Журнали сумських повітових земських зборів є багатющим джерелом з історії земського самоврядування 60-х років ХІХ – початку ХХ століття. У зв’язку з тим, що вони прочитувалися і підписувалися гласними при умові, якщо точка зору цих гласних на те чи інше питання у журналі була повністю відображена, вони ще є і досить достовірним джерелом. Але при використанні журналів потрібно також мати на увазі, що журнали земських зборів друкувалися з дозволу харківського губернатора, а значить могли цензуруватися у губернській адміністрації. Джерело: Российская государственная…
Подаємо один цікавий документ, який стосується доби глухого "застою" часів Ю. Андропова. За свідченнями відомого краєзнавця з Лебедина Бориса Івановича Ткаченка, він тоді назбирав величезну масу усних і письмових свідчень про Голодомор 1932-1933 років у південних районах Сумщини, які пізніше ввійшли до його книги "Під чорним тавром". У вузькому колі друзів обговорювалося питання про хоч якусь можливість дати знати людям про сумні роковини цієї величезної трагедії. Борис Іванович пригадав, що говорив на цю тему з Удодом А.В., тоді вчителем із…
Без перебільшення можна сказати, що ця поетична збірка, видана у харківському видавництві "Прапор" 1967 року, визначила все подальше життя її автора - сумського поета Миколи Данька (1926-1993). З наказу вищого компартійного керівництва області майже весь її наклад відразу був вилучений з продажу, а творчість поета піддана нищівній критиці. Тодішній перший секретар Сумського обкому КПУ Борис Йовович Вольтовський (1906-1983) у своїй доповіді на VII пленумі Сумського обкому 9 липня 1967 року заявив наступне:  […] "В отдельных случаях коммунисты не дают своевременного решительного…
Минулого року виповнилося 130 років від дня народження відомого українського поета-лірика, виразника українського національного відродження і патріотизму в українській літературі першої половини ХХ ст. Олександра Олеся. Він залишив багату і різноманітну творчу спадщину: поезії, проза, драматичні твори, переклади, казки, публіцистика, фейлетони тощо. Незважаючи на велику бібліографію праць про нього1, ще й сьогодні залишається чимало невідомих або маловідомих сторінок його біографії та творчої спадщини. Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба) народився 23 листопада (5грудня) 1878 р. у Білопіллі. Його батько Іван Федорович…
У збірнику представлені зібрані у 2005-2008 рр. працівниками Кролевецького музею та студентами Глухівського державного педагогічного університету свідченння очевидців страшних для українського народу  голодоморних 30-40 років ХХ ст. на півночі Сумської області. Більша частина наведених свідчень подається живою, повсякденною мовою. Книга взята з сайту: Кролевець
Подаємо історично-географічні, топографічні, статистичні документи та описи Малоросійської губернії, заснованої у 1796 році та Чернігівської і Полтавської губерній, утворених у 1802 році. Більше половини території сучасної Сумщини  на той час входило до їх складу.
День 19 серпня 1991 року увійшов в історію, як день ГКЧП: останні конвульсії конаючої імперії і, одночасно, лакмусовий папірець для тодішніх "політичних еліт". Що він показав? Багато хто вичікував, дехто "зарив голову в пісок". Але були і ті, хто налаштувався на тривалу і безкомпромісну боротьбу за Незалежність України і закликав до цього інших. Серед них - члени Спілки Української Молоді "Сумщина", яка зверталася до сумчан цією листівкою. Як видно з її змісту, "опорною базою" демократії була тоді і Сумська міська…
Подаємо важливе для розуміння становлення феномену москофільства на землях Закарпаття та Словаччини джерело - автобіографію Олександра Духновича (1803-1865). Як випливає із свідчень автора, плекання своєї русинської ідентичності приводило його до ототожнення з російським народом і Росією як захисницею всіх слов'ян. Документ розшукав у Сумах, у паперах родини Раєвських  і опублікував краєзнавець Михайло Манько.
До видання увійшли найважливіші обліково-статистичні джерела з історії Слобідської України 60-х рр. XVIII ст. Документи було підготовлено напередодні брутального скасування Росією козацького устрою краю та в перші роки після цих переломних подій в історії Слобожанщини. Джерела містять унікальні відомості про слобідську козацьку старшину, дозволяють з’ясувати її персональний склад, кількісні й вікові характеристики, прослідкувати родинні зв’язки, походження, дослідити особливості світогляду тогочасної верхівки Слобожанщини. Суттєвою є можливість взаємної верифікації й доповнення джерел. Книга взята із сайту Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.…
Після того, як Гетьманщина була остаточно інкорпорована Російською імперією, козацька старшина була приписана до стану дворянства. Але дуже швидко російський уряд почав піддавати сумніву шляхетське походження сотень малоросійських старшинських родів. У відповідь українська шляхта Лівобережжя (Чернігівської і Полтавської губерній) почала наводити історичні аргументи щодо свого "рицарського" походження. Право на дворянство походить не із індивідуальних заслуг, а із колективних привілеїв всього стану козаків, - твердили її представники. Українська шляхта є традиційним правлячим класом цієї території, її походження і права беруть свій…