Четвер, 14 жовтня 2021 15:53

Іванущенко Геннадій. Шість документів ОУН-УПА з архівного підрозділу УСБУ в Сумській області

Іванущенко Геннадій. Шість документів ОУН-УПА  з архівного підрозділу УСБУ в Сумській області

Останнім часом архівістами, науковцями проводиться велика робота з виявлення та оприлюднення документів, пов`язаних з Українським визвольним рухом. Особлива увага в цьому напрямі приділяється документальним свідченням пропагандивної* діяльності ОУН-УПА, як безпосередньо агітаційним: листівкам, брошурам, так і дотичним, таким як бофони. Вийшло друком навіть кілька видань.

Увага саме до пропагандивних матеріалів пов`язана з бажанням науковців та зацікавлених кіл громадськості побачити і зрозуміти логіку і методику роботи керівництва ОУН з масами, взаємодію та еволюцію тактики агітаційної праці, форми подачі інформації тощо. Коли ми говоримо про еволюцію тактики ОУН, то маємо на увазі як ідеологічну еволюцію, пов`язану з досвідом підпільної роботи на східноукраїнських теренах і відображену в постановах ІІІ Надзвичайного Великого збору ОУН, так і стратегічну, як наслідок перелому у війні і наближення радянсько-німецького фронту. Саме остання обставина підсилила потребу закріплення ідеологічної і військової присутності ОУН на сході. Зайвим буде говорити про те, що північний схід України (Сумська, Харківська, Чернігівська області) відігравали в цій ситуації надзвичайно важливу роль, адже їм одним з перших областей України судилося бути повернутими під владу російсько-комуністичного режиму. Відповідно, на них була апробована нова ідеологічна тактика основного ворога українських націоналістів – Радянського Союзу. Зрозуміло, що в тій ситуації потрібно було миттєво реагувати на нові інформаційні виклики і розробити не просто адекватну методику відповіді, але й перехопити ініціативу, знайшовши відповідні аргументи, які могли б стати базою ідеологічної боротьби.

Перше питання, яке потрібно було вирішити при підготовці до виконання цього завдання – кадрове. Незважаючи на проведені німецькими окупантами масштабні арешти і страти українських націоналістів протягом жовтня 1942 – лютого 1943 рр. в Сумах, Чернігові, Харкові, Полтаві, частині підпільників вдалося уціліти. На жаль, не наскільки, щоб виконати поставлене завдання самотужки. Тому, як і в 1941 році, було підготовлено людей для проведення підпільної агітаційної роботи і, по можливості, повстанської боротьби на сході України. Дослідник визвольного руху С. Бутко, посилаючись на документи архівного підрозділу УСБУ в Чернігівській області, повідомляє, що у травні 1944 року з Волині була направлена для підпільної роботи в Чернігівську та Сумську області група учасників УПА, чисельністю понад 20 осіб 1. Усі вони були уродженцями тих країв, куди прямували. Перегляд листування компартійного керівництва з органами НКВС у Державному архіві Сумської області та архівно-слідчих кримінальних справ в архівному підрозділі УСБУ в Сумській області дозволяє зробити висновок про те, що це не була єдина група з таким завданням. З інших джерел відомо, що провід ОУН і Головне командування УПА, використовуючи природне бажання вояків повернутися у рідні краї, потім постійно підтримувало з ними зв`язок. Ставка на місцевих націоналістів, попередньо вишколених в лавах УПА була кроком уперед, порівняно з ситуацією літа-осені 1941 року. Уродженці Сумщини чудово знали місцеві умови, менталітет своїх земляків і мали передвоєнний досвід життя та зв`язки. Мабуть, в окремих випадках їм вдавалося і легалізуватися. Решта, хто не міг цього зробити, або мав інше завдання – утворювали повстанські боївки.

Виявлені в архівному підрозділі УСБУ в Сумській області і представлені тут агітаційні матеріали стосуються однієї з таких груп: боївки під керівництвом Миколи Цуба, яка діяла в Роменському і Недригайлівському районах Сумської області до 19 лютого 1944 року. Виявлені документи являють собою 6 текстів, виконаних на різного виду тонкому папері:  сірого, рожевого та світло-коричневого відтінків. У двох випадках, в матеріалах, які не є в прямому розумінні агітаційними (швидше - вишкільними), але становлять невід`ємну частину документальної знахідки тексти писані від руки олівцем. Листівки виготовлені в друкарні. Подекуди вгорі, на полях листівок присутні маргіналії, зроблені олівцем. В одному випадку – вказана слідчим НКВС кількість листівок (57). Це, коротко, те, що стосується архівної сторони представленої знахідки.

Щодо історії, то згадана боївка була однією з груп, які перебували під ідеологічним впливом ОУН та діяли на Сумщині. Вона оформилася в липні 1944 року на території Роменського та Недригайлівського районів. Організатором і керівником її був уродженець с.Вовківців Роменського району Цуб Микола Іванович. Він мав постійний зв`язок з Головним Командуванням УПА, неодноразово їздив на Рівненщину, звідкіля привозив інструкції про плани наступних дій. Сама група була невеликою – всього 6 чоловік, і складалася в основному з жителів сіл Вовківців та Погожої Криниці, терен яких являв собою основну базу повстанців. Інструктивні наради за участю симпатиків з місцевого населення проводились на хуторі Широкий Яр Роменського району. Завдання цього загону полягало в проведенні збройних акцій проти установ та представників радянської влади та пропаганді самостійницьких ідей. При чому акцентувалася увага на тому, щоб знищувати тільки тих колгоспних активістів, які були відомі своїм жорстоким поводженням з мирним населенням. Під час експропріацій майна колгоспів повстанці вели роз`яснювальну роботу серед населення про мету своєї боротьби2. В ніч з 11 на 12 листопада 1944 року цим загоном було проведено напад на бригаду колгоспу ім. Будьонного (с. Вовківці), такий же наліт було здійснено 15-16 листопада в с. Погожа Криниця. Причому, як повідомляли своє начальство агенти НКВС: “Все награбоване майно і продукти харчування бандою було роздано населенню, яке співчувало їй і надавало всіляку підтримку.”3

Після вбивств кількох комуністичних активістів Недригайлівський та Роменський райвідділи НКВС попрохали допомоги з обласного центру. Було заведено агентурну справу “Автоматчики”. Оперативну групу ББ («борьба с бандитизмом» - рос.) по виявленню і знищенню загону УПА очолив підполковник держбезпеки Юсфін. Для агентурної діяльності органи НКВС завербували одного жителя с. Вільшана Недригайлівського району, який став “учасником ” загону. Крім того, колишній ватажок однієї з кримінальних банд, перевербований працівниками НКВС, одержав агентурну кличку “Гром” і був закинутий в район дій групи Цуба. 16 листопада 1944 року він зустрівся з Цубом біля хутора Ракова Січ Коровинської сільради Недригайлівського району і з того часу регулярно повідомляв своїх господарів про чисельність, місце перебування  та плани партизанів.        В ніч з 12 на 13 грудня 1944 року повстанці ще розповсюджували листівки УПА в Погожій Криниці, Вовківцях і Коровинцях, не знаючи про те, що кожен їхній крок уже контролюється ворожою агентурою. Коли “Гром”, повідомив про заплановані замахи на місцевих партійних керівників – було здійснено операцію відділу ББ зі знищення боївки Цуба. 19 грудня 1944 року під час  бою в х. Широкий Яр Роменського району командир  загинув, учасники були схоплені 4. В штабі повстанців була захоплена зброя та 60 листівок Головного Командування Української Повстанської Армії. Захоплених в полон повстанців та кількох співчуваючих жителів засудили до різних термінів ув'язнення.

З повідомлень Сумського обласного управління НКВС видно, що на боротьбу з українськими повстанськими групами були кинуті значні сили каральних органів і партійного активу. Так, тільки в травні 1944 року було проведено 60 суцільних прочісувань в населених пунктах та 6 лісових масивах площею в 58 км.2, завербовано 677 агентів серед місцевого населення, у червні того ж року було організовано для тієї ж мети 18 оперативних бойових груп з числа комуністів, комсомольців, та колишніх радянських партизанів 5. В доповідній записці на ім`я наркома Внутрішніх Справ УРСР Рясного за жовтень 1944 року говорилося про те, що: “вся агентурна сітка, як по відділу ББ, так і по районах області була виключно скерована на викриття контрреволюційного націоналістичного підпілля ”.

З текстів друкованих листівок видно, що вони були, певною мірою, адаптовані до умов Східної України, враховували соціально-економічні прагнення людей та апелювали до почуттів українців-червоноармійців (як тих, які перебували в діючій армії, так і демобілізованих). Деякі з них були надруковані російською мовою, що теж свідчило про намагання командування УПА поширити свій вплив і серед російськомовних українців та інших народів, які симпатизували нашій визвольній боротьбі. Одна з листівок надрукована від імені Народно-Визвольної Революційної Організації. Як відомо - ідею створення її (і навіть перейменування ОУН в НВРО) подавав Василь Кук - один з керівників збройної й підпільної боротьби ОУН-УПА. Але підтримки і розвитку цієї теми серед соратників він не здобув. Також у текстах привертає увагу як спроба пояснення причин ІІ Світової війни, так і аналізу міжнародного становища на 1944 рік. Причому, вживаються такі звичні для колишнього "підрадянського" українця терміни, як: "трудящі", "капіталісти", "лондонські покровителі" тощо. Та й персоніфікація імперського зла на одній особі Сталіна й "кремлівської кліки" може розглядатися як тактична спроба пропагандистів УПА уникати "гострих кутів", які б неодмінно виникали при глибшому аналізі імперської сутності Росії та виясненню причин такої масової підтримки в ній деспотичної влади. Якщо говорити про історичні аналогії, то Сталін 1944 року в цих листівках дуже вже схожий на Путіна 2014-2021 років.

         Таким чином, виявлені в архіві УСБУ України в Сумській області документи, свідчать не тільки про діяльність повстанських боївок на Сумщині в кінці війни, а й про значну підтримку їх боротьби серед українського населення. Остання криївка на Сумщині, закладена підпільниками ОУН була розкрита радянськими карателями в с. Козацьке Конотопського району аж у 1950 році. А пам'ять, про визвольну боротьбу, яка ні на Сумщині ні в Україні в цілому ніколи не припинялася, виховувала і виховує нові покоління патріотів.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________

* Термін «пропагандивна діяльність» означає скоріше контрпропаганду поширенню ворожої інформації та донесення до широких верств населення мети боротьби Українського визвольного руху. Він не має такого негативного відтінку, як, напр., в сучасній англійській мові. Але цю обставину доцільно враховувати в англомовних перекладах.

 1. Бутко С. Національно-визвольна боротьба на Чернігівщині у 1941-1945 рр. // Сіверянський літопис. – 1995. – вересень-жовтень. – С. 10.

2 . Архів УМВС в Сумській області. Доповідні записки за 1944 рік. - Спр.3. - Арк.123 зв.

3. Там само. – Арк.204.

4 . Там само. – Арк.201 зв.

5. Там само. – Арк.86 зв.

ДОКУМЕНТИ

           № 1

Листівка ОУН, яку розповсюджувала боївка Миколи Цуба

на Роменщині і Недригайлівщині*

 

Січень 1944 року

 

ЗА САМОСТІЙНУ СОБОРНУ                                ВОЛЯ НАРОДАМ!

УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ                                       ВОЛЯ ЛЮДИНІ!

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!

Друга світова війна, розпочата німецьким і російським імперіялістами, вступила в критичну фазу. На східному і західному фронтах йдуть останнім часом воєнні дії, що дають початок великим політичним перемінам.

Безперервні бої на східному фронті в 1941- 42 р. довели до повного фізичного виснаження обидві воюючі армії. Коли ж аліянти заатакували німців в Африці – Німеччина опинилася в безвихідному положенні. Не маючи вільних резервів, забрало німецьке командування частину своїх військ зі західного фронту і перекинуло їх в Африку, південну Францію, Італію і Балкани. Скориставшись тим моментом Червона Армія і пересунула німців на Захід. Дальший наступ аліянтів на Сицилію та італійський материк ставить Німеччину в щораз то тяжче положення і веде її до неминучої військової катастрофи. Стан цей створює нові корисні умовини для військових дій Червоної Армії. Дальше її просування на захід, це, не воєнні успіхи Кремля а невідхильний результат розвалу Німеччини прискорений наступом аліянтів.

При всіх військових труднощах, б`ють імперіялістів також труднощі політичні. Війна загострила суперечності в середині імперій і веде їх до неминучого розвалу.

По цілій Європі йде могутня хвиля національних повстань проти німецьких гнобителів Славетна вісь Берлін – Рим не витримала життєвої проби, вчорашні союзники – італійці – виступили проти Німеччини. В повній самоті під ударом аліянтів і поневолених народів Європи, наближається ворог людства, гітлерівська Німеччина, до неминучої катастрофи.

Та в той же самий час прагнуть поневолити народи Європи й цілого світу „вожді” СРСР. Запаморочені „успіхами”, не рахуються вони з фактами, що народи Європи палають ненавистю як до німецького так і до російського імперіялізму. Ці народи своє добуте визволення не проміняють на нову тюрму народів – СРСР.

Більшовицька імперіялістична кліка, маючи фальшиве уявлення про власну силу, не свідома того, що наслідком власної політики опинилась в ролі другорядного чинника і не має сьогодні жадного впливу на хід світових подій. Боючись власного обдуреного, ограбленого і стероризованого громадянства шукають більшовики підтримки в союзах з капіталістичними імперіялістами.

Ганебним союзом в 1939 р. московські імперіялісти підкріпили гітлерівську Німеччину хлібом та всякою сировиною і таким чином полекшили їм похід проти народів Західної Європи та проти народів СРСР. Після збройного конфлікту з вчорашнім союзником Гітлером – більшовики пішли жебрати допомоги в аліянтів. Сьогодні продовжують вони криваву різню як другорядна підсобна сила у воєнній стратегії аліянтів. Неминучий розвал Німеччини приспішує також кінець муринської ролі СРСР, який служить аліянтам.

Відчуваючи свій близький кінець, кремлівські можновладці загострили протинародну політику насильства і терору. Поголовно мобілізоване населення чоловічого роду, без вишколу і зброї, більшовики кидають під німецькі кулемети, на певну загибіль. Знищуючи активні елементи народу, думають більшовики врятувати свою шкуру перед народним гнівом.

Та насильством і терором не вдасться втримати  того, що приречене на неминучий розвал.

На зміну безглуздій імперіялістичній війні йде революція поневолених народів Європи й Азії. Вона розвалить тюрми народів – гітлерівську „Нову Європу” та більшовицький СРСР і змете з тронів імперіялістичних паліїв війни і катів народів.

Громадяни України! Вже 14 років Організація Українських Націоналістів веде нещадну боротьбу з усіма окупантами України за визволення українського народу. ОУН відстоює право всіх народів на їх повний і вільний розвиток у своїх самостійних державах. У боротьбі за мир і новий лад у світі йде ОУН у спільному фронті з поневоленими народами Європи й Азії.

Для оборони українського народу перед терором окупантів, дала ОУН почин організації відділів Української Народної Самооборони та Української Повстанчої Армії. Повстанці ведуть героїчні бої з гітлерівськими грабіжниками і боронять майно та життя громадян України. В рядах УПА борються народи Азії та Європи у своїх національних відділах.

Більшовицьких окупантів, які повертаються в Україну, привітаємо так, як гостили і прощаємо німців! А червоних партизан уже б`ємо. На терор відповідаємо терором. Землі своєї не покинемо. Збройною силою будемо боронити народ і землю перед більшовицькими катами і грабіжниками.

Нашу боротьбу будемо продовжувати, поширювати і зміцнювати, поки не здобудемо Української Держави.

Громадяни! Перед новими подіями збережіть духовну рівновагу й дисципліну. Організовано захищайте себе перед грабіжництвом німців та більшовиків.

Ховайте і бережіть хліб, щоб не повторився 1933 рік.

Єднайтесь в організовані лави ОУН, вступайте в бойові лави УПА!

В єдності й організованості наша сила, в бойовій готовності й здібності – запорука нашої перемоги.

Здобувайте зброю і вчіться нею володіти!

Готуйтеся до Всенародної Революції, яка завершить нашу боротьбу і принесе остаточну перемогу!

Слава Україні! – Героям Слава!

Організація Українських Націоналістів

Постій, січень 1944 р

Архів УСБУ в Сумській області, спр. П-5988, т. 2, арк. 580 (пакет).

Оригінал. Машинопис.

_________________________________

*Вгорі від руки дописано: 57 штук – упорядн. 

01

01а

           2

Звернення Головного Командування УПА до воїнів Червоної Армії,

яке розповсюджувалось на території Сумської області

 

Січень 1944 року

 

За Самостоятельное Соборное                            С в о б о д а  н а р о д а м!

Украинское Государство!                                    С в о б о д а  ч е л о в е к у!

КРАСНОАРМЕЙЦЫ!

Уже четыре года свирепствует мировая война. Снесенные с лица земли десятки тысяч сел и городов, разрушенные целые края. Миллионы людей погибли в боях, миллионы стали на всю жизнь калеками.

Возникает вопрос – кто же начал эту страшную резню? Кому она нужна? В имя чего она продолжается?

Войну начали берлинская и московская клика. Гитлер и Сталин хотят господствовать над всем миром, хотят покорить себе все народы.

Берлинские и московские империалисты долго готовились к войне, долгими годами строили военную промышленность и за щет обнищания широких народных масс производили орудия убийства и уничтожения.

 Берлинские и московские империалисты заключили в 1939 году разбойничий союз и пошли рука-об-руку против народов Европы. Общими силами разбили они Польшу и поделились другими европейскими государствами. В согласии со Сталиным Гитлер пошел против народов Западной Европы и затопил в крови Бельгию, Голляндию, Норвегию, Францию. Подобно Гитлеру Сталин начал бандитское наступление на Финляндию. Нету в мире глупца, который поверил бы, что Финляндия могла чем-нибудь угрожать советскому Союзу.

За что же тогда погибли найлучшие дивизии красной армии среди финских снежных пустынь, за что разрушено мирное финское государство, уничтожено столько народа?

Заключая разбойничий союз с гитлеровцами, кремлевские империалисты обеспечили немецкую армию хлебом, углем, нефтью и другим сырьем. Они, таким образом, помогли победить народы Западной и Средней Европы.

В 1941 году кремлевские и берлинские союзники поссорились за раздел Балканов и взяли один другого за горло. Против народов СССР двинулась немецкая армия, обеспеченная хлебом, который кремлевские палачи вырвали изо рта своего народа. Боясь своего собственного порабощенного народа, чувствуя свое бессилие – пошли московские изверги просить помощи в алиантських капит[а]листов.

За алиантскую помощь кремлевские заправилы исполняют службу цепной собаки, продолжая дальше войну, как подсобная сила в алиантской стратегии.

По приказу лондонских покровителей кремлевские палачи мобилизовывают остатки населения и бросают их на гибель в немецкий огонь.

После победы над Германией роль кремлевских «вождей» в алиантской стратегии будет окончена, тогда будет решена их незавидная судьба.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ! Война вступает в критическую фазу. Подорванные военные силы, истощенные и уничтоженные тылы воюющих империй. Зашатались престолы палачей, трещат в своих основаниях тюрьмы народов – империи. Подходит долгожданное время народных революций.

Против гитлеровских и большевистских палачей и поджигателей войны поднеслась волна могучих народных восстаний. Порабощенные народы выступили единым фронтом, чтобы чтобы развалить немецкую тюрьму «Нову Европу» и большевистский СССР.

У великом революционном фронте идет украинский народ. Его борьбу организовывает и проводит Украинская Повстанческая Армия. В УПА ведут  борьбу национальные отряды порабощенных народов Азии и Европы за уничтожение немецкого и большевистского рабства, за новое справедливое устройство, за самостоятельные государства свободных народов.

УПА родилась и выросла в тяжелой борьбе с немецкими наездниками. Она защищала народ от террора и грабежа гитлеровских палачей, она будет продолжать свою священную борьбу против большевистских палачей.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ! Вы пролили много крови на военном фронте и своим героизмом и отвагой сократили издевательства немецких извергов над трудящимся народом. Разрешите ли вы себе, чтобы продолжали издеваться над этим же народом большевистские палачи? Разрешите ли вы, чтобы за вашей спиной продолжал свое дело палач – НКВД? Разве мало еще натерпелся народ немецких издевательств?

КРАСНОАРМЕЙЦЫ! Не идите против народа! Не выступайте против повстанческих отрядов. Не помогайте кремлевским тиранам подавливать революцию.

Соединяйтесь с народом, включайтесь в революцию. Совместным всенародным революционным взрывом разнесем тюрьму, сметем с лица земли народных палачей и поджигателей войны. Только революционным путем уничтожим империалистическую войну и построим новый порядок и надежный мир.

СМЕРТЬ ГИТЛЕРУ И СТАЛИНУ!

СМЕРТЬ ВОЕННЫМ ПОДЖИГАТЕЛЯМ

БЕРЛИНА  И МОСКВЫ!

ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ!

ПУСТЬ ЖИВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ УГНЕТЕННЫХ НАРОДОВ!

ПУСТЬ ЖИВУТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

          ВСЕХ НАРОДОВ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР И ДРУЖБА НАРОДОВ!

Главное Командование

Украинской Повстанческой Армии

Ставка январь 1944 г.

Архів УСБУ в Сумській області, спр. П-5988, т. 2, арк. 580 (пакет).

Оригінал. Машинопис.

02

02а

3

Звернення Головного Командування УПА до робітників і селян,

яке розповсюджувалось в Роменському і Недригайлівському районах 

 

1 липня 1944 року

Воля народам і людині!

ТРУДОВИЙ НАРОДЕ СССР!

Нас збирається обікрасти партійно-більшовицька банда сталінських вельмож.

В зв`язку з наближенням жнив вона вже виробила план здирання хліба в цьому році. Система грабежу хліба, згідно постанов ЦК ВКП(б), характеризується намаганням якнайшвидше зібрати врожай. В міру обмолоту зерно повинно негайно вивозитись до державних складів. Цей хліб Сталін хоче кинути на продовження ненависної війни. Нашою працею він думає платити Англії за подану „допомогу”. Крім цього випомпування хліба від населення Сталін має на меті шляхом виголодження працюючих мас зламати наростаючі з кожним днем революційні настрої гноблених народів.

Як ми повинні до цього поставитись?

Ми повинні оголосити безпощадну боротьбу імперіалістичній кліці більшовицьких вельмож. НІ ОДНОГО ЗЕРНА ХЛІБА ДЛЯ ПОТРЕБ ВІЙНИ! АНІ ОДНОГО ЗЕРНА ХЛІБА НА ВИПЛАТУ БОРГІВ КАПІТАЛІСТАМ! НІ ОДНОГО ЗЕРНА ХЛІБА БІЛЬШОВИЦЬКИМ ВЕЛЬМОЖАМ! ЗА ВІЛЬНЕ І ПОВНЕ КОРИСТУВАННЯ ПРОДУКТАМИ СВОЄЇ ПРАЦІ! ЗА ЕКОНОМІЧНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД КЛАСУ БІЛЬШОВИЦЬКИХ ВЕЛЬМОЖ! ЗА ПОЛІТИЧНУ СВОБОДУ ТРУДОВОГО НАСЕЛЕННЯ! Це є гасла, під якими повинна проходити наша боротьба на цьому відтинку. Доки сільсько-господарські продукти знаходяться на селі, доти вони знаходяться в руках працюючих. Як тільки їх вивезуть до державних складів, вони попадають в руки більшовицьких вельмож, які кинуть їх на продовження війни.

Нашим бойовим завданням в такій ситуації є не дати вивезти сільсько-господарських продуктів із села. Що ж для цього треба зробити?

Слабою стороною більшовиків є недостача транспортних засобів і приміщень для схову зерна. В це їх слабе місце ми і мусимо бити. Вистачить знищити дорешти засоби перевозу збіжжя до „заготпунктів”, і зерно не піде з села, а значить із рук працюючих; вистачить знищити приймальні пункти, і сільськогосподарські продукти лишаться в розпорядженні трудового населення, бо ворог не матиме, де їх сховати.

Тому нищити все, що служить ворогові для ограблення мас, продуктів нашої праці. Нищити машини і вози, призначені для вивозу збіжжя з села. Нищити пальні й мастивні матеріяли, що служать для цієї цілі. Пошкоджувати дороги, якими перевозять грабоване добро. Нищити магазини, „заготпункти” і елеватори.

РОБІТНИКИ РЕМОНТНИХ МАЙСТЕРЕНЬ! Саботуйте ремонт розбитих машин. Нищіть все, що служить для наладнання транспорту і відбудови та устаткування зернових складів. Однак, мало лише не допустити до вивозу сільсько-господарських продуктів із села. Це не означає, що продуктами зможуть користуватися працюючі села і міста. Треба продукти вирвати з рук наглядачів і холуїв більшовицьких вельмож та поділити їх поміж трудовим населенням села і міста. Тому мусить перейти організоване перебрання продуктів у свої руки. Брати треба під час збору і магазинування. Брати снопами із скирт, брати з токів під час молотьби і віяння, брати з магазинів. Для успішного виконання цього завдання потрібно провести рішучу боротьбу з різними запроданцями більшовицьких вельмож, які виконуватимуть роль наглядачів при роботі. Керівництво роботою при зборі сільськогосподарських продуктів, керівництво управою колгоспу, сільрадою, повинно повністю перейти в руки довірених людей трудового народу. Масовою пропагандою треба вияснити керівникам їх обов`язок працювати з народом і для народу. Тих же, які окажуться сексотами, треба змусити до співпраці або знищити.

Беручи в свої руки харчеві запаси країни, працюючі мусять перебрати і справу прохарчування народу. Тут передусім висувається справа доставки продуктів до міста. Доставка мусить відбуватися на підставі вільної торгівлі. Це усуне посередництво вельмож і знизить ціни на сільськогосподарські продукти в місто, дасть можливість придбати ці продукти в необмеженій кількості, усуне ненависну систему голодного пайка. Крім того вона усуне економічну і політичну залежність працюючих  як села, так і міста від більшовицьких вельмож. Користуючись наявністю міського населення в селі під час збору врожаю, налагоджуйте відразу тісний зв`язок між трудовим населенням села і міста. Спільно переводьмо розподіл продуктів, укладаймо плани виміни продуктів міста і села. Визначаймо методи боротьби за продукт своєї праці у всіх галузях народного господарства.

ТРУДЯЩІ МІСТ[А] Й СЕЛА! Організовано знищуйте все, що служить для пограбування продуктів Вашої праці. Спільна боротьба і солідарність в ній працюючих села і міста не дасть ворогові можливості ограбити нашого дорібку і кинути його на продовження ненависної імперіялістичної бойні, на поневолення і знищення трудової людності. Спільними силами села і міста, силами всього трудового народу, зруйнуємо диктатуру панівного класу сталінських вельможі створимо умови для повного соціяльного і національного звільнення народів СССР. Усунувши від керівництва державою панівну верхівку більшовицьких паразитів припинемо безглузду імперіалістичну бойню народів, спрямовану на дальніший захват чужих земель, створимо міцні підвалини для перебудови СССР на основі дійсної демократії, на основі дружної співпраці рівноправних вільних народів у незалежних національних державах.

НІ ЗЕРНА ІМПЕРІЯЛІСТАМ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ!

ЗА ПОВНЕ ВОЛОДІННЯ ПРОДУКТАМИ СВОЄЇ ПРАЦІ!

ГЕТЬ ДИКТАТУРУ І ТЕРОР СТАЛІНСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКИХ ВЕЛЬМОЖ!

ЗА СОЦІЯЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ! ЗА ПОЛІТИЧНУ ВОЛЮ ПРАЦЮЮЧИХ!

ВСЯ ВЛАДА НАРОДОВІ!

ГЕТЬ ВІЙНУ!

ХАЙ ЖИВЕ ДРУЖБА НАРОДІВ!

ХАЙ ЖИВУТЬ НЕЗАЛЕЖНІ НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ!

Постій. 1 липня 1944 р.                ГОЛОВНЕ КОМАНДУВАННЯ

                                                       УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНЧОЇ АРМІЇ

Архів УСБУ в Сумській області, спр. П-5988, т. 2, арк. 580 (пакет).

Оригінал. Машинопис.

03

03а

  4

Листівка, яку розповсюджувала боївки УПА 

під керівництвом Миколи Цуба

 

Вересень 1944 року

 

Революционеры! Создавайте революционные кружки на шахтах, фабриках, заводах, в колхозах, армии, администрации, партии и комсомоле!

Объединяйтесь в борьбе против угнетательского сталинского режима, против реакции!

   СЕНТЯБРЬ 1944 г.

Народно-Освободительная

Революционная Организация

11

Архів УСБУ в Сумській області, спр. П-5988, т. 2, арк. 580 (пакет).

Оригінал. Машинопис.

04

  № 5

Рукопис гімну ОУН (Марш Українських націоналістів), вилучений під час ліквідації боївки  

під керівництвом Миколи Цуба

 

4 жовтня 1944 року

   Зродились ми великої години,

   З пожеж війни і з полум'я огнів

   Плекав нас біль по втраті України,

   Кормив нас гнет і гнів на ворогів

   І ось ідем у бою життьовому,

   Міцні, тверді, незламні мов граніт -

   Бо плач не дав свободи ще нікому,

   А хто борець, - той здобуває світ.

   Не хочемо ні слави ні заплати

   Заплатою - нам радість в боротьбі:

   Солодше нам у бою умірати

   Ніж в темним* в путах, мов німі раби

   Велику правду, для всіх єдину

   Наш гордий клич, народові несе

   Батьківщині будь вірний до загину

   Нам Україна вище понад усе

   Доволі нам руїни і незгоди

   Не сміє брат на брата йти у бій

   Під сине-жовтим прапором свободи

   З`єднаєм весь великий нарід свій.

   Веде нас в бій борців упавших слава

   Для нас найвищий закон - це наказ

   Соборна Українськая Держава -

   Міцна, Одна, від Тиси по Кавказ.

  1. 4. 10. 44 року.

 

Архів УСБУ в Сумській області, спр. П-5988, т. 2, арк. 580 (пакет).

Оригінал. Рукопис.

__________________________________________

*Тут і далі текст дещо відрізняється від загальновідомого тексту Олеся Бабія – упорядн.

05

           6

Вірш невідомого автора, вилучений при ліквідації боївки М.Цуба

 

7 грудня 1944 року

 

Базар*

Як олень той, загнатий у болото

Зацькований собаками в лісах

Борониться ватага тут піхоти

Киннота йде за нами по слідах

Впаде з утоми військо на дорозі

Не в силах кріса вдержати в руках

А босі ноги пухнуть у знемозі

Кривавлять рани у драних онучках

А бій кипів останнє, може з бою

За полком, полк ворожих суне сил

І хтось гукнув, у нас нема набоїв

Полум`я стихло, упав останній стріл

Загнали їх, забрали від них зброю

Вірних синів, святої боротьби

І впав наказ, щоб власною рукою

Копали тут самі собі гроби

Потомлені, знеможені, побиті

Копали враз могили на полях

Під окликом і гнів несамовитий

Московських банд, що стали у рядах

Готовая могила всім єдина

Промовив хтось, а відповідь дав кат

Ось вам вільна Соборна Україна

Для вас нема ні ласки ні пощад

А хтось із вас зложив таку присягу

Що буде він повік служить Москві

І відричеться нині свого стягу

То буде він щасливий і живий

В холодну днину, серед снігу й мряки

Над свіжим гробом, що на них чекав

Стояло триста шістдесят юнаків

Ніхто не зрадив, ласки не благав

Упав наказ, клекочуть скоростріли

І стелиться юнацтво, як трава

І труп за трупом пада до могили

А скоростріл, клекоче не вгава

Летіли зойки з незасипаної ями

Летіли зойки ранених на зов

І хтось грозив кровавими устами

Ми нині гинем, завтра кров за кров

Хтось вечором засипував могилу

І чув як в ній один стрілець вмірав

І говорив до другого насилу

Ми смерть народу, смертию здолав

Пливуть пісні від роду і до роду

Розносить славу новий наш Кобзар

І оживає в пам`яті народу

Скривавлений не пімщений Базар

  1. 7. 12. 44 року.

Архів УСБУ в Сумській області, спр. П-5988, т. 2, арк. 580 (пакет).

Оригінал. Рукопис.

__________________________________________

* Вірш присвячений козакам Армії УНР – учасникам ІІ Зимового походу, які загинули під м. Базар 21 листопада 1921 р. – упорядн.

06

06а

Джерело: Геннадій Іванущенко. Пропагандивна діяльність боївки Миколи Цуба. Шість документів ОУН-УПА з архівного підрозділу УСБУ в Сумській лбласті. Сумський краєзнавчий збірник / упорядн. О.М. Корнієнко, В.О. Артюх. - Суми: видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2016. - С.343-361.

Новини

Тростянчанка Вікторія Іванова посмертно нагороджена орденом «За мужність»

25-11-2022

Вікторія Іванова працювала у квітковому магазині. Після повномасштабного вторгнення, коли російські війська окупували місто Тростянець, вона стала коригувальницею вогню для...

"Топоніміка міста має стати нашою": сумський художник створив цвинтар російських вулиць

12-11-2022

Сумський художник створив цвинтар російських вулиць і оголосив себе його директором. Так чоловік хоче привернути увагу громадськості до затягування міською...

СБУ знешкодила ворожу ДРГ на Сумщині

09-11-2022

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу фсб в результаті...

Пам'яті Андрія Коваленка

04-11-2022

Шановні тростянчани, доводимо до вашого відома, що завтра, 5 листопада, у Тростянці, на цвинтарі по вул. Луніна о 14-00 відбудеться...

Курок Олександр, Гриценко Андрій. Глухівський національний педагогічний університет - найстаріший заклад вищої педагогічної освіти України

25-10-2022

Сьогодні, 25 жовтня, найстаріший педагогічний виш України, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, святкує 148   рік свого народження! Вітаємо!

На фронті загинув історик В'ячеслав Зайцев

06-10-2022

На фронті загинув Вʼячеслав Зайцев – "запорізький кіборг", історик, завідувач інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника "Хортиця", депутат Запорізької міськради останніх двох...