Неділя, 08 листопада 2020 20:02

Книги РАЦС про смерть в 1932-1933 рр. Сумська область (повна електронна база даних) / The Registers of Civil Status Records for 1932-1933, Sumy region (a complete electronic database)

Книги РАЦС про смерть в 1932-1933 рр. Сумська область (повна електронна база даних) / The Registers of Civil Status Records for 1932-1933, Sumy region (a complete electronic database)

75 років книги Реєстрації Актів Цивільного Стану (РАЦС) за 1932-1933 роки, які є основним документальним джерелом з вивчення кількісних показників Голодомору, знаходились на зберіганні в підрозділах Міністерства юстиції України. Восени 2007 року до Державного архіву Сумської області (ДАСО) було передано 715 одиниць зберігання, приблизно третина з яких містить записи про смерть – всього 57 000 актових записів. Тоді ж усі вони були оцифровані, а нині ми їх представляємо широкому загалу. Електронні копії книг перетворені в PDF-файли зменшеного формату, що полегшує роботу з ними. Поданий тут опис відтворює адміністративно-територіальний поділ області станом на 2007 р. Назви населених пунктів обладнані гіперпосиланнями на копії відповідних книг, а колонка праворуч з крайніми датами допоможе швидше зорієнтуватися при пошуку.

Сподіваємося, що це розширить коло науковців-істориків, які вивчають геноцид українського народу. Для родичів загиблих такий ресурс буде засобом пошуку й повернення пам`яті про близьких людей.

[Eng.] For 75 years the Registers of Civil Status Records for 1932-1933, the primary source of evidence for researching quantitative indicators of Holodomor, were stored at the Ministry of Justice of Ukraine.

In the Autumn of 2007, the State Archive of Sumy region (DASO) received 715 cases, approximately a third of which contain death records – altogether 57 000 registered records. At that point, all records were digitized, and today, we are presenting them to the general public. Electronic copies of the registers have been transformed and reduced to PDF files, which facilitates working with them. The description presented here, portrays a territorial-administrative division of the region, as of 2007. The names of settlements are full of hyperlinks to copies of relevant books, and in the right hand column, the most specific dates, which will speed up locating data during searches.

We trust this will broaden the circle of academics-historians researching the genocide of the Ukrainian nation. For the family of the deceased, such a resource will be a means of searching and remembering close relatives.

Фонд

Fond

 

Опис

Description

Од.зб.

Case

 

Населений пункт

Settlement

Крайні дати

Specific dates

Примітки

Notes

Білопільський район / Bilopillia district 

Р-7720

1

412

м.Білопілля; с.Проруб

27.05.1932-20.12.1932

 

Р-7720

1

413

с.Воронівка; с.Штанівка; с.Ганнівка Вирівська; с.Горобівка; с.Максимівщина; с.Гуринівка; с.Мороча

01.01.1932-11.12.1932

 

Р-7720

1

414

м.Ворожба; с.Климівка; с.Жовтневе (Миколаївка Вирівська) с.Бутовщина; с.Червоно Веселе

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

415

с.Іскрисківщина; с.Кисла Дубина; с.Новоіванівка; с.Кальченки с.Коршачина

02.01.1932-25.12.1932

 

Р-7720

1

416

с.Куянівка (Москаленки); с.Марківка; с.Нові Вирки (Старі Вирки); с.Бабаківка

07.01.1932-17.10.1932

 

Р-7720

1

417

с.Павлівка-І; с.Павлівка-ІІ; с.Дмитрівка

02.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

1

418

с.Річки

01.01.1932-30.06.1932

 

Р-7720

1

419

с.Річки

01.07.1932-27.12.1932

 

Р-7720

1

420

с.Рижівка; с.Будки; с.Сергіївка; с.Миколаївка Тернівська; с.Супрунівка; с.Біликівка; с.Ганнівка Тернівська; с.Терещенки

03.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

421

с.Тучне; с.Шкуратівка; с.Нагірнівка

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

422

с.Улянівка; с.Бобрик

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

1

435

с.Бобрик

02.01.1933-13.07.1933

 

Р-7720

1

436

с.Бобрик

14.07.1933-11.12.1933

 

Р-7720

1

437

м.Білопілля

05.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

1

438

м.Білопілля; с.Проруб

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

1

439

с.Верхосулка; с.Курасове

06.01.1933-26.08.1933

 Зі 168 записів про смерть вказані причини: 1 - "ревматизм", 1 - "запалення легень", 3 - "від старості". В решті випадків  - "невідомо", або причина не вказана.

Р-7720

1

440

с.Вири

01.01.1933-11.07.1933

 

Р-7720

1

441

с.Вири

12.07.1933-26.12.1933

 

Р-7720

1

442

смт.Ворожба; с.Климівка

26.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

1

443

с.Воронівка

16.01.1933-22.12.1933

 

Р-7720

1

444

с.Штанівка; с.Ганнівка Вирівська

02.01.1933-19.09.1933

 

Р-7720

1

445

с.Горобівка

03.01.1933-19.07.1933

 

Р-7720

1

446

с.Горобівка; с.Максимівщина

21.07.1933-23.08.1933

 

Р-7720

1

447

с.Мороча; с.Іскрисківщина; с.Кисла Дубина; с.Новоіванівка

19.01.1933-21.07.1933

 

Р-7720

1

448

с.Жовтневе (Миколаївка Вирівська); с.Бутовщина; с.Червоно Веселе

05.01.1933-16.11.1933

 

Р-7720

1

449

с.Кальченки; с.Коршачина

04.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

1

450

с.Куянівка (Москаленки)

05.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

1

451

с.Нові Вирки (Старі Вирки); с.Тучне*

05.01.1933-29.12.1933

*1 актовий запис по с.Тучне за 01.06.1933 поданий в кінці книги після завірочного аркуша.

Р-7720

1

452

с.Павлівка-1; с.Павлівка-2; с.Дмитрівка; с.Річки; с.Рижівка; с.Будки

20.01.1933-13.12.1933

 

Р-7720

1

453

с.Сергіївка; с.Миколаївка Тернівська

05.07.1933-30.12.1933

 

Р-7720

1

454

с.Супрунівка; с.Біликівка

21.02.1933-27.08.1933

 

Р-7720

1

455

с.Ганнівка Тернівська

06.01.1933-24.06.1933

 

Р-7720

1

456

с.Терещенки

18.01.1933-27.06.1933

 

Р-7720

1

457

с.Тучне

02.01.1933-09.05.1933

 

Р-7720

1

458

с.Тучне

10.05.1933-31.05.1933

 З 217 записів про смерть вказано причини: 1 - "українець" (арк.34), 1 - "запалення легень", 1 - "замерзлий", 1 - "дома", 3 - "виснаження", 4 - причину не вказано, 25 - "від старості" і 181 - "невідомо"

Р-7720

1

459

с.Тучне

25.05.1933-13.07.1933

 

Р-7720

1

460

с.Тучне

14.07.1933-19.09.1933

 

Р-7720

1

461

с.Улянівка

02.01.1933-30.06.1933

 

Р-7720

1

462

с.Улянівка

01.07.1933-25.12.1933

Зі 161 запису про смерть в жодному випадку не вказана причина

Р-7720

1

463

с.Шкуратівка; с.Нагірнівка

23.01.1933-24.12.1933

 

Р-7720

1

464

с.Рижівка

06.02.1933-06.03.1933

 

Буринський район  / Buryn district 

Р-7720

2

100

с.Глушець (Піски)

09.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

2

106

с.Сніжки

10.06.1933-05.07.1933

 З 25 записів про смерть за діагнозами: 1 - "дома", 2 - "від загального виснаження", 6 - "невідомо", 6 - не вказано, 10 - "старість"

Р-7720

2

107

с.Глушець (Піски)

26.05.1933-11.06.1933

 

Р-7720

2

108

с.Глушець (Піски)

16.01.1933-26.05.1933

 

Р-7720

2

109

с.Глушець (Піски)

11.06.1933-21.06.1933

 

Р-7720

2

110

с.Глушець (Піски)

21.06.1933-14.07.1933

 З 201 запису про смерть вказано причину: 1 - "покалічений конем", 1 - "туберкульоз легень", 2 - "коклюш", 14 - "запалення нирок", 4 - "запалення легень", 21 - "стареча неміч", 1 - "розширення легень", 10 - "кір", 4 - "міокардит", 2 - "грудна жаба", 1 - "загальна водянка", 1 - "емфізема", 1 - "черевний тиф", 3 - "кривавий понос", 4 - "скарлатина", 8 - "запалення брюшини", 1 - "фолікулярна жаба", 1 - "запалення кишківника", 1 - "запалення сечового міхура", 8 - "вада серця", 1 - "дифтерит", 2 - "апендицит", 2 - "атеросклероз" і 104 - "ББО" (Безбілковий набряк).

Р-7720

2

111

с.Глушець (Піски)

14.07.1933-01.08.1933

 

Р-7720

2

112

с.Глушець (Піски)

01.08.1933-25.08.1933

 

Р-7720

2

112а

с.Глушець (Піски)

05.07.1933-13.07.1933

 

Великописарівський район / Velyka Pysarivka district 

Р-7720

3

167

с.Братениця; с.Вільне; с.Їздецьке; с.Кириківка

20.03.1932-04.10.1932

 

Р-7720

3

168

с.Березівка; с.Лукашівка; с.Олександрівка; с.Попівка; с.Солдатське; с.Стара Рябина; с.Яблучне

17.01.1932-26.06.1932

 

Р-7720

3

176

с.Вище Веселе; с.Вільне; с.Їздецьке; с.Станине; с.Братениця; с.Олександрівка; с.Стара Рябина

22.06.1933-20.12.1933

 

м.Глухів / Hlukhiv

Р-7720

20

11

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

08.01.1932-30.04.1932

 

Р-7720

20

12

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

02.05.1932-31.12.1932

 

Р-7720

20

13

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

01.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

20

14

м.Глухів, в т.ч. с.Сліпород

01.07.1933-05.12.1933

 

Глухівський район / Hlukhiv district 

Р-7720

4

77

с.Баничі; с.Будище; с.Вікторове; с.Вільна Слобода; с.Землянка; с.Ковеньки

01.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

4

78

с.Клочківка; с.Кучерівка; с.Некрасове; с.Обложки; с.Сваркове

01.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

4

79

с.Сопич; с.Уздиця; с.Черневе; с.Щерби; с.Яструбщина

01.01.1932-12.1932

 

Р-7720

4

82

с.Баничі; с.Будище; с.Вікторове; с.Вільна Слобода; с.Годунівка; с.Гудове; с.Землянка

03.01.1933-20.12.1933

 

Р-7720

4

83

с.Катеринівка; с.Клочківка; с.Ковеньки; с.Кучерівка;

01.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

4

84

с.Некрасове; с.Обложки; с.Сваркове; с.Слоут

02.01.1933-21.12.1933

 

Р-7720

4

85

с.Сопич

31.12.1932-31.12.1933

 

Р-7720

4

86

с.Уздиця; с.Фрейгольтове (Привілля); с.Черневе; с.Чорториги (Шевченкове); с.Есмань; с.Яструбщина

07.01.1933-21.12.1933

 

м.Конотоп / Konotop

Р-7720

21

112

м.Конотоп

01.01.1932-30.06.1932

 

Р-7720

21

113

м.Конотоп

01.07.1932-29.09.1932

 

Р-7720

21

114

м.Конотоп

03.10.1932-31.12.1932

 

Р-7720

21

115

с.Підлипне*

04.01.1932-31.12.1932

*с.Підлипне Конотопського району

Р-7720

21

125

м.Конотоп

01.01.1933-01.04.1933

 

Р-7720

21

126

м.Конотоп

01.04.1933-25.05.1933

 

Р-7720

21

127

м.Конотоп

26.05.1933-30.06.1933

 

Р-7720

21

128

м.Конотоп

01.07.1933-29.07.1933

 

Р-7720

21

129

м.Конотоп

29.07.1933-15.08.1933

 

Р-7720

21

130

м.Конотоп

15.08.1933-10.09.1933

 

Р-7720

21

131

м.Конотоп

11.09.1933-15.10.1933

 

Р-7720

21

132

м.Конотоп

16.10.1933-31.12.1933

 

Р-7720

21

133

с.Підлипне*

10.01.1933-24.12.1933

*с.Підлипне Конотопського району

Конотопський район* / Konotop district 

*Книги РАЦС по с.Підлипне Конотопського району за 04.01.1932-31.12.1932 та за 10.01.1933-24.12.1933 знаходяться в описі по м.Конотоп (Ф.Р.7720, оп.21, спр.115; 133)

Р-7720

5

307

с.Бережне; с.Дубов’язівка

12.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

5

308

с.Бондарі; с.Великий Самбір; с.Грузьке

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

309

с.Бочечки; с.Вирівка

07.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

5

310

с.Дубинка; с.Крупське с.Кузьки; с.Мельня; с.Новомутин; с.Озаричі; с.Фесівка; с.Чорноплатове с.Шаповалівка

01.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

5

311

с.Жовтневе; с.Жолдаки; с.Землянка; с.Малий Самбір; с.Михайло Ганнівка

10.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

312

с.Козацьке

02.01.1932-24.12.1932

 

Р-7720

5

313

с.Попівка

04.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

314

с.Рокитне; с.Сарнавщина; с.Совинка

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

5

315

с.Сім’янівка; с.Тернівка; с.Хижки; с.Шевченкове

02.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

5

328

с.Бережне; с.Вирівка; с.Дубов’язівка

03.01.1933-23.12.1933

Арк.16 позначений датою 10.12.1932

Р-7720

5

329

с.Бондарі; с.Грузьке

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

330

с.Бочечки

02.01.1933-26.12.1933

 

Р-7720

5

331

с.Великий Самбір

05.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

332

с.Дубинка; с.Дубов’язівка; с.Жолдаки; с.Крупське; с.Кузьки; с.Михайло Ганнівка

05.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

333

с.Жовтневе; с.Землянка

04.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

5

334

с.Козацьке

09.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

335

с.Кошари

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

336

с.Малий Самбір; с.Мельня

07.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

337

с.Озаричі; с.Фесівка; с.Чорноплатів; с.Шаповалівка; с.Юрівка

07.01.1933-27.12.1933

 

Р-7720

5

338

с.Попівка

05.01.1933-13.07.1933

 

Р-7720

5

339

с.Попівка

14.07.1933-30.12.1933

 

Р-7720

5

340

с.Рокитне; с.Салтикове; с.Сім’янівка; с.Совинка

01.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

5

341

с.Сарнавщина; с.Хижки

19.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

5

342

с.Соснівка; с.Тернівка; с.Шевченкове

21.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

5

343

с.Андріївка; с.Бондарі; с.Великий Самбір; с.В’язове; с.Грузьке; с.Дубов’язівка; с.Дубинка; с.Землянка; с.Козацьке; с.Крупське; с.Михайло Ганнівка; с.Мельня; с.Новомутин; с.Попівка

01.01.1933-28.02.1933

В цій книзі зібрані актові записи про смерть дітей з різних сіл Конотопського району

Краснопільський район / Krasnopillia district 

Р-7720

6

327

с.Новодмитрівка; с.Угроїди; с.Великий Бобрик; с.Пушкарне; с.Мезенівка; с.Мала Рибиця

01.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

6

328

с.Миропілля; с.Студенок; с.Рясне; с.Олександрівка; с.Самотоївка; с.Глибне; с.Славгород; с.Верхня Пожня; с.Чернеччина

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

6

329

с.Ясенок

15.01.1932-30.01.1933

В актових записах вказано роки народження померлих

Р-7720

6

332

с.Самотоївка; с.Глибне

04.01.1933-09.12.1933

 

Р-7720

6

333

с.Великий Бобрик; с.Пушкарне; с.Славгоорд; с.Сінне; с.Мезенівка; с.Покровка; с.Тимоіївка

01.1933-01.11.1933

 

Р-7720

6

334

с.Краснопілля

22.05.1933-17.07.1933

 

Р-7720

6

335

с.Краснопілля

18.07.1933-31.12.1933

 

Р-7720

6

336

с.Новодмитрівка

05.01.1933-10.12.1933

 

Р-7720

6

337

с.Олександрівка; с.Рясне; с.Чернеччина

05.01.1933-11.11.1933

 

Р-7720

6

338

с.Славгород

01.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

6

339

с.Угроїди

02.01.1933-25.12.1933

 

Р-7720

6

340

с.Ясенок

06.02.1933-20.03.1933

 

Кролевецький район / Krolevets district 

Р-7720

7

71

с.Дубовичі; с.Ярославець

07.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

7

75

с.Дубовичі; с.Ярославець

10.01.1933-31.12.1933

 

м.Лебедин / Lebedyn

Р-7720

22

66

м.Лебедин

22.07.1933-16.08.1933

На одному аркуші по два актових записи

Р-7720

22

67

м.Лебедин

16.08.1933-30.10.1933

Кілька випадків смерті сімей. Напр.: Зінич Семен Іванович, 11 р. (13.07.1933) Зінич Марія Іванівна, 5 р. (20.07.1933), Зінич Олександра Іванівна, 4 р. (08.08.1933). У всіх трьох діагноз "від загального виснаження". (Арк.7;8;9)

Р-7720

22

68

м.Лебедин

03.11.1933-30.12.1933

 Зі 144 записів 70 позначено "невідомий" замість прізвища й поміткою "подобран и похоронен Лебединской поликлиникой". Всі актові записи на них заповнені 30.12.1933, хоча померли вони з 12 по 31 серпня 1933 р. З них 56 з діагнозом "безбілковий набряк", 14 - "без опису", або причина не вказана 

Лебединський район / Lebedyn district 

Р-7720

8

269

с.Бишкінь; с.Будилка

01.01.1932-28.11.1932

 

Р-7720

8

270

с.Боброве; с.Боровенька; с.Малий Бобрик

17.01.1932-04.06.1932

 

Р-7720

8

271

с.Василівка; с.Великий Вистороп; с.Малий Вистороп

10.01.1932-15.12.1932

 

Р-7720

8

272

с.Ворожба

28.04.1932-31.12.1932

 

Р-7720

8

273

с.Гарбузівка; с.Гудимівка

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

8

274

с.Кам’яне; с.Курган; с.Олександрівка

04.01.1932-26.10.1932

 

Р-7720

8

275

с.Межиріч

06.01.1932-29.10.1932

 

Р-7720

8

284

с.Бишкінь; с.Гудимівка

10.01.1933-27.03.1933

 

Р-7720

8

285

с.Великий Вистороп

12.01.1933-31.06.1933

 

Р-7720

8

286

с.Великий Вистороп

01.07.1933-27.12.1933

 

Р-7720

8

287

с.Ворожба

03.01.1933-07.06.1933

654 актові записи про смерть.

Р-7720

8

288

с.Гарбузівка

07.01.1933-13.08.1933

 

Р-7720

8

289

с.Гудимівка

28.03.1933-30.07.1933

 

Р-7720

8

290

с.Курган

15.01.1933-09.10.1933

 

Р-7720

8

291

с.Михайлівка

23.01.1933-01.07.1933

 

Р-7720

8

292

с.Михайлівка

01.07.1933-16.16.1933

 

Р-7720

8

293

с.Малий Бобрик

16.01.1933-16.06.1933

 

Р-7720

8

294

с.Малий Бобрик

16.06.1933-12.07.1933

 

Р-7720

8

295

с.Малий Бобрик

12.07.1933-21.12.1933

 

Р-7720

8

296

с.Олександрівка

27.01.1933-09.12.1933

 

Р-7720

8

297

с.Рябушки

03.01.1933-30.12.1933

 

Липоводолинський район / Lypova Dolyna district 

Р-7720

9

116

смт.Липова Долина; с.Байрак; с.Беєве; с.Берестівка; с.Калінінське (Суха Грунь); с.Капустинці; с.Кімличка; с.Колядинець; с.Лучка; с.Московське; с.Панасівка; с.Підставки; с.Подільки; с.Русанівка; с.Саї; с.Семенівка; с.Синівка; с.Яганівка; с.Яснопільщина

22.06.1932-26.12.1932

 

Р-7720

9

117

с.Лучка; с.Московське; с.Панасівка; с.Русанівка

04.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

9

118

с.Семенівка; с.Яганівка; с.Яловий Окіп; с.Яснопільщина

03.01.1932-23.12.1932

 

Р-7720

9

122

смт.Липова Долина; с.Байрак

01.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

9

123

с.Берестівка; с.Кімличка

03.01.1933-05.09.1933

 

Р-7720

9

124

с.Московське; с.Семенівка

04.01.1933-07.11.1933

 

Р-7720

9

125

с.Лучка

08.01.1933-18.06.1933

 

Р-7720

9

126

с.Лучка

18.06.1933-31.12.1933

 

Р-7720

9

127

с.Панасівка

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

9

128

с.Русанівка

01.01.1933-29.04.1933

 

Р-7720

9

129

с.Русанівка

01.05.1933-31.05.1933

 

Р-7720

9

130

с.Русанівка

05.06.1933-01.08.1933

 

Р-7720

9

131

с.Яганівка; с.Яловий Окіп

06.05.1933-04.11.1933

 

Р-7720

9

132

с.Яснопільщина

06.01.1933-27.11.1933

 

Недригайлівський район / Nedryhailiv district

Р-7720

10

254

с.Городище; с.Іваниця; с.Костянтинів; с.Курмани; смт.Недригайлів

08.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

10

255

с.Пушкарщина; смт.Терни

03.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

10

261

смт.Недригайлів

01.01.1933-13.07.1933

 З 574 записів про смерть 188, або 33% мають діагноз „від голоду”, 167 записів, або 30% - „виснаження” і 8 записів, або 1,4% - „від недоїдання”. Тобто 64,4% записів прямо вказують на голодну смерть. У графі про національність кожного стоїть „українець”, а за родом занять усі померлі, крім двох, – хлібороби

Р-7720

10

262

с.Вільшана; с.Городище; с.Зеленківка; с.Малі Будки; с.Костянтинів; с.Пушкарщина; смт.Терни; с.Хоружівка

01.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

10

263

с.Беседівка; с.Кулішівка

18.10.1933-28.12.1933

 

м.Охтирка / Okhtyrka

Р-7720

23

103

м.Охтирка

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

23

107

м.Охтирка

01.01.1933-29.11.1933

 

Охтирський район / Okhtyrka district 

Р-7720

11

254

с.Бакирівка; с.Буро-Рубанівка; с.Високе; с.В’зове; с.Гнилиця; с.Грунь; с.Довжик; с.Жовтневе; с.Журавне; с.Зарічне; с.Кардашівка; с.Карпилівка

23.01.1932-25.12.1932

 

Р-7720

11

255

с.Комиші; с.Куземин; с.Литовка; с.Лутище; с.Мала Павлівка; с.Мошенка; с.Олешня-І

03.01.1932-20.12.1932

 

Р-7720

11

256

с.Олешня-ІІ; с.Розсохувате; с.Рибальське; с.Стара Іванівка; с.Хухра; смт.Чупахівка

06.01.1932-07.05.1932

 

Р-7720

11

263

с.Бакирівка; с.Будне; с.Буро-Рубанівка; с.Високе;

11.01.1933-11.12.1933

 

Р-7720

11

264

с.Грунь

12.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

11

265

с.Гнилиця; с.Горяйстівка; с.Жовтневе (Щоми)

11.01.1933-29.09.1933

 В актах по Горяйстівській сільській раді арк. 117-117зв. та 119-121 являють собою 14 сторінок учнівських зошитів, в яких записували померлих.

Р-7720

11

266

с.Журавне; с.Кардашівка; с.Карпилівка

05.02.1933-02.09.1933

 

Р-7720

11

267

с.Комиші

04.02.1933-12.07.1933

 

Р-7720

11

268

с.Куземин; с.Лутище

01.02.1933-26.10.1933

 

Р-7720

11

269

с.Мала Павлівка

09.01.1933-16.12.1933

 

Р-7720

11

270

с.Мошенка; с.Олешня-ІІ; с.Стара Іванівка

02.01.1933-27.04.1933

 

Р-7720

11

271

с.Рибальське

06.01.1933-20.12.1933

 

Р-7720

11

272

с.Чупахівка; с.Ясенове

06.01.1933-29.12.1933

 

Путивльський район / Putyvl district 

Р-7720

12

120

с.Берюх; с.Білогалиця; с.Бояро-Лежачі; с.Бувалине; с.Бунякине

10.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

12

121

с.Вшивка; с.В’язенка; с.Зінове; с.Ілліне-Суворове; с.Кардаші; с.Линове; с.Манухівка; с.Нові Гончари

03.01.1932-28.12.1932

 

Р-7720

12

122

с.Нова Слобода; с.Пищики; с.Почепці; с.Пруди; с.Скуносове; с.Стрільники; с.Уцькове; с.Ховзівка; с.Чорнобривкине

01.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

12

123

с.Юр’єве; с.Яцине

18.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

12

124

м.Путивль

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

12

132

с.Берюх; с.Білогалиця; с.Бояро-Лежачі; с.Бунякине; с.Бувалине; с.Волинцеве; с.Воронівка

05.01.1933-22.12.1933

 

Р-7720

12

133

с.Вшивка; с.В’язенка; с.Зінове; с.Ілліне-Суворове; с.Кардаші; с.Кочерги; с.Линове

11.01.1933-30.09.1933

 

Р-7720

12

134

с.Манухівка; с.Нові Гончари; с.Нова Слобода; с.Пищикове; с.Плахівка

01.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

12

136

м.Путивль

30.01.1933-30.06.1933

 

Р-7720

12

137

м.Путивль

04.07.1933-11.12.1933

 

Р-7720

12

257

с.Почепці; с.Пруди; с.Скуносове; с.Стрільники; с.Ховзівка; с.Чорнобривкине; с.Юр’єве; с.Яцине

03.01.1933-30.12.1933

 

Роменський район / Romny district 

Р-7720

13

314

с.Василівка; с.Вовківці; с.Житне; с.Кашпури; с.Овлаші; с.Плавинище; с.Салогубівка; с.Ярмолинці

11.01.1932-22.12.1932

 

Р-7720

13

315

с.Артюхівка; с.Біловод; с.Бобрик; с.Волошнівка; с.Герасимівка; с.Москалівка; с.Оксютинці; с.Попівщина; с.Пустовійтівка; с.Чеберяки; с.Ярошівка

04.05.1932-18.11.1932

 

Р-7720

13

325

с.Житне; с.Миколаївка; с.Салогубівка; с.Ярмолинці

16.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

13

326

с.Великі Бубни; с.Герасимівка; с.Голенка; с.Калинівка; с.Кашпури; с.Левченки; с.Лозова; с.Миколаївка; с.Мокіївка; с.Процівка; с.Сулими

03.02.1933-31.12.1933

 

м.Ромни / Romny

Р-7720

25

140

с.Засулля

06.01.1932-08.05.1932

 

Р-7720

25

141

с.Процівка

09.02.1932-03.05.1932

 

Р-7720

25

142

м.Ромни

25.02.1932-31.07.1932

 

Р-7720

25

143

м.Ромни

01.08.1932-13.12.1932

 

Р-7720

25

151

м.Ромни

24.01.1933-03.04.1933

 

Р-7720

25

152

м.Ромни

03.04.1933-04.05.1933

 

Р-7720

25

153

м.Ромни

04.05.1933-13.06.1933

 

Р-7720

25

154

м.Ромни

13.06.1933-08.07.1933

 

Р-7720

25

155

м.Ромни

08.07.1933-07.08.1933

З 320 записів про смерть у 124 випадках замість прізвища вказано "невідомо". Переважаючий діагноз: "недостатня серцева діяльність на ґрунті загального виснаження"

Р-7720

25

156

м.Ромни

08.08.1933-31.12.1933

 

Середино-Будський район / Seredyna-Buda district 

Р-7720

14

56

с.Зноб-Трубчевська; с.Кренидівка; с.Кривоносівка; с.Мефедівка; с.Уралове

07.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

14

62

с.Журавка; с.Зноб-Трубчевська; с.Кренидівка; с.Кривоносівка; с.Мефедівка; с.Уралове; с.Хильчичі

01.01.1933-31.12.1933

 

м.Суми / Sumy

Р-7720

24

159

с.Баранівка

05.01.1932-26.12.1932

 

Р-7720

24

160

с.Баси

29.02.1932-27.12.1932

 

Р-7720

24

161

с.Піщане

16.01.1932-25.11.1932

 

Р-7720

24

162

м.Суми

06.01.1932-01.05.1932

 

Р-7720

24

163

м.Суми

01.05.1932-01.09.1932

 

Р-7720

24

164

м.Суми

01.09.1932-31.12.1932

 

Р-7720

24

180

с.Баранівка

02.01.1933-16.12.1933

 

Р-7720

24

181

с.Баси

15.01.1933-05.05.1933

 

Р-7720

24

182

с.Піщане

26.01.1933-21.10.1933

 

Р-7720

24

183

м.Суми

01.01.1933-28.02.1933

 

Р-7720

24

184

м.Суми

28.02.1933-22.05.1933

 

Р-7720

24

185

м.Суми

23.05.1933-07.07.1933

 

Р-7720

24

186

м.Суми

01.06.1933-06.06.1933

 

Р-7720

24

187

м.Суми

07.06.1933-15.07.1933

 

Р-7720

24

188

м.Суми

15.06.1933-22.06.1933

 

Р-7720

24

189

м.Суми

23.06.1933-30.06.1933

 

Р-7720

24

190

м.Суми

01.07.1933-14.07.1933

 

Р-7720

24

191

м.Суми

09.07.1933-31.07.1933

 

Р-7720

24

192

м.Суми

04.07.1933-20.07.1933

 

Р-7720

24

193

м.Суми

31.07.1933-01.08.1933

 

Р-7720

24

194

м.Суми

08.08.1933-02.09.1933

 

Р-7720

24

195

м.Суми

23.08.1933-31.12.1933

 

Р-7720

24

196

м.Суми

03.09.1933-21.10.1933

 

Сумський район / Sumy district 

Р-7720

15

367

с.Низи; с.Степанівка; с.Бездрик; с.Битиця; с.Великі Вільми

05.01.1932-21.12.1932

 З 254 записів про смерть: 108 - не вказано причини, 38 - "старість", 1 - "пневмонія", 1 - "дефтиритичне запалення", 21 - "туберкульоз", 1 - "туберкульоз кісток", 4 - "вада серця", 1 - "серцева слабкість", 3 - "запалення мозку", 1 - "неправильне травлення", 1 - "чахотка", 4 - "старече виснаження", 3 - "шлунково-кишковий розлад", 2 - "запалення кишок", 5 - "застуда", 1 - "виснаження", 1 - "мозковий крововилив", 1 - "золотуха", 1 - "від операції", 1 - "затвердіння сечового міхура", 1 - "рахіт", 1 - "захворювання легень", 1 - "задавив потяг", 1 - "хорівня", 1 - "захворювання мозкової оболонки", 1 - "гострий катар шлунку", 1 - "частий кашель та понос", 1 - "туберкульоз легень і кишечника", 1 - "диспенсія", 1 - "утопилась в річці", 5 - "запалення легень", 2 - "грип", 1 - "від пологів", 14 - "невідомо", 1 - "параліч", 1 - "від удару блискавки", 1 - "дігтрярик", 1 - "повісився", 4 - "дитяче", 2 - "скарлатина", 1 - "зарубано сокирою своїм чолоівком", 1 - "після [нерозб.]", 1 - "побито", 8 - "кір", 1 - "холера"

Р-7720

15

368

с.Велика Чернеччина; с.Верхня Сироватка; с.Грицаківка; с.Головашівка

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

15

369

с.Залізняк; с.Косівщина; с.Локня; с.Мала Чернечина; с.Мар’ївка; с.Михайлівка

29.01.1932-31.12.1932

 с. Мар`ївка – 29 записів про смерть. с. Михайлівка – 62 записи про смерть. Сукупно: 91 запис про смерть. З них по діагнозах: "невідомо" - 43, причина не вказана – 5, "туберкульоз", "сухоти", "чахотка", тобто діагнози супутні голоду, або недоїданню – 10. (Прим.: дані по с. Залізняк, с.Косівщина, с.Локня, с.Мала Чернечина не рахувалися)

Р-7720

15

370

с.Нижня Сироватка; с.Новомихайлівка

04.01.1932-25.12.1932

 

Р-7720

15

371

с.Новоселиця; с.Підліснівка; с.Стрілиця; с.Терешківка

17.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

15

372

с.Токарі; с.Червоне; с.Чернецькі Вільми; с.Шпилівка; с.Юнаківка

09.02.1932-29.12.1932

 

Р-7720

15

381

с.Токарі; с.Червоне; с.Чернецькі Вільми; с.Шпилівка; с.Юнаківка; с.Яструбине

12.01.1933-18.11.1933

 

Р-7720

15

382

с.Низи

09.01.1933-30.11.1933

З 240 записв про смерть: 3 - не вказано, 1 - "кривавий дитячий понос", 2 - "виснаження й набряк", 20 - "старече виснаження" (в т.ч. у віці 35 р. - арк.67), 1 - "золотуха, туберкульоз", 1 - "хронічний катар кишок", 1 - "крупозне запалення легень", 1 - "епілепсія", 1 - "рак грудей", 6 - "запалення легень", 1 - "недорозвинутість", 2 - "дитячий понос", 1 - "замерзання", 1 - "від старості (захляв)", 6 - "вада серця", 1 - "септичний аборт", 1 - "міокардит", 1 - "хронічне виснаження на ґрунті вовчака", 1 - "брюшна водянка", 39 - "від старості", 1 - "гострий катар кишок", 1 - "ускладнені набряки ніг", 2 - "виснаження від голоду", 49 - "виснаження", 1 - "виразка шлунку", 6 - "туберкульоз", 5 - "туберкульоз легень", 1 - "туберкульоз легень і кишок", 1 - "туберкульоз кишок", 1 - "катар шлунка", 15 - "безбілковий набряк від недоїдання", 28 - "безбілковий набряк", 1 - "водянка", 1 - "гостре виснаження", 1 - "виснаження й безбілковий набряк", 1 - "виснаження на ґрунті недоїдання", 13 - "недоїдання", 1 - "від старості та недоїдання", 1 - "гнійне запалення кишок", 9 - "голодання, безбілковий набряк", 2 - "нерозбірливо", 1 - "хронічний ревматизм", 1 - "удушення", 1 - "хронічний калір легень", 2 - "запалення головного мозку", 1 - "від хворісоной порок", 1 - "від защеплення грижі стегна"

,Р-7720

15

383

с.Степанівка; с.Бездрик

01.01.1933-10.10.1933

 

Р-7720

15

384

с.Битиця

02.01.1933-25.11.1933

 

Р-7720

15

385

с.Велика Чернеччина

01.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

15

386

с.Велика Чернеччина

29.06.1933-30.12.1933

 Зі 163 записів про смерть за діагнозами: 108 - "невідомо", 11 - "інанаціо", 1 - "від обкладення горла", 19 - "від схуднення", 4 - "сипний тиф", 14 - "від старечої слабкості", 1 - "запалення легень", 3 - "вада серця", 1 - "слабкість серця", 1 - не вказано

Р-7720

15

387

с.Великі Вільми

06.01.1933-18.05.1933

 

Р-7720

15

388

с.Верхня Сироватка

02.01.1933-18.06.1933

 

Р-7720

15

389

с.Грицаківка; с.Головашівка

09.01.1933-14.12.1933

 

Р-7720

15

390

с.Залізняк; с.Косівщина; с.Локня; с.Мала Чернеччина

08.01.1933-20.11.1933

 

Р-7720

15

391

с.Мар’ївка; с.Михайлівка

08.01.1933-12.10.1933

 

с. Мар`ївка – 32 записи про смерть. с. Михайлівка – 152 записи про смерть. Всього: 184 записи про смерть. З них по діагнозах: "невідомо" - 86, причина не вказана – 43, "туберкульоз", "сухоти", "чахотка", тобто діагнози супутні голоду, або недоїданню – 10.

Р-7720

15

392

с.Нижня Сироватка

08.03.1933-29.09.1933

 

Р-7720

15

393

с.Новомихайлівка; с.Підліснівка; с.Стрілиця

14.01.1933-28.12.1933

 

Р-7720

15

394

с.Терешківка

08.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

15

395

с.Токарі

07.01.1933-03.06.1933

 

Р-7720

15

396

с.Чернецькі Вільми

05.01.1933-27.11.1933

 

Р-7720

15

397

с.Червоне

14.01.1933-14.12.1933

 

Р-7720

15

398

с.Шпилівка

05.01.1933-30.09.1933

 

Тростянецький район / Trostianets district 

Р-7720

16

278

с.Білка; с.Гребениківка; с.Золотарівка; с.Ницаха

02.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

16

285

с.Гребениківка; с.Дернове; с.Золотарівка; с.Кам’янка; с.Кам’янецьке; с.Смородине

06.01.1933-29.12.1933

 

м.Шостка / Shostka

Р-7720

26

41

м.Шостка

01.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

26

46

м.Шостка

01.01.1933-29.06.1933

 

Р-7720

26

47

м.Шостка

01.07.1933-28.12.1933

 

Шосткинський район / Shostka district 

Р-7720

17

172

с.Богданівка; с.Вовна

04.01.1932-31.12.1932

 

Р-7720

17

173

с.Вороніж; с.Крупець; с.Лушники

01.01.1932-29.12.1932

 

Р-7720

17

175

с.Макове; с.Миронівка; с.Погребки; с.Свірж; с.Собичеве

10.01.1932-24.12.1933

 

Р-7720

17

176

с.Ображіївка; с.Собич; с.Тиманівка; с.Чапліївка

08.01.1932-30.12.1932

 

Р-7720

17

186

с.Богданівка

03.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

17

187

с.Вороніж

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

17

188

с.Вовна; с.Івот

03.01.1933-19.12.1933

 

Р-7720

17

189

с.Клишки

02.01.1933-19.12.1933

 

Р-7720

17

190

с.Каліївка; с.Крупець; с.Лушники; с.Макове; с.Миронівка; с.Ображіївка; с.Погребки; с.Свірж

05.01.1933-28.12.1933

 

Р-7720

17

191

с.Собичеве; с.Собич

02.01.1933-31.12.1933

 

Р-7720

17

192

с.Тиманівка; с.Чапліївка

15.01.1933-30.12.1933

 

Р-7720

17

194

с.Івот; с.Клишки

02.01.1932-25.12.1932

 

Також ці книги РАЦС в іншому форматі можна переглянути на сайті Державного архіву Сумської області

Новини

В боях за Україну загинув Едуард Пінчук

22-01-2023

Серце сильніше за розум. Коли розумом все розумієш, чуєш, бачиш факти, але серце не сприймає - ніякі аргументи не здатні...

Російська ДРГ намагалася перейти кордон на Сумщині

21-01-2023

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон в Сумській області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Джерело: Живицький у Telegram Пряма мова Живицького: "Російська ДРГ знову спробувала...

На фронті загинув житель Новослобідської громади

15-01-2023

Сумна скорботна звістка надійшла у нашу Новослобідську громаду – загинув захисник України ІВАН МУРАЄВ... Він віддав життя у боротьбі з російськими...

У Сумах дерусифікували 179 топонімів

24-12-2022

22 грудня 2022 р. на позачерговій сесії Сумської міської ради депутати скасували своє рішення, щодо перейменування вулиць, яке прийняли 30 листопада...

Борисові Ткаченку - 85

18-12-2022

ДОРОГОЮ ЗВИТЯЖНОЇ ПРАВДИ У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії розгорнуто перегляд виставки до 85-річчя славного й міцного духом лебединського козака, знаного...

Головою ОУН обрано сумчанина Олега Медуницю

16-12-2022

Секретаріат Проводу ОУН (б) повідомляє, що в грудні в Україні відбувся ХV Великий Збір Організації Українських Націоналістів з-під стягу Степана...