергія Волконського, а також маловідомого сумського благодійника, дворянина, губернського секретаря Івана Кирилова,…
Виклав оцифровані копії газет часів Української революції 1917-1920 років Центр досліджень визвольного руху. Про це повідомляє сайт центру. У вільний доступ виклали 365 випусків періодичних видань тих років. Раніше вони зберігалися у Державному архіві Сумської області. За словами історика, члена Вченої ради Центру досліджень визвольного руху Геннадія Іванущенка, оцифровували передусім газети. Вони були найбільш затребуваними у читальній залі сумського архіву і псувалися від частого використання.
Подаємо спогади уроджнця села Сопич Глухівського повіту генерала Олександра Грекова, який був одним із засновників армії УНР та командувачем армії ЗУНР. Спогади охоплюють період з 1917 і до 1956 року. Зміст На Україні в 1918 році        1. Біографія Генерального штабу генерал-майора Олександра Петровича Грекова       2. На Україні в 1917 році Переговори української Директорії з французьким командуванням в Одесі у 1919 році (1918 і 1919 рр. на Україні) Петлюрівщина Вісім років на засланні в Радянському…
Публікація складається з двох частин - розгорнутого коментаря документів і самого комплексу підготовлених до друку архівних матеріалів, знайдених в фондах Державного архіву Сумської області та Державного архіву Харківської області. Група документів розкриває різні сторони організації будівництва і ремонту церковних споруд у м. Суми, оцінки їх експлуатаційного стану. Відзначається інформативна цінність цих матеріалів як з точки зору вивчення духовного життя Слобожанщини початку ХІХ ст., так і в питанні історико-урбаністичних досліджень. Приділяється увага персоналіям, безпосередньо пов'язаним з фінансуванням, матеріальною підтримкою церковних організацій…
Збірка присвячена темі Голодомору 1932-1933 років в Україні. Містить спогади очевидців, зібрані пошуковими загонами роменських загальноосвітніх шкіл, вірші учнів і вчителів, дослідницькі статті наукових працівників і місцевих краєзнавців. Спогади адаптовано для опублікування, оригінали (записи на паперових носіях, магнітофонах і відео) знаходяться у шкільних музеях. Розраховано на учнів, вчителів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України.