Надзвичайно важливою цьогорічною  подією в історичній науці стало видання першого тому « Ревізій Конотопської сотні 30 - 40-х рр. ХVIIIст.» (упорядник Олександр Тригуб). У цій актуальній і для нашого часу книзі маємо відомості про структуру землеволодіння Конотопської сотні Ніжинського полку, участь козаків у походах, їх генеалогію, соціальну інфраструктуру. 
10 листопада 1938 р. помер маршал Ґазі Мустафа Кемаль Ататюрк, пройшовши осяяний шлях справжнього вождя турецької нації. Організатор оборони проти інтервенції імперіалістичних держав. Один із фундаторів етатизму – доктрини щодо активного втручання держави в економічне та політичне життя суспільства. Провів ряд прогресивних національних реформ – від запровадження латинської абетки та європейського законодавства до відміни носіння жінками паранджі. В 1923 р. Туреччину було проголошено світською республікою. „Існує три основних фактори досягнення перемоги у війні. Перший – нація, що має непохитну рішучість…
Перший збірник наукових праць містить статті і повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глухівські історико-філософські читання пам’яті Валерія Бєлашова, Мечислава Заремського, Віктора Заїки та Юрія Коваленка», присвяченої актуальним аспектам дослідження ролі особистості в дослідженні історичного минулого; філософіх освіти та ролі філософа у закладі вищої освіти; освіти й сучасного історико-філософського виховання: знання, цінності та функції; гуманітарних парадигм науки: історія та філософія. Матеріали збірника наукових праць можуть скласти інтерес для дослідників історії та філософії, викладачів та науковців закладів вищої та фахової передвищої освіти,…
У монографії аналізуються джерельна та історіографічна база дослідження. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів еліти досліджено становлення та розвиток регіональних еліт Сумщини у період з кінця 1991 до 2021 рр. Розкрито трансформацію ідентичностей регіональної політичної еліти та її політичних цінностей. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню полярних і конфліктних ідентичностей. У процесі дослідження політичної поведінки доведено, що обрана лінія поведінки регіональної політичної еліти Сумщини не завжди…
В цьому тексті дається пояснення "конотопського чуда" 1652 р.: загибелі сім’ї урядника Сосновського та чудесного збереження їх останків у колодязі.
«Конотопські читання» 2021 – збірник публікацій за результатами ХІІ читань Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М. Лазаревського. Висвітлює факти з археології краю, історії релігійного життя, розвитку ремесел, промисловості, транспорту, техніки, радіо і телебачення, пам’яткоохоронної справи, краєзнавчого руху та туризму, писемних джерел та історіографії, збереження культурної спадщини Конотопщини та Лівобережної України. Видання розраховане як для фахівців: істориків, археологів, музеєзнавців, так і для широкого загалу читачів - усіх, хто цікавиться пам’яткознавством, пам’яткоохоронною справою, музеєзнавством, історією і культурою краю та України в цілому. Зміст Передмова Акічев Ш.М. Славетна…
У статті розглядаються питання локалізації літописного міста Хотень, яке традиційно розміщували на території однойменного села у Сумській області. Археологічні розвідки на території села не виявили решток городища або археологічного комплексу яке можна було б ототожнити з літописним містом. Натомість документи московського походження вказують на розташування Хотенської волості у межиріччі Псла та Хоролу. У вказаному регіоні є два городища, які відповідають критеріям літописного міста. Це городища у селі Книшівка та місті Гадяч. Вони мають площу близько 1,5 га та збудовані до…
Актуальність даного дослідження зумовлена, передусім, відсутністю у вітчизняній історіографії робіт, присвячених історії Сумського духовного училища. Указано, що основною перешкодою до виконання дослідження з теми є брак архівних документів. Основною групою джерел статті, на яку спиралися автори, є публікації журналів з’їздів духовенства Сумського училищного округу, звіти, списки вихованців, повідомлення та звернення, що стосувалися життя училища, розміщені у періодичних виданнях єпархії – «Листок для Харківської єпархії», «Відомості та замітки по Харківській єпархії». Ці матеріали дозволили в цілому відтворити відносно повну картину училищного життя й реалізувати мету роботи – розкрити найбільш…
У монографії аналізуються джерельна та історіографічна база дослідження. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів еліти досліджено становлення та розвиток регіональних еліт Сумщини у період з кінця 1991 до 2021 рр. Розкрито трансформацію ідентичностей регіональної політичної еліти та її політичних цінностей. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню полярних і конфліктних ідентичностей. У процесі дослідження політичної поведінки доведено, що обрана лінія поведінки регіональної політичної еліти Сумщини не завжди…
Стаття присвячена одному з літописних населених пунктів Верхнього Посулля – Глинеську. Це місто виникло на початку Х ст., як один з військово-адміністративних центрів племені сіверян, а у давньоруський час перетворилося на повноцінне місто. Перерва у його житті пов’язана з монгольським погромом Чернігово-Сіверщини восени-взимку 1239–1240 рр. На відміну від переважної більшості населених пунктів півдня Сіверщини місто відновилося як один з центрів феодального володіння, відомого під назвою Глинщина. Аналіз етапів розвитку Глинська як фортеці та населеного пункту, його місце в історії Південної Сіверщини є актуальним. Метою роботи є реконструкція ранніх етапів розвитку міста, що дозволить…

Новини

Презентація збірника "Товариство "Просвіта" на Сумщині" в Недригайлові

23-05-2023

19 травня у приміщенні Недригайлівського краєзнавчого музею відбулася презентація збірника документів «Товариство «Просвіта» на Сумщині: у 2 тт.», який упорядкували...

Презентація нової збірки поетеси Людмили Ромен "ОБрази, обРАзи, обраЗИ"

22-05-2023

В Сумській міській бібліотеці ім. Т. Шевченка 10 травня відбулася презентація нової унікальної збірки віршів — оригінальних тавтограм української поетеси...

Гостя з Австралії розповіла студентам про українського вояка армії УНР

16-05-2023

9 травня в ННІ історії, права та міжнародних відносин відбулася гостьова лекція віцепрезидентки Світового конгресу українців у Південній півкулі, меценатки...

Пішов з життя історик Сергій Білокінь

15-04-2023

Не стало доктора історичних наук Сергія Івановича Білоконя (1948-2023).

Відзнака командира 15-го окремого Сумського батальйону

02-04-2023

Пишаюся, що долучився до створення відзнаки командира 15-го окремого Сумського батальйону! Принаймні, нашим козакам, що тримали кордони Сумщини впродовж тривалого...

"Це те, що сьогодні ми називаємо архівною революцією". У Сумах презентували книгу документів з історії України

29-03-2023

Дипломатичні документи та листування між Козацькою державою та Шведською імперією 17-18 століть: у Сумах презентували книгу "Скарби шведських архівів. Документи...