Неділя, 08 листопада 2020 20:02

Книги РАЦС про смерть в 1932-1933 рр. Сумська область (повна електронна база даних) / The Registers of Civil Status Records for 1932-1933, Sumy region (a complete electronic database)

Книги РАЦС про смерть в 1932-1933 рр. Сумська область (повна електронна база даних) / The Registers of Civil Status Records for 1932-1933, Sumy region (a complete electronic database)

75 років книги Реєстрації Актів Цивільного Стану (РАЦС) за 1932-1933 роки, які є основним документальним джерелом з вивчення кількісних показників Голодомору, знаходились на зберіганні в підрозділах Міністерства юстиції України. Восени 2007 року до Державного архіву Сумської області (ДАСО) було передано 715 одиниць зберігання, приблизно третина з яких містить записи про смерть – всього 57 000 актових записів. Тоді ж усі вони були оцифровані, а нині ми їх представляємо широкому загалу. Електронні копії книг перетворені в PDF-файли зменшеного формату, що полегшує роботу з ними. Поданий тут опис відтворює адміністративно-територіальний поділ області станом на 2007 р. Назви населених пунктів обладнані гіперпосиланнями на копії відповідних книг, а колонка праворуч з крайніми датами допоможе швидше зорієнтуватися при пошуку.

Сподіваємося, що це розширить коло науковців-істориків, які вивчають геноцид українського народу. Для родичів загиблих такий ресурс буде засобом пошуку й повернення пам`яті про близьких людей.

[Eng.] For 75 years the Registers of Civil Status Records for 1932-1933, the primary source of evidence for researching quantitative indicators of Holodomor, were stored at the Ministry of Justice of Ukraine.

In the Autumn of 2007, the State Archive of Sumy region (DASO) received 715 cases, approximately a third of which contain death records – altogether 57 000 registered records. At that point, all records were digitized, and today, we are presenting them to the general public. Electronic copies of the registers have been transformed and reduced to PDF files, which facilitates working with them. The description presented here, portrays a territorial-administrative division of the region, as of 2007. The names of settlements are full of hyperlinks to copies of relevant books, and in the right hand column, the most specific dates, which will speed up locating data during searches.

We trust this will broaden the circle of academics-historians researching the genocide of the Ukrainian nation. For the family of the deceased, such a resource will be a means of searching and remembering close relatives.

Фонд

Fond

 

Опис

Description

Од.зб.

Case

 

Населений пункт

Settlement

Крайні дати

Specific dates

Примітки

Notes

Білопільський район / Bilopillia district 

Р-7720

1

412

м.Білопілля; с.Проруб

27.05.1932-20.12.1932

 

Р-7720

1

413

с.Воронівка; с.Штанівка; с.Ганнівка Вирівська; с.Горобівка; с.Максимівщина; с.Гуринівка; с.Мороча

01.01.1932-11.12.1932

 

Р-7720

1

414

м.Ворожба; с.Климівка; с.Жовтневе (Миколаївка Вирівська) с.Бутовщина; с.Червоно Веселе

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

415

с.Іскрисківщина; с.Кисла Дубина; с.Новоіванівка; с.Кальченки с.Коршачина

02.01.1932-25.12.1932

 

Р-7720

1

416

с.Куянівка (Москаленки); с.Марківка; с.Нові Вирки (Старі Вирки); с.Бабаківка

07.01.1932-17.10.1932

 

Р-7720

1

417

с.Павлівка-І; с.Павлівка-ІІ; с.Дмитрівка

02.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

1

418

с.Річки

01.01.1932-30.06.1932

 

Р-7720

1

419

с.Річки

01.07.1932-27.12.1932

 

Р-7720

1

420

с.Рижівка; с.Будки; с.Сергіївка; с.Миколаївка Тернівська; с.Супрунівка; с.Біликівка; с.Ганнівка Тернівська; с.Терещенки

03.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

421

с.Тучне; с.Шкуратівка; с.Нагірнівка

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

422

с.Улянівка; с.Бобрик

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

435

с.Бобрик

02.01.1933-13.07.1933

 

Р-7720

1

436

с.Бобрик

14.07.1933-11.12.1933

 

Р-7720

1

437

м.Білопілля

05.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

1

438

м.Білопілля; с.Проруб

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

1

439

с.Верхосулка; с.Курасове

06.01.1933-26.08.1933

 

Р-7720

1

440

с.Вири

01.01.1933-11.07.1933

 

Р-7720

1

441

с.Вири

12.07.1933-26.12.1933

 

Р-7720

1

442

смт.Ворожба; с.Климівка

26.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

1

443

с.Воронівка

16.01.1933-22.12.1933

 

Р-7720

1

444

с.Штанівка; с.Ганнівка Вирівська

02.01.1933-19.09.1933

 

Р-7720

1

445

с.Горобівка

03.01.1933-19.07.1933

 

Р-7720

1

446

с.Горобівка; с.Максимівщина

21.07.1933-23.08.1933

 

Р-7720

1

447

с.Мороча; с.Іскрисківщина; с.Кисла Дубина; с.Новоіванівка

19.01.1933-21.07.1933

 

Р-7720

1

448

с.Жовтневе (Миколаївка Вирівська); с.Бутовщина; с.Червоно Веселе

05.01.1933-16.11.1933

 

Р-7720

1

449

с.Кальченки; с.Коршачина

04.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

1

450

с.Куянівка (Москаленки)

05.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

1

451

с.Нові Вирки (Старі Вирки); с.Тучне*

05.01.1933-29.12.1933

*1 актовий запис по с.Тучне за 01.06.1933 поданий в кінці книги після завірочного аркуша.

Р-7720

1

452

с.Павлівка-1; с.Павлівка-2; с.Дмитрівка; с.Річки; с.Рижівка; с.Будки

20.01.1933-13.12.1933

 

Р-7720

1

453

с.Сергіївка; с.Миколаївка Тернівська

05.07.1933-30.12.1933

 

Р-7720

1

454

с.Супрунівка; с.Біликівка

21.02.1933-27.08.1933

 

Р-7720

1

455

с.Ганнівка Тернівська

06.01.1933-24.06.1933

 

Р-7720

1

456

с.Терещенки

18.01.1933-27.06.1933

 

Р-7720

1

457

с.Тучне

02.01.1933-09.05.1933

 

Р-7720

1

458

с.Тучне

10.05.1933-31.05.1933

 

Р-7720

1

459

с.Тучне

25.05.1933-13.07.1933

 

Р-7720

1

460

с.Тучне

14.07.1933-19.09.1933

 

Р-7720

1

461

с.Улянівка

02.01.1933-30.06.1933

 

Р-7720

1

462

с.Улянівка

01.07.1933-25.12.1933

 

Р-7720

1

463

с.Шкуратівка; с.Нагірнівка

23.01.1933-24.12.1933

 

Р-7720

1

464

с.Рижівка

06.02.1933-06.03.1933

 

Буринський район  / Buryn district 

Р-7720

2

100

с.Глушець (Піски)

09.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

2

106

с.Сніжки

10.06.1933-05.07.1933

 

Р-7720

2

107

с.Глушець (Піски)

26.05.1933-11.06.1933

 

Р-7720

2

108

с.Глушець (Піски)

16.01.1933-26.05.1933

 

Р-7720

2

109

с.Глушець (Піски)

11.06.1933-21.06.1933

 

Р-7720

2

110

с.Глушець (Піски)

21.06.1933-14.07.1933

 

Р-7720

2

111

с.Глушець (Піски)

14.07.1933-01.08.1933

 

Р-7720

2

112

с.Глушець (Піски)

01.08.1933-25.08.1933

 

Р-7720

2

112а

с.Глушець (Піски)

05.07.1933-13.07.1933

 

Великописарівський район / Velyka Pysarivka district 

Р-7720

3

167

с.Братениця; с.Вільне; с.Їздецьке; с.Кириківка

20.03.1932-04.10.1932

 

Р-7720

3

168

с.Березівка; с.Лукашівка; с.Олександрівка; с.Попівка; с.Солдатське; с.Стара Рябина; с.Яблучне

17.01.1932-26.06.1932

 

Р-7720

3

176

с.Вище Веселе; с.Вільне; с.Їздецьке; с.Станине; с.Братениця; с.Олександрівка; с.Стара Рябина

22.06.1933-20.12.1933

 

м.Глухів / Hlukhiv

Р-7720

20

11

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

08.01.1932-30.04.1932

 

Р-7720

20

12

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

02.05.1932-31.12.1932

 

Р-7720

20

13

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

01.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

20

14

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

01.07.1933-05.12.1933

 

Глухівський район / Hlukhiv district 

Р-7720

4

77

с.Баничі; с.Будище; с.Вікторове; с.Вільна Слобода; с.Землянка; с.Ковеньки

01.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

4

78

с.Клочківка; с.Кучерівка; с.Некрасове; с.Обложки; с.Сваркове

01.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

4

79

с.Сопич; с.Уздиця; с.Черневе; с.Щерби; с.Яструбщина

01.01.1932-12.1932

 

Р-7720

4

82

с.Баничі; с.Будище; с.Вікторове; с.Вільна Слобода; с.Годунівка; с.Гудове; с.Землянка

03.01.1933-20.12.1933

 

Р-7720

4

83

с.Катеринівка; с.Клочківка; с.Ковеньки; с.Кучерівка;

01.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

4

84

с.Некрасове; с.Обложки; с.Сваркове; с.Слоут

02.01.1933-21.12.1933

 

Р-7720

4

85

с.Сопич

31.12.1932-31.12.1933

 

Р-7720

4

86

с.Уздиця; с.Фрейгольтове (Привілля); с.Черневе; с.Чорториги (Шевченкове); с.Есмань; с.Яструбщина

07.01.1933-21.12.1933

 

м.Конотоп / Konotop

Р-7720

21

112

м.Конотоп

01.01.1932-30.06.1932

 

Р-7720

21

113

м.Конотоп

01.07.1932-29.09.1932

 

Р-7720

21

114

м.Конотоп

03.10.1932-31.12.1932

 

Р-7720

21

115

с.Підлипне*

04.01.1932-31.12.1932

*с.Підлипне Конотопського району

Р-7720

21

125

м.Конотоп

01.01.1933-01.04.1933

 

Р-7720

21

126

м.Конотоп

01.04.1933-25.05.1933

 

Р-7720

21

127

м.Конотоп

26.05.1933-30.06.1933

 

Р-7720

21

128

м.Конотоп

01.07.1933-29.07.1933

 

Р-7720

21

129

м.Конотоп

29.07.1933-15.08.1933

 

Р-7720

21

130

м.Конотоп

15.08.1933-10.09.1933

 

Р-7720

21

131

м.Конотоп

11.09.1933-15.10.1933

 

Р-7720

21

132

м.Конотоп

16.10.1933-31.12.1933

 

Р-7720

21

133

с.Підлипне*

10.01.1933-24.12.1933

*с.Підлипне Конотопського району

Конотопський район* / Konotop district 

*Книги РАЦС по с.Підлипне Конотопського району за 04.01.1932-31.12.1932 та за 10.01.1933-24.12.1933 знаходяться в описі по м.Конотоп (Ф.Р.7720, оп.21, спр.115; 133)

Р-7720

5

307

с.Бережне; с.Дубов’язівка

12.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

5

308

с.Бондарі; с.Великий Самбір; с.Грузьке

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

309

с.Бочечки; с.Вирівка

07.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

5

310

с.Дубинка; с.Крупське с.Кузьки; с.Мельня; с.Новомутин; с.Озаричі; с.Фесівка; с.Чорноплатове с.Шаповалівка

01.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

5

311

с.Жовтневе; с.Жолдаки; с.Землянка; с.Малий Самбір; с.Михайло Ганнівка

10.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

312

с.Козацьке

02.01.1932-24.12.1932

 

Р-7720

5

313

с.Попівка

04.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

314

с.Рокитне; с.Сарнавщина; с.Совинка

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

315

с.Сім’янівка; с.Тернівка; с.Хижки; с.Шевченкове

02.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

5

328

с.Бережне; с.Вирівка; с.Дубов’язівка

03.01.1933-23.12.1933

Арк.16 позначений датою 10.12.1932

Р-7720

5

329

с.Бондарі; с.Грузьке

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

330

с.Бочечки

02.01.1933-26.12.1933

 

Р-7720

5

331

с.Великий Самбір

05.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

332

с.Дубинка; с.Дубов’язівка; с.Жолдаки; с.Крупське; с.Кузьки; с.Михайло Ганнівка

05.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

333

с.Жовтневе; с.Землянка

04.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

5

334

с.Козацьке

09.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

335

с.Кошари

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

336

с.Малий Самбір; с.Мельня

07.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

337

с.Озаричі; с.Фесівка; с.Чорноплатів; с.Шаповалівка; с.Юрівка

07.01.1933-27.12.1933

 

Р-7720

5

338

с.Попівка

05.01.1933-13.07.1933

 

Р-7720

5

339

с.Попівка

14.07.1933-30.12.1933

 

Р-7720

5

340

с.Рокитне; с.Салтикове; с.Сім’янівка; с.Совинка

01.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

5

341

с.Сарнавщина; с.Хижки

19.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

5

342

с.Соснівка; с.Тернівка; с.Шевченкове

21.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

343

с.Андріївка; с.Бондарі; с.Великий Самбір; с.В’язове; с.Грузьке; с.Дубов’язівка; с.Дубинка; с.Землянка; с.Козацьке; с.Крупське; с.Михайло Ганнівка; с.Мельня; с.Новомутин; с.Попівка

01.01.1933-28.02.1933

В цій книзі зібрані актові записи про смерть дітей з різних сіл Конотопського району

Краснопільський район / Krasnopillia district 

Р-7720

6

327

с.Новодмитрівка; с.Угроїди; с.Великий Бобрик; с.Пушкарне; с.Мезенівка; с.Мала Рибиця

01.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

6

328

с.Миропілля; с.Студенок; с.Рясне; с.Олександрівка; с.Самотоївка; с.Глибне; с.Славгород; с.Верхня Пожня; с.Чернеччина

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

6

329

с.Ясенок

15.01.1932-30.01.1933

 

Р-7720

6

332

с.Самотоївка; с.Глибне

04.01.1933-09.12.1933

 

Р-7720

6

333

с.Великий Бобрик; с.Пушкарне; с.Славгоорд; с.Сінне; с.Мезенівка; с.Покровка; с.Тимоіївка

01.1933-01.11.1933

 

Р-7720

6

334

с.Краснопілля

22.05.1933-17.07.1933

 

Р-7720

6

335

с.Краснопілля

18.07.1933-31.12.1933

 

Р-7720

6

336

с.Новодмитрівка

05.01.1933-10.12.1933

 

Р-7720

6

337

с.Олександрівка; с.Рясне; с.Чернеччина

05.01.1933-11.11.1933

 

Р-7720

6

338

с.Славгород

01.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

6

339

с.Угроїди

02.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

6

340

с.Ясенок

06.02.1933-20.03.1933

 

Кролевецький район / Krolevets district 

Р-7720

7

71

с.Дубовичі; с.Ярославець

07.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

7

75

с.Дубовичі; с.Ярославець

10.01.1933-31.12.1933

 

м.Лебедин / Lebedyn

Р-7720

22

66

м.Лебедин

22.07.1933-16.08.1933

На одному аркуші по два актових записи

Р-7720

22

67

м.Лебедин

16.08.1933-30.10.1933

 

Р-7720

22

68

м.Лебедин

03.11.1933-30.12.1933

 

Лебединський район / Lebedyn district 

Р-7720

8

269

с.Бишкінь; с.Будилка

01.01.1932-28.11.1932

 

Р-7720

8

270

с.Боброве; с.Боровенька; с.Малий Бобрик

17.01.1932-04.06.1932

 

Р-7720

8

271

с.Василівка; с.Великий Вистороп; с.Малий Вистороп

10.01.1932-15.12.1932

 

Р-7720

8

272

с.Ворожба

28.04.1932-31.12.1932

 

Р-7720

8

273

с.Гарбузівка; с.Гудимівка

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

8

274

с.Кам’яне; с.Курган; с.Олександрівка

04.01.1932-26.10.1932

 

Р-7720

8

275

с.Межиріч

06.01.1932-29.10.1932

 

Р-7720

8

284

с.Бишкінь; с.Гудимівка

10.01.1933-27.03.1933

 

Р-7720

8

285

с.Великий Вистороп

12.01.1933-31.06.1933

 

Р-7720

8

286

с.Великий Вистороп

01.07.1933-27.12.1933

 

Р-7720

8

287

с.Ворожба

03.01.1933-07.01.1933

За 5 днів – 654 актові записи про смерть.

Р-7720

8

288

с.Гарбузівка

07.01.1933-13.08.1933

 

Р-7720

8

289

с.Гудимівка

28.03.1933-30.07.1933

 

Р-7720

8

290

с.Курган

15.01.1933-09.10.1933

 

Р-7720

8

291

с.Михайлівка

23.01.1933-01.07.1933

 

Р-7720

8

292

с.Михайлівка

01.07.1933-16.16.1933

 

Р-7720

8

293

с.Малий Бобрик

16.01.1933-16.06.1933

 

Р-7720

8

294

с.Малий Бобрик

16.06.1933-12.07.1933

 

Р-7720

8

295

с.Малий Бобрик

12.07.1933-21.12.1933

 

Р-7720

8

296

с.Олександрівка

27.01.1933-09.12.1933

 

Р-7720

8

297

с.Рябушки

03.01.1933-30.12.1933

 

Липоводолинський район / Lypova Dolyna district 

Р-7720

9

116

смт.Липова Долина; с.Байрак; с.Беєве; с.Берестівка; с.Калінінське (Суха Грунь); с.Капустинці; с.Кімличка; с.Колядинець; с.Лучка; с.Московське; с.Панасівка; с.Підставки; с.Подільки; с.Русанівка; с.Саї; с.Семенівка; с.Синівка; с.Яганівка; с.Яснопільщина

22.06.1932-26.12.1932

 

Р-7720

9

117

с.Лучка; с.Московське; с.Панасівка; с.Русанівка

04.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

9

118

с.Семенівка; с.Яганівка; с.Яловий Окіп; с.Яснопільщина

03.01.1932-23.12.1932

 

Р-7720

9

122

смт.Липова Долина; с.Байрак

01.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

9

123

с.Берестівка; с.Кімличка

03.01.1933-05.09.1933

 

Р-7720

9

124

с.Московське; с.Семенівка

04.01.1933-07.11.1933

 

Р-7720

9

125

с.Лучка

08.01.1933-18.06.1933

 

Р-7720

9

126

с.Лучка

18.06.1933-31.12.1933

 

Р-7720

9

127

с.Панасівка

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

9

128

с.Русанівка

01.01.1933-29.04.1933

 

Р-7720

9

129

с.Русанівка

01.05.1933-31.05.1933

 

Р-7720

9

130

с.Русанівка

05.06.1933-01.08.1933

 

Р-7720

9

131

с.Яганівка; с.Яловий Окіп

06.05.1933-04.11.1933

 

Р-7720

9

132

с.Яснопільщина

06.01.1933-27.11.1933

 

Недригайлівський район / Nedryhailiv district

Р-7720

10

254

с.Городище; с.Іваниця; с.Костянтинів; с.Курмани; смт.Недригайлів

08.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

10

255

с.Пушкарщина; смт.Терни

03.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

10

261

смт.Недригайлів

01.01.1933-13.07.1933

 

Р-7720

10

262

с.Вільшана; с.Городище; с.Зеленківка; с.Малі Будки; с.Костянтинів; с.Пушкарщина; смт.Терни; с.Хоружівка

01.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

10

263

с.Беседівка; с.Кулішівка

18.10.1933-28.12.1933

 

м.Охтирка / Okhtyrka

Р-7720

23

103

м.Охтирка

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

23

107

м.Охтирка

01.01.1933-29.11.1933

 

Охтирський район / Okhtyrka district 

Р-7720

11

254

с.Бакирівка; с.Буро-Рубанівка; с.Високе; с.В’зове; с.Гнилиця; с.Грунь; с.Довжик; с.Жовтневе; с.Журавне; с.Зарічне; с.Кардашівка; с.Карпилівка

23.01.1932-25.12.1932

 

Р-7720

11

255

с.Комиші; с.Куземин; с.Литовка; с.Лутище; с.Мала Павлівка; с.Мошенка; с.Олешня-І

03.01.1932-20.12.1932

 

Р-7720

11

256

с.Олешня-ІІ; с.Розсохувате; с.Рибальське; с.Стара Іванівка; с.Хухра; смт.Чупахівка

06.01.1932-07.05.1932

 

Р-7720

11

263

с.Бакирівка; с.Будне; с.Буро-Рубанівка; с.Високе;

11.01.1933-11.12.1933

 

Р-7720

11

264

с.Грунь

12.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

11

265

с.Гнилиця; с.Горяйстівка; с.Жовтневе (Щоми)

11.01.1933-29.09.1933

 

Р-7720

11

266

с.Журавне; с.Кардашівка; с.Карпилівка

05.02.1933-02.09.1933

 

Р-7720

11

267

с.Комиші

04.02.1933-12.07.1933

 

Р-7720

11

268

с.Куземин; с.Лутище

01.02.1933-26.10.1933

 

Р-7720

11

269

с.Мала Павлівка

09.01.1933-16.12.1933

 

Р-7720

11

270

с.Мошенка; с.Олешня-ІІ; с.Стара Іванівка

02.01.1933-27.04.1933

 

Р-7720

11

271

с.Рибальське

06.01.1933-20.12.1933

 

Р-7720

11

272

с.Чупахівка; с.Ясенове

06.01.1933-29.12.1933

 

Путивльський район / Putyvl district 

Р-7720

12

120

с.Берюх; с.Білогалиця; с.Бояро-Лежачі; с.Бувалине; с.Бунякине

10.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

12

121

с.Вшивка; с.В’язенка; с.Зінове; с.Ілліне-Суворове; с.Кардаші; с.Линове; с.Манухівка; с.Нові Гончари

03.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

12

122

с.Нова Слобода; с.Пищики; с.Почепці; с.Пруди; с.Скуносове; с.Стрільники; с.Уцькове; с.Ховзівка; с.Чорнобривкине

01.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

12

123

с.Юр’єве; с.Яцине

18.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

12

124

м.Путивль

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

12

132

с.Берюх; с.Білогалиця; с.Бояро-Лежачі; с.Бунякине; с.Бувалине; с.Волинцеве; с.Воронівка

05.01.1933-22.12.1933

 

Р-7720

12

133

с.Вшивка; с.В’язенка; с.Зінове; с.Ілліне-Суворове; с.Кардаші; с.Кочерги; с.Линове

11.01.1933-30.09.1933

 

Р-7720

12

134

с.Манухівка; с.Нові Гончари; с.Нова Слобода; с.Пищикове; с.Плахівка

01.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

12

136

м.Путивль

30.01.1933-30.06.1933

 

Р-7720

12

137

м.Путивль

04.07.1933-11.12.1933

 

Р-7720

12

257

с.Почепці; с.Пруди; с.Скуносове; с.Стрільники; с.Ховзівка; с.Чорнобривкине; с.Юр’єве; с.Яцине

03.01.1933-30.12.1933

 

Роменський район / Romny district 

Р-7720

13

314

с.Василівка; с.Вовківці; с.Житне; с.Кашпури; с.Овлаші; с.Плавинище; с.Салогубівка; с.Ярмолинці

11.01.1932-22.12.1932

 

Р-7720

13

315

с.Артюхівка; с.Біловод; с.Бобрик; с.Волошнівка; с.Герасимівка; с.Москалівка; с.Оксютинці; с.Попівщина; с.Пустовійтівка; с.Чеберяки; с.Ярошівка

04.05.1932-18.11.1932

 

Р-7720

13

325

с.Житне; с.Миколаївка; с.Салогубівка; с.Ярмолинці

16.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

13

326

с.Великі Бубни; с.Герасимівка; с.Голенка; с.Калинівка; с.Кашпури; с.Левченки; с.Лозова; с.Миколаївка; с.Мокіївка; с.Процівка; с.Сулими

03.02.1933-31.12.1933

 

м.Ромни / Romny

Р-7720

25

140

с.Засулля

06.01.1932-08.05.1932

 

Р-7720

25

141

с.Процівка

09.02.1932-03.05.1932

 

Р-7720

25

142

м.Ромни

25.02.1932-31.07.1932

 

Р-7720

25

143

м.Ромни

01.08.1932-13.12.1932

 

Р-7720

25

151

м.Ромни

24.01.1933-03.04.1933

 

Р-7720

25

152

м.Ромни

03.04.1933-04.05.1933

 

Р-7720

25

153

м.Ромни

04.05.1933-13.06.1933

 

Р-7720

25

154

м.Ромни

13.06.1933-08.07.1933

 

Р-7720

25

155

м.Ромни

08.07.1933-07.08.1933

 

Р-7720

25

156

м.Ромни

08.08.1933-31.12.1933

 

Середино-Будський район / Seredyna-Buda district 

Р-7720

14

56

с.Зноб-Трубчевська; с.Кренидівка; с.Кривоносівка; с.Мефедівка; с.Уралове

07.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

14

62

с.Журавка; с.Зноб-Трубчевська; с.Кренидівка; с.Кривоносівка; с.Мефедівка; с.Уралове; с.Хильчичі

01.01.1933-31.12.1933

 

м.Суми / Sumy

Р-7720

24

159

с.Баранівка

05.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

24

160

с.Баси

29.02.1932-27.12.1932

 

Р-7720

24

161

с.Піщане

16.01.1932-25.11.1932

 

Р-7720

24

162

м.Суми

06.01.1932-01.05.1932

 

Р-7720

24

163

м.Суми

01.05.1932-01.09.1932

 

Р-7720

24

164

м.Суми

01.09.1932-31.12.1932

 

Р-7720

24

180

с.Баранівка

02.01.1933-16.12.1933

 

Р-7720

24

181

с.Баси

15.01.1933-05.05.1933

 

Р-7720

24

182

с.Піщане

26.01.1933-21.10.1933

 

Р-7720

24

183

м.Суми

01.01.1933-28.02.1933

 

Р-7720

24

184

м.Суми

28.02.1933-22.05.1933

 

Р-7720

24

185

м.Суми

23.05.1933-07.07.1933

 

Р-7720

24

186

м.Суми

01.06.1933-06.06.1933

 

Р-7720

24

187

м.Суми

07.06.1933-15.07.1933

 

Р-7720

24

188

м.Суми

15.06.1933-22.06.1933

 

Р-7720

24

189

м.Суми

23.06.1933-30.06.1933

 

Р-7720

24

190

м.Суми

01.07.1933-14.07.1933

 

Р-7720

24

191

м.Суми

09.07.1933-31.07.1933

 

Р-7720

24

192

м.Суми

04.07.1933-20.07.1933

 

Р-7720

24

193

м.Суми

31.07.1933-01.08.1933

 

Р-7720

24

194

м.Суми

08.08.1933-02.09.1933

 

Р-7720

24

195

м.Суми

23.08.1933-31.12.1933

 

Р-7720

24

196

м.Суми

03.09.1933-21.10.1933

 

Сумський район / Sumy district 

Р-7720

15

367

с.Низи; с.Степанівка; с.Бездрик; с.Битиця; с.Великі Вільми

05.01.1932-21.12.1932

 

Р-7720

15

368

с.Велика Чернеччина; с.Верхня Сироватка; с.Грицаківка; с.Головашівка

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

15

369

с.Залізняк; с.Косівщина; с.Локня; с.Мала Чернечина; с.Мар’ївка; с.Михайлівка

29.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

15

370

с.Нижня Сироватка; с.Новомихайлівка

04.01.1932-25.12.1932

 

Р-7720

15

371

с.Новоселиця; с.Підліснівка; с.Стрілиця; с.Терешківка

17.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

15

372

с.Токарі; с.Червоне; с.Чернецькі Вільми; с.Шпилівка; с.Юнаківка

09.02.1932-29.12.1932

 

Р-7720

15

381

с.Токарі; с.Червоне; с.Чернецькі Вільми; с.Шпилівка; с.Юнаківка; с.Яструбине

12.01.1933-18.11.1933

 

Р-7720

15

382

с.Низи

09.01.1933-30.11.1933

 

Р-7720

15

383

с.Степанівка; с.Бездрик

01.01.1933-10.10.1933

 

Р-7720

15

384

с.Битиця

02.01.1933-25.11.1933

 

Р-7720

15

385

с.Велика Чернеччина

01.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

15

386

с.Велика Чернеччина

29.06.1933-30.12.1933

 

Р-7720

15

387

с.Великі Вільми

06.01.1933-18.05.1933

 

Р-7720

15

388

с.Верхня Сироватка

02.01.1933-18.06.1933

 

Р-7720

15

389

с.Грицаківка; с.Головашівка

09.01.1933-14.12.1933

 

Р-7720

15

390

с.Залізняк; с.Косівщина; с.Локня; с.Мала Чернеччина

08.01.1933-20.11.1933

 

Р-7720

15

391

с.Мар’ївка; с.Михайлівка

08.01.1933-12.10.1933

 

Р-7720

15

392

с.Нижня Сироватка

08.03.1933-29.09.1933

 

Р-7720

15

393

с.Новомихайлівка; с.Підліснівка; с.Стрілиця

14.01.1933-28.12.1933

 

Р-7720

15

394

с.Терешківка

08.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

15

395

с.Токарі

07.01.1933-03.06.1933

 

Р-7720

15

396

с.Чернецькі Вільми

05.01.1933-27.11.1933

 

Р-7720

15

397

с.Червоне

14.01.1933-14.12.1933

 

Р-7720

15

398

с.Шпилівка

05.01.1933-30.09.1933

 

Тростянецький район / Trostianets district 

Р-7720

16

278

с.Білка; с.Гребениківка; с.Золотарівка; с.Ницаха

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

16

285

с.Гребениківка; с.Дернове; с.Золотарівка; с.Кам’янка; с.Кам’янецьке; с.Смородине

06.01.1933-29.12.1933

 

м.Шостка / Shostka

Р-7720

26

41

м.Шостка

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

26

46

м.Шостка

01.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

26

47

м.Шостка

01.07.1933-28.12.1933

 

Шосткинський район / Shostka district 

Р-7720

17

172

с.Богданівка; с.Вовна

04.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

17

173

с.Вороніж; с.Крупець; с.Лушники

01.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

17

175

с.Макове; с.Миронівка; с.Погребки; с.Свірж; с.Собичеве

10.01.1932-24.12.1933

 

Р-7720

17

176

с.Ображіївка; с.Собич; с.Тиманівка; с.Чапліївка

08.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

17

186

с.Богданівка

03.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

17

187

с.Вороніж

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

17

188

с.Вовна; с.Івот

03.01.1933-19.12.1933

 

Р-7720

17

189

с.Клишки

02.01.1933-19.12.1933

 

Р-7720

17

190

с.Каліївка; с.Крупець; с.Лушники; с.Макове; с.Миронівка; с.Ображіївка; с.Погребки; с.Свірж

05.01.1933-28.12.1933

 

Р-7720

17

191

с.Собичеве; с.Собич

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

17

192

с.Тиманівка; с.Чапліївка

15.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

17

194

с.Івот; с.Клишки

02.01.1932-25.12.1932

 

Також ці книги РАЦС в іншому форматі можна переглянути на сайті Державного архіву Сумської області

Новини

В Києві презентували віртуальний некрополь української еміграції

24-11-2020

Сьогодні в Україні з’явилась геоінформаційна система, що збирає, класифікує та оприлюднює інформацію про поховання українських емігрантів. Проєкт презентував Український інститут національної...

Відзначення Конотопського краєзнавчого музею ім. О.М.Лазаревського

16-10-2020

Президія Національної спілки краєзнавців України з нагоди 120-річчя створення установи відзначила колектив Конотопського краєзнавчого музею ім. О.М.Лазаревського за активну науково-дослідницьку...

Презентація книги історика В.Оліцького “Калнишева слава не вмре, не загине” [Відео]

13-10-2020

09.10.2020 у конгрес-центрі СумДУ відбулася презентація книги сумського історика В.О.Оліцького “Калнишева слава не вмре, не загине”. У заході взяли участь...

Презентація книги Віктора Рога

28-09-2020

Шановні друзі, 2 жовтня, у п'ятницю, о 16:00 в Конгрес-центрі СумДУ (зала "Нью-Йорк") відбудеться презентація книги Віктора Рога "Пробудження". За...

Книга про Лохвицю Анни Коршунової

08-09-2020

Новим здобутком відомої української письменниці стала історична книга для дітей про м.Лохвиця. "Ось вона, нова книжка про ще одне українське місто...