П'ятниця, 11 травня 2018 09:55

Слобожанщина в 1917 - 1921 рр.: вимір революції [Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції]

Редкол.: Ю.О. Нікітін (голова), Д. В. Кудінов, В.П. Капелюшний, С.І. Дегтярьов
Слобожанщина в 1917 - 1921 рр.: вимір революції [Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції]

Збірник містить тези, статті та доповіді учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції». Розрахований на викладачів вищих та середніх навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться історією України.

 

 

Зміст

ОРГКОМІТЕТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Капелюшний В. П. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКРУЧЕНЬ ТА ІНСИНУАЦІЙ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБИ В НОВІТНІХ ПУБЛІКАЦІЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.

Дегтярьов С. І. ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Щербатюк В. М. СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ЗА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Нікітін Ю. О. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ НА СУМЩИНІ У 1917 – 1919 рр.

Іванущенко Г. М. АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО УТОЧНЕННЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр. НА СУМЩИНІ ТА БІОГРАФІЙ ЇЇ УЧАСНИКІВ

Захарчук А. С. ВІТЧИЗНЯНЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Житков О. А. РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. В СУЧАСНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Кудінов Д. В. БІЙ ЗА МІСТО СУМИ В СІЧНІ 1919 РОКУ

 

СЕКЦІЯ 1

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ У 1917–1921 рр.

 

Артюх В. О. МИНУЛЕ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Власенко В. М. УРОДЖЕНЦІ СУМЩИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЖУРНАЛУ «ГУРТУЙМОСЯ»)

Цибка В. І., Зякун О. С. АВТОБІОГРАФІЇ, АНКЕТИ ТА ІНШІ ОСОБОВІ ДОКУМЕНТИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ РАДЯНСЬКИХ УСТАНОВ 1920-1930 рр. ЯК ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. НА ТЕРЕНАХ СУМЩИНИ

Опанащук П. В. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЙНОГО КОЛЕКТИВУ ГАЗЕТИ «НОВА РАДА» (1917-1919 рр.)

Нітченко А. Г. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ У ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ (1917 р.): ПРОБЛЕМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ

Каплієнко В. С. ПАПЕРОВІ БАНКНОТИ РІЗНИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРІЇ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ В 1917-1918 рр.

Драновська С. В. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 рр. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПЕРСОНАЛІЙ ШКІЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Гончаренко Л. Л. ПОЗИЦІЯ ФРАНЦІЇ В ПИТАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Гончаренко А. В. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ США У 1918–1921 рр.

 

СЕКЦІЯ 2

ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ І УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ НА ТЕРЕНАХ СЛОБОЖАНЩИНИ; ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ: РЕФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ; ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ НА СЛОБОЖАНЩИНІ; РАДЯНІЗАЦІЯ КРАЮ: УЧАСТЬ СЛОБОЖАН У БУДОВІ НОВОГО СУСПІЛЬСТВА

 

Корогод Г. І. НАМАГАННЯ СЕЛЯН СУМСЬКОГО ПОВІТУ РОЗВ’ЯЗАТИ ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ У 1917-1918 рр.

Магась В. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ МОЛОДШИХ ВИКЛАДАЧІВ ВСЕРОСІЙСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО СОЮЗУ В ХАРКОВІ В 1905 р.

Клочко М. О. УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ РУХ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ У 1917–1921 рр.

Зякун А. І. ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В УКРАЇНІ У 1919 р.

Букіна І. В. СТВОРЕННЯ ХАРКІВСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ КОМІТЕТІВ (БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ 1917 р.)

Дьякова Е. В. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ТОПОНИМИКЕ ХАРЬКОВА

Казаков М. В. «ВОЛОНТЕРСЬКА» ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Рябов О. А. ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО – ФОРМА САМООРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЯНСТВА В УКРАЇНСЬКУ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНУ РЕВОЛЮЦІЮ 1917 – 1921 років

 

СЕКЦІЯ 3

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ, НАУКИ, ОСВІТИ РЕГІОНУ ТА ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СЛОБОЖАН НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ

 

Михайличенко М. А. «ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ВОЛЮ»: ВИСТАВКА У СУМСЬКОМУ НАУ

Пшеничний Т. Ю. СЛОБОЖАНЩИНА В ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 1918 р.

Ігошина Т. О. ДЖЕРЕЛА З ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ВЧИТЕЛЬСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1917 – 1921 рр.

Сидоренко Н. В. ВІРМЕНСЬКІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ М. ХАРКОВА У 1920-х рр.

Багмет Л. А. ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ МОНУМЕНТ КОБЗАРЮ

Єпик Л. І. МОВНИЙ АСПЕКТ У РЕОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СУМЩИНИ (1919-1921 рр.)

Клочко О. М. ДО ПИТАННЯ УКРАЇНІЗАЦІЇ ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЙ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ В 1917-1919 рр.

Оліцький В. О. ПЕРШИЙ ПЕРІОД КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА НА СУМЩИНІ: МАСШТАБИ ТА НАСЛІДКИ

Ніколаєнко С. П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ДЕРЖАВНИХ КРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЇВ СУМЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ.

Ареф’єва Г. В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В 1917–1921 рр. СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШОГО СУМСЬКОГО МУЗЕЮ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ МУЗЕЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

 

Новини

Презентація збірника "Товариство "Просвіта" на Сумщині" в Недригайлові

23-05-2023

19 травня у приміщенні Недригайлівського краєзнавчого музею відбулася презентація збірника документів «Товариство «Просвіта» на Сумщині: у 2 тт.», який упорядкували...

Презентація нової збірки поетеси Людмили Ромен "ОБрази, обРАзи, обраЗИ"

22-05-2023

В Сумській міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 10 травня відбулася презентація нової унікальної збірки віршів — оригінальних тавтограм української поетеси...

Гостя з Австралії розповіла студентам про українського вояка армії УНР

16-05-2023

9 травня в ННІ історії, права та міжнародних відносин відбулася гостьова лекція віцепрезидентки Світового конгресу українців у Південній півкулі, меценатки...

Пішов з життя історик Сергій Білокінь

15-04-2023

Не стало доктора історичних наук Сергія Івановича Білоконя (1948-2023).

Відзнака командира 15-го окремого Сумського батальйону

02-04-2023

Пишаюся, що долучився до створення відзнаки командира 15-го окремого Сумського батальйону! Принаймні, нашим козакам, що тримали кордони Сумщини впродовж тривалого...

"Це те, що сьогодні ми називаємо архівною революцією". У Сумах презентували книгу документів з історії України

29-03-2023

Дипломатичні документи та листування між Козацькою державою та Шведською імперією 17-18 століть: у Сумах презентували книгу "Скарби шведських архівів. Документи...