До антології включені тексти відомих українських інтелектуалів середини ХІХ – першої половини ХХ століть, які знайомлять читача з основними проблемами та течіями української філософсько-історичної думки. В багатьох текстах філософське опрацювання проблем світової історії пов’язується з історичною долею України. Поряд з відомими історіософськими роботами М. Костомарова, І. Франка, М. Грушевського, Д. Чижевського, В. Петрова до антології ввійшли маловідомі праці В. Лесевича, А. Товкачевського, Ю. Вассияна, Л. Окіншевича. Для спеціалістів в області філософії історії, аспірантів, студентів, а також читачів, які цікавляться історією…
До антології включені тексти відомих українських інтелектуалів середини ХІХ – першої половини ХХ століть, які знайомлять читача з основними проблемами та течіями української філософсько-історичної думки. В багатьох текстах філософське опрацювання проблем світової історії пов’язується з історичною долею України. Поряд з відомими історіософськими роботами М. Костомарова, І. Франка, М. Грушевського, Д. Чижевського, В. Петрова до антології ввійшли також маловідомі праці В. Лесевича, А. Товкачевського, Ю. Вассияна, Л. Окіншевича. Для спеціалістів в області філософії історії, аспірантів, студентів, а також читачів, які цікавляться…
Історія Роменщини тісно пов'язана з розвитком української держави і сягає в глибину століть. Заселення її сучасної території, як засвідчують результати останніх археологічних розкопок, почалося ще в палеоліті. В цілому ж на Роменщині вчені виявили існування кількох археологічних культур, зокрема найбільше представлені пам'ятки скіфського періоду, Роменської культури тощо. В ІХ-ХІІІ століттях Роменщина входила до складу Київської Русі, була важливим форпостом у боротьбі з дикими степовиками. Після татаро-монгольського погрому в ХІІІ столітті землі нинішньої Роменщини увійшли до складу литовсько-польської держави. Її населення…
Із цього повідомлення видно, що сумський полковник Гарасим Кондратьєв не підтримав виступи проти московського царя гетьмана Івана Брюховецького і переслав "прелєсниє" листи від останнього до Бєлгорода місцевому московському воєводі Ю. Борятинському, який, у свою чергу, інформував про це царя Олексія Михайловича.
Серед описово-статистичних джерел історії України важливе місце займають описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. Фактично в них вперше була зроблена спроба охарактеризувати один із найважливіших українських регіонів, відомий під назвою Слобідської України. Ці унікальні за змістом джерела містяь відомості про адміністративно-політичний устрій, кількісний склад та соціально-етнічну струтктуру населення. Харківське намісництво, як окрема адміністративно-територіальна одиниця, проіснувало фактично з 1780 до кінця 1796 р. Згілно з Указом від 12 грудня 1796 року - йому не лише поверталася попередня назва - Слобідсько-Українська губернія,…
Неділя, 06 листопада 2011 00:00

Опис міста Суми [1860 рік]

Автор
"Городские поселения в Российской империи" (у 7 тт.) є першим повним описом всіх міст цієї держави. У п'ятому томі (ч. 1) праці разом з історичним нарисом подаються і важливі статистичні дані про місто Суми (станом на 1 січня 1860 року).
Серед визначних діячів української культури XVIII ст., чиє життя пов’язане з Сумщиною, почесне місце займає Семен Дівович, автор відомого діалогу "Разговор Великороссии с Малороссией". Народився він (рік народження невідомий) в містечку Семіонівка Топальської сотні Стародубського полку в козацькій сім’ї. В кінці 40-х на початку 50-х років навчався в Київській Академії по класу риторики.
Серйозне вивчення історії релігії у вищій школі неможливе без залучення текстів першоджерел. У цьому збірнику ми подаємо лише писемні джерела з історії слов'янського язичництва. Проте, щоб скласти цілісне увлення про феномен давньослов'янських вірувань, потрібно залучити, крім писемних, ще й фольклорні, археологічні та лінгвістичні джерела. Тексти, подані в цьому збірнику, охоплюють величезний часовий проміжок - більше тисячі років - і відображають різні етапи розвитку слов'янського язичництва.
Виставка афіш Роменського театру ім. Леонтовича 1941-1943 рр. цікава тим, що показує репертуар театру та склад його акторів. Оскільки на сьогоднішній день про діяльність цього закладу відомо дуже мало, матеріал може стати допоміжним джерелом для майбутніх, більш розгорнутих і грунтовніших досліджень. Оригінали афіш знаходяться на зберіганні в Державному архіві Сумської області. Були оцифровані у 2009 році.
Понеділок, 31 жовтня 2011 00:00

Газета “Наша спілка”

Автор
Виходила в м. Ромни при союзі кредитних і споживчих товариств ДАСО. - 1917. - 31 грудня. - № 82