У 1910 році в Сумах було побудоване перше стаціонарне приміщення музично-драматичного театру. У підбірці документів подається матеріали, які стосуються історії театру з 1910 і до 1943 років.
Подаються два варіанти "покаяльного" листа поета, публіциста, нонконформіста Миколи Данька (1926-1993). Перший варіант - написаний самим автором, зараз зберігається в Державному архіві Сумської області. Другий - опублікований в газеті "Ленінська правда". За свідчення самого Миколи Данька він був підготовленний до друку заступником головного редактора газети Володимиром Сіряченком під диктовку органів КГБ. Джерело: Сумський історико-архівний журнал. - 2010. № VIII-IX. - С. 129-135.
Іван Павлович Багряний (Лозов'ягін) (1906-1963) — відомий український поет, прозаїк, публіцист і політичнитй діяч (уродженець Охтирки) вперше був заарештований 16 квітня 1932 року у Харкові й звинувачений "в проведенні контрреволюційної агітації" за допомогою його літературних творів, таких як поема "Ave Maria", історичний роман "Скелька", поеми "Тінь", "Вандея", "Гутенберг", соціальна сатира "Батіг". Багряний пробув 11 місяців у камері одиночного ув'язнення у внутрішній тюрмі ГПУ. А 25 жовтня 1932 року його звільнили з-під варти і на три роки відправили до спецпоселень Далекого…
У спогадах В. Коломацького (тепер громадянина Канади) йдеться про товаришування у 80-х роках тоді ще невеликого сина місцевого науковця-біолога Анатолія Коломацького Василя з одним із лідерів сумської нонконформістської культури Миколою Даньком (1926-1993). Змальовується багато цікавих подробиць особистого життя цієї непересічної особистості.
Історія Роменщини тісно пов'язана з розвитком української держави і сягає в глибину століть. Заселення її сучасної території, як засвідчують результати останніх археологічних розкопок, почалося ще в палеоліті. В цілому ж на Роменщині вчені виявили існування кількох археологічних культур, зокрема найбільше представлені пам'ятки скіфського періоду, Роменської культури тощо. В ІХ-ХІІІ століттях Роменщина входила до складу Київської Русі, була важливим форпостом у боротьбі з дикими степовиками. Після татаро-монгольського погрому в ХІІІ столітті землі нинішньої Роменщини увійшли до складу литовсько-польської держави. Її населення…
Із цього повідомлення видно, що сумський полковник Гарасим Кондратьєв не підтримав виступи проти московського царя гетьмана Івана Брюховецького і переслав "прелєсниє" листи від останнього до Бєлгорода місцевому московському воєводі Ю. Борятинському, який, у свою чергу, інформував про це царя Олексія Михайловича.
Серед описово-статистичних джерел історії України важливе місце займають описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Фактично в них вперше була зроблена спроба охарактеризувати один із найважливіших українських регіонів, відомий під назвою Слобідської України. Ці унікальні за змістом джерела містяь відомості про адміністративно-політичний устрій, кількісний склад та соціально-етнічну струтктуру населення. Харківське намісництво, як окрема адміністративно-територіальна одиниця, проіснувало фактично з 1780 до кінця 1796 р. Згілно з Указом від 12 грудня 1796 року - йому не лише поверталася попередня назва - Слобідсько-Українська губернія,…
Неділя, 06 листопада 2011 00:00

Опис міста Суми [1860 рік]

Автор
"Городские поселения в Российской империи" (у 7 тт.) є першим повним описом всіх міст цієї держави. У п'ятому томі (ч. 1) праці разом з історичним нарисом подаються і важливі статистичні дані про місто Суми (станом на 1 січня 1860 року).
Серед визначних діячів української культури XVIII ст., чиє життя пов’язане з Сумщиною, почесне місце займає Семен Дівович, автор відомого діалогу "Разговор Великороссии с Малороссией". Народився він (рік народження невідомий) в містечку Семіонівка Топальської сотні Стародубського полку в козацькій сім’ї. В кінці 40-х на початку 50-х років навчався в Київській Академії по класу риторики.
Серйозне вивчення історії релігії у вищій школі неможливе без залучення текстів першоджерел. У цьому збірнику ми подаємо лише писемні джерела з історії слов'янського язичництва. Проте, щоб скласти цілісне увлення про феномен давньослов'янських вірувань, потрібно залучити, крім писемних, ще й фольклорні, археологічні та лінгвістичні джерела. Тексти, подані в цьому збірнику, охоплюють величезний часовий проміжок - більше тисячі років - і відображають різні етапи розвитку слов'янського язичництва.